• Ana Sayfa

  Yayın zamanı: 06-11-2014 22:09:00
  1. Kategori:
  2. Forumda Öne Çıkanlar

  Değişik konular ve sitemiz tarafından düzenlenen yarışmalar için Engelliler.gen.tr Platformu tarafından hazırlanan ve sitemizin resmi youtube kanalı olan EngellilerTV de ( https://www.youtube.com/user/EngellilerTV )yayınladığımız videolar.

  İlk iki videomuz sitemizin tanıtım yapıldığı videolardan oluşmakta.

  Sıradaki videomuzda sokak röportajı yaptık. Mikrofonu elimize alarak sokaktaki vatandaşa “engelli komşunuzun olması sizi rahatsız eder mi?” diye sorduk. Ve bakın ne cevap aldık. Konuya ilişkin daha fazla detay ve yorumları okumak için tıklayınız:> https://engelliler.gen.tr/f2/turk-ha...portaji-25873/  Şimdide 2012 ve 2013 yılında yaptığımız ve Türkiye’de ilkkez düzenlenen “engelliler konulu öykü yarışmamıza ilişkin videolar var.
  Bakınız: https://engelliler.gen.tr/f99/ > https://engelliler.gen.tr/f105/

  Son olarak zamanın Sağlık Bkanı Reçep Akdağ'ın görme engelli biriyle yaşadığı diyoloğu eleştiren videomuz var.
  ...
  Yayın zamanı: 07-03-2014 21:59:00
  1. Kategori:
  2. Engellilerin Yasal Hakları
  Article Preview

  Malulen emekliliğe dair yayınlanan 3 Ağustos 2013 tarihli yönetmelikte 21 hastalık malulen emeklilik kapsamına alınmıştır. İlgili yönetmelikte, kimlerin hangi şartlarda malulen emekli olacağı, kimlerin malül sayılacağı, malulen emekli olabilmek için gerekli hizmet yılı ve pirim gün sayısı detaylı bir şekilde yazılmıştır.  Malulen Emeklilik Yönetmeliği

  Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından:

  MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyetinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarını kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci, 28 inci, 47 nci, 94 üncü, 95 inci ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Hastalık listesi: Çalışma gücünün en az %60’ının hangi hallerde kaybedildiğinin tespitine esas listeyi,

  b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

  c) Balthazard formülü: Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik dereceleri veya birden fazla engellilik derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama şeklini,

  ç) Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuk: Beslenme, giyinme, yıkanma ve tuvalet ihtiyaçlarını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk veya yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine karar verilen çocukları,

  d) Başkan: Kurum Sağlık Kurulu Başkanını,

  e) Daire Başkanlığı: Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığını,

  f) Genel Müdürlük: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü,

  g) Genel sağlık sigortalısı: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişileri,

  ğ) Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik ...
  Yayın zamanı: 30-03-2012 16:23:00
  1. Kategori:
  2. Yazarlarımız
  Article Preview

  STK dediğimiz “Sivil Toplum Kuruluşları”nın misyonu nedir Tanrı aşkına?... Birlikteliği sağlayarak yekvücut olmasını sağlamak değil midir? Siz de bunu bir tık mesafede olan Engelliler Web sitelerini arayıp bularak pek ala gerçekleştire bilirsiniz…

  Yazar: Şenol Şahin: 30 Mart 2012, Cuma
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Bugün gerek dünya da olsun; gerekse de ülkemiz de sayılarımilyonları bulan engelli insanlar/insanlarımız var… Öncelikle engelli olmak ne demektir?
  Ruhsal anlamda ki rahatsızlıklar iyi bilinir ki “engelli”grubuna girmemektedir… Ona başka bir şey deniyor malumumuz…

  Öyleyse “engelli” kime denir:

  Fiziksel bütünlüğü yerinde iken yaşamını güllük-gülistanlık ifa eder iken insanoğlu; bir bakmışsınız ki günün birinde güneş tersten doğmuştur sizin için… O gün hiç beklemediğiniz talihsiz bir kazayla burun-buruna kalmış, belki bunu asgari hasarla atlatmış veyahut sizinle birlikte mezara kadar gelecek bir vaziyetle organizmanızdan bir şeylerin eskisi gibi olmadığını ...
  Yayın zamanı: 22-03-2012 23:42:00
  1. Kategori:
  2. Forumda Öne Çıkanlar
  Article Preview

