Sayfa 2 Toplam 5 Sayfadan Birinci 1234 ... Sonuncu
Like Tree9Beğeni

Konu: gerçek atatürk

 1. #11

  Üyelik tarihi
  May 2013
  Şehir
  izmir-aydın-istanbul-trabzon
  Mesajlar
  47
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  Fakat yazılanların zamanında ne kadar mantıklı göründüğünü ve etkili olduğunu da görebiliriz.

  Karabekir’in anılarında, M. Kemal’in bir Kur’an tercümesi yaptırmak istemesinden bahsedilmesi nedeniyle bazı arkadaşlarımızın kafası karışmış.

  Şöyle bir sualle karşılaşıyorum:

  Madem bu emir M. Kemal’den gelmedi, o halde neden bir Tefsir/meal yapılmasına dair bir takrir verildi, üstelik tam da M. Kemal’in de bir tercüme (meal) yaptıracağı bir dönemde
  Buna cevabımız şudur:
  Evvela Tefsir ile Meal arasındaki farkın bilinmesi gerekir
  Tefsir, Kur’an ayetlerinin belirlenmiş usul ve kriterlere göre ne anlama geldiğini açıklamak, yorumlamaktır
  Meal ise, yorum ve açıklama yapılmaksızın Kur’an’ın doğrudan başka bir dile çevirilmesidir.
  Meclis, hatalı tercümelerin önüne geçmek için Elmalılı’ya tefsir yazma vazifesi vermiştir, iyi de yapmıştır. Bu teklifi veren sarıklı vekiller büyük bir ihtimalle M. Kemal’in ehliyetsiz kişilere art niyetli olarak meal yaptırmak istediğini biliyorlardı. Ve bu çirkin projeyi baltalamak için bu adımı atmışlardı. Zira Karabekir, anılarında bu olayı anlatırken Konya vekili Vehbi hocanın şu şikayetine de yer veriyordu:


 2. #12

  Üyelik tarihi
  May 2013
  Şehir
  izmir-aydın-istanbul-trabzon
  Mesajlar
  47
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  “Ziyafete M. Kemal Paşa da, ben de davet edilmiştik. Vekillerden kimse yoktu. Hayli geç gelen M. Kemal Paşa Heyet-i Ilmiye’nin şimdiye kadarki mesaisi ile ilgili görünmeyeni “Kur’ân’ı Türkçeye aynen tercüme ettirmek” )arzusunu ortaya attı. Bu arzusunu ve hatta mücbir (zorlayıcı) olan sebebini başka muhitlerde (çevrelerde) de söylemiş olacaklar ki, o günlerde bana Şeriye Vekili Konya Mebusu Hoca Vehbi Efendi vesair sözüne inandığım bazı zatlar şu malûmatı vermişlerdi:“Gazi M. Kemal, Kur’an-ı Kerim’i bazı islâmlık aleyhtarı züppelere tercüme ettirmek arzusundadır. Sonra da Kur’an’ın arapça okunmasını namazda dahi men ederek bu tercümeyi okutacak. O züppelerle de işi alaya boğarak aklınca Kur’ân’ı da islâmlığı da kaldıracaktır. Etrafında böyle bir muhit kendisini bu tehlikeli yola sürüklüyor.”[23]Yani M. Kemal’in bir meal (tefsir değil) yaptırmak istemesiyle, Meclisin de ondan bağımsız olarak bir tefsir/meal yapımı için takrir vermesi ayrı şeylerdir. M. Kemal, Karabekir’in anılarında da geçtiği üzere, Kur’an-ı Kerim’i “bazı islâmlık aleyhtarı züppelere tercüme ettirmek arzusundadır.” ve sonra “O züppelerle de işi alaya boğarak aklınca Kur’ân’ı da islâmlığı da kaldıracaktır.”
  Acaba Elmalılı Hamdi Yazır ve Mehmed Akif Ersoy “islâmlık aleyhtarı züppeler” midirler?
  Elbette hayır… O halde Meclis’in bu ehil zatlara verdiği vazife, M. Kemal’in “islâmlık aleyhtarı züppelere” yaptıracağı mealin önüne geçmek gayesine matuftu

