2017 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ile engellilik indirim tutarları belli oldu

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı gelir vergisi dilimleri ile engellilik indirim tutarlarını Resmi Gazetede yayımladı.

vergi.jpg

2016 yılında 12.600 lira olarak belirlenen ilk dilim yüzde 3,17 artışla bu yıl 13.000 lira oldu. İkinci gelir vergisi dilimi olan 30.000 TL'de ise değişme olmadı.

İlk gelir vergisi diliminin yılın tümü dikkate alınarak yüzde 7 oranında artırılması yerine yüzde 3 oranında artırılması memurların daha erken bir üst vergi dilimine girmesine neden olacaktır.

Diğer taraftan engellilik indirimi tutarlarında neredeyse hiç değişiklik yapılmamıştır. zaten ikinci derece engelliler için uygulanan 460 TL miktarı yüzde 2 artışla 470 TL olmuştur.

İŞTE 2017'DE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

2016
12.600 TL'ye kadar % 15

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası % 20

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası % 27

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası % 35

2017

13.000 TL'ye kadar % 15

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası % 20

70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası % 27

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası % 35


İŞTE 2017'DE UYGULANACAK ENGELLİLİK İNDİRİM TUTARLARI

2016

- Birinci derece engelliler için 900 TL,

- İkinci derece engelliler için 460 TL,

- Üçüncü derece engelliler için 210 TL

2017

Birinci derece engelliler için 900 TL,

- İkinci derece engelliler için 470 TL,

- Üçüncü derece engelliler için 210 TL

SAKATLIK VERGİ İNDİRİMİ MAAŞA NASIL YANSIR ?

Gelir Vergisi Matrahı – İndirim Tutarı

Örnek:4/1 derecden lise mezunu bekar hemşire

Aylık vergi matrahı :1341,44 TL.

Sakatlık vergi indirimi:3 derece 210 TL.

1341,44-210=1131,44

1131,44%15=169,72

Bekar olduğu için bu kesintiden agi 123,53 düşelim

169,72-123,53=46,19

Bu hemşirenin sakatlık vergi indirimi uygulanmış hali 46,19 dur.Eğer sakatlık vergi indirimi uygulanmasaydı gelir vergisi 77,69 TL olacaktı.

Örnek:Lisans 4/1 derece bekar ebe

Sakatlık derecesi : 2 derece

Gelir vergisinden düşülecek tutar :68,99 TL

Örnek:Lise 4/1 derece bekar VHKİ

Sakatlık derecesi : 2 derece

Gelir vergisinden düşülecek tutar :69,01 TL

Örnek:Lisans 2/1 derece bekar VHKİ

Sakatlık derecesi : 2 derece

Gelir vergisinden düşülecek tutar :31,51 TL