  Bir süredir Haber sitemizde "yazar" kimliği olan kişilerle interaktif röportajlar yapmaktayız. Yapılan röportajlarda röportaj yapılan kişinin ilgi alanlarını dikkate alarak sorular yöneltirken bir yandan da sözü döndürüp dolaştırıp "engellilik sorunsalına" getiriyoruz. En son röportajımızı güzel insan Rahmi Vidinlioğlu'lu ile yaptık. Sevgili Rahmi'ye "Edebiyat dünyasında teması engelliler olan roman, öykü gibi eserlerin neden az olduğunu sorup, kendisinin yayınlanmış iki kitabı bulunmasına rağmen bunların hiç birinde neden engellilerin konu edilmediğini" sorduğumuzda, bize şu cevabı vermişti. "Bu konuda sizin de yardımlarınızla belki konusu engelliler olan bir hikâye yarışması düzenleyebiliriz"

  Rahmi bize verdiği bu cevapla bilmeyerek (amiyane tabiriyle) "eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmüş" oldu. O günden sonra "konusu engelliler olan öykü yarışması" düzenlemek fikri aklımdan hiç çıkmadı. Kolları sıvadık... Vira bismillah diyerek sponsor arayışına ...
  Yayın zamanı: 27-12-2011 15:18:00
  1. Kategori:
  2. Engellilerin Yasal Hakları
  Article Preview  ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

  a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

  b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

  c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna ...
  Yayın zamanı: 10-12-2011 23:05:00
  1. Kategori:
  2. Yazarlarımız
  Article Preview

  Evet bu davranışı sergileyenler sevgili hayvan severler. Çevremde sıkça karşılaştığım bu tip insanlar hayvanlara karşı çok aşırı derecede nazik ve anlayışlı yaklaşmalarına rağmen insanlara karşı aynı tavrı sergileyemiyorlar. Kaldı ki zihinsel engelli insanlara şefkat göstermek bir yana diğer insanlar gibi onlara deli muamelesi yapıyor ve hayvanlara gösterdikleri ilgi ve özeni göstermekten çok uzak kalıyorlar. Tabi ki tüm hayvan severleri bir tutmak büyük bir yanlış olur. Ben sadece gördüğüm bir yanlışı belirtmek istedim ve bu yanlış hakkında bir çözüm de üretemem sadece gözlem.

  Yazar: Şenol Şahin: 10 Aralık 2011, Cumartesi
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hayatı anlamaya çalışırken hayatın tek bir yanını bile anlamayan insanların farkına vardığınız zaman düşünecek birçok şeyiniz olabilir. Fakat düşünemeyen insanların bizim de aramız da olduğunu düşünmüyoruz. Düşündüklerimiz sadece düşünme yeteneği olup ...
  Yayın zamanı: 03-12-2011 21:21:00
  1. Kategori:
  2. Yazarlarımız
  Article Preview

  Eşitlik, adalet, özgürlük ve demokrasi hakkında devamlı ahkam kesen insanları bu güne kadar engelliler konusunda yaptıkları ya da yapmaya çalıştıkları bir düşünmeye davet ediyorum. Eşitlik ve adalete bu kadar önem verdiğiniz zihinlerinizde engelli bireylerin ne kadar engelli adayı insanlarla ne kadar eşit yaşadığını düşündünüz mü hiç.

  Yazar: Şenol Şahin: 03 Aralık 2011, Cumartesi

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz Türkiye’de de yasayla korunmuş engelli hakları vardır. Bir devletin engelli insanlara, engelsiz insanlara karşı olan dezavantajlarını gidermek ve hep bahsi geçen adaletin sağlamak amacıyla verdiği haklardır.
  Bu haklar seçim dönemlerinde politikacıların oylarımızı kapmak adına engellilere sağladığı lütuflar değil eşitlik ve adaletin kendisidir. Bu hakların başında çevresel mimari erişim hakkı gelir. İçeriği de Kaldırımlar, ...

  Sayfa 1 Toplam 7 Sayfadan 123 ... Sonuncu

Giriş

Giriş