 3. #13

  Üyelik tarihi
  May 2013
  Şehir
  izmir-aydın-istanbul-trabzon
  Mesajlar
  47
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Karabekir’in anılarından devam edelim
  “Bazı yeni simalardan da bahş ettikleri gibi bu akşam da bu fikre mumaşaat eden (beraber olan) bazı kimseler görünce bu tehlikeli yolu önlemek için M. Kemal Paşa’ya şöyle cevap verdim: Devlet reisi sıfatıyla din işlerini kurcalamaklığınız içerde ve dışarıdaki tesirleri çok zararımıza olur. Işi alâkadar makamlara bırakmalı. Fakat, rastgele, şunun bunun içinden çıkabileceği basit bir iş olmadığı gibi kötü politika zihniyetinin de işe karışabileceği göz önünde tutularak içlerinde arapçaya ve dinî bilgilere de hakkıyla vakıf değerli şahsiyetlerin de bulunacağı yüksek ilim adamlarımızdan mürekkep bir heyet toplanmalı ve bunların kararına göre tefsir mi? Tercüme mi yapmak muvafıktır? Ona göre bunları harekete geçirmelidir M. Kemal: Din adamlarına ne lüzum var? Dinlerin tarihi malûmdur. Doğrudan doğruya tercüme ettirmeli… gibi bazı hoşa giden bir fikir ortaya atılınca buna karşı şöyle konuştum: Müstemlekeleri (sömürgeleri) islâm halkıyla dolu olan bu milletler kendi siyasî çıkarlarına göre Kur’ân’ı dillerine tercüme ettirmişlerdir. Islam dinine ve arap diline hakkıyla vakıf kimselerin bulunamayacağı herhangi bir heyet bu tercümeyi, meselâ Fransızcadan da yapabilir. Fakat bence burada Maarif (Öğretim ve eğitim) programımızı tesbit etmek için toplanmış bulunan bu yüksek heyetten vicdanî olan din bahsinden değil ilim cephesinden istifade hayırlı olur. Kur’an’ın yapılmış tefsirleri var, lazımsa yenisini de yaparlar. Devlet otoritesini bu yolda yıpratmaktansa millî kalkınmaya hasr etmek daha hayırlı olur.

 4. #14

  Üyelik tarihi
  May 2013
  Şehir
  izmir-aydın-istanbul-trabzon
  Mesajlar
  47
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  M. Kemal Paşa, beyanatıma karşı hiddetle bütün zamirlerini (içyüzünü) ortaya attı: M. Kemal: Evet Karabekir, arap oğlunun (haşa Peygamberimizin) yavelerini (saçmalıklarını / yalanlarını) Türk oğullarına öğretmek için Kur’ân’ı Türkçeye tercüme ettireceğim. Ve böylece de okutacağım. Ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler Işin bir Heyet-i Ilmiye huzurunda berbat bir şekle döndüğünü gören Hamdullah Suphi ve Ruşen Eşref: Paşam, çay hazır, herkes sofrada sizi bekliyor.. diyerek bahsi kapattılar.”[24]
  Görüldüğü gibi Karabekir, “arapçaya ve dinî bilgilere de hakkıyla vakıf değerli şahsiyetlerin de bulunacağı yüksek ilim adamlarımızdan mürekkep bir heyet toplanmalı ve bunların kararına göre tefsir mi? Tercüme mi yapmak muvafıktır? Ona göre bunları harekete geçirmelidir.” demektedir. Oysa M. Kemal, tercümeyi (yani meal! Tefsir değil) din adamlarına yaptırmak istememektedir.

 5. #15

  Üyelik tarihi
  May 2013
  Şehir
  izmir-aydın-istanbul-trabzon
  Mesajlar
  47
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Karabekir’in anılarından hareketle M. Kemal’in Elmalılı Tefsiri’ni yaptırmadığının delillerini şöyle sıralayabiliriz:
  1 – Anılarda, M. Kemal’in tefsire yanaşmadığı ve tercüme yani meal yaptırmak istediği geçiyor, oysa Elmalılı Hamdi Yazır’a verilen vazife “tefsir”dir.
  2 – M. Kemal tercümenin din adamlarına değil, “islâmlık aleyhtarı züppelere” yaptırılmasını arzu ediyor. Halbuki Elmalılı Hamdi din alimidir.Kısaca Elmalılı tefsirinin yazılmış olması, Kazım Karabekir Paşa’nın bu konuda M. Kemal’e karşı zafer elde ettiğini göstermektedir.NOT: Şu anda piyasadaki Elmalılı meali, çok sonraları Elmalılı tefsirinden sadece ayet kısmı alınarak ortaya çıkmıştır.
  Madem kemalistler Kur’an-ı Kerim’i anlamayı çok istiyorlar, o halde kemalistlere Elmalılı Hamdi Yazır’ın eserinden (sadeleştirilmiş) birkaç ayet tercümesi takdim edelim. Ayet meallerini okuduktan sonra sizi, M. Kemal Atatürk’ün yaptıklarının bu ayetlerle ne kadar mutabık olduğunu düşünmeye davet ediyorum

 6. #16

  Üyelik tarihi
  May 2013
  Şehir
  izmir-aydın-istanbul-trabzon
  Mesajlar
  47
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Işte Elmalılı mealinden birkaç Ayet meali:
  Al-i Imran Suresi23 – Görmüyor musun, o kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlar, aralarında hüküm vermek için Allah’ın kitabına davet olunuyorlar da, sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyorlar.
  Nisa Suresi60 – Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, tağut önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek istiyor.61 – Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Peygambere gelin!” denince, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.62 – Ya nasıl, elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince, hemen sana geldiler de: “Biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik.” diye Allah’a yemin ediyorlar.
  Maide Suresi:44 – İçinde hidayet ve nûr bulunan Tevrat’ı, elbette biz indirdik. Müslüman olan peygamberler, yahudiler hakkında hükmederler, kendilerini Tanrıya adamış zâhitler, âlimler de, Allah’ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden (onunla hüküm verirler) ve onun Allah’ın kitabı olduğuna şahitlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın, benden korkun, âyetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.49 – Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. Eğer Allah’ın hükmünden yüzçevirirlerse, bil ki Allah, bir kısım günahları sebebiyle onları musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu yoldan çıkanlardır.50 – Yoksa cahiliyye hükmünü mü arıyorlar? kesinlikle bilen bir toplum için Allah’tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?
  Casiye Suresi:18 – Sonra (Ey Muhammed) seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma.
  M. Kemal Atatürk’ün laik, kemalist Türkiyesi’nde “Allah’ın indirdiğiyle”, yani Kur’an ve Sünnet ile mi hükmediliyor?

 7. #17

  Üyelik tarihi
  May 2013
  Şehir
  izmir-aydın-istanbul-trabzon
  Mesajlar
  47
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  KAYNAKLAR:

  [1] Kemal Atatürk’ün eseri: Kuran ve Ezan’ın yasaklanması:

  http://belgelerlegercektarih.wordpre...-yasaklanmasi/

  [2] Müslümanlığı bir yana bırakmak ne demek ? – M. Kemal Atatürk Nutuk’ta ne demek istedi? :

  http://belgelerlegercektarih.wordpre...-demek-istedi/

  [3] M. Kemal Atatürk: “Ikre, Bismi, Rabbi safsatası” (haşa) :

  http://belgelerlegercektarih.wordpre...afsatasi-hasa/

  [4] M. Kemal Atatürk’ten dinimiz Islam’a hakaret: “Hezeyan !” :

  http://belgelerlegercektarih.wordpre...karet-hezeyan/

  [5] Imam-ı Azam Ebu Hanife (rh.a) Şeriat hakkında ne dedi? :

  http://belgelerlegercektarih.wordpre...kinda-ne-dedi/

  [6] Imam Gazzali’nin (rh.a) Hilafet hakkındaki sözleri için bakınız; Kadir Çandarlıoğlu, Belgelerle Gerçek Tarih, kitabı üctetsiz indirebilirsiniz: Belgelerle Gercek Tarih, Kadir Candarlioglu , sayfa 612, 613.

  [7] Kur’an Nizamı (Hilafet/Şeriat/Hüküm/Kanun) ile ilgili bir kaç Ayet-i Kerime:

  http://belgelerlegercektarih.wordpre...ayet-i-kerime/

  Ayrıca bakınız; Türkiye’de Laik Sistemden dolayı uygulanamayan bir Ayet:

  http://belgelerlegercektarih.wordpre...ayan-bir-ayet/

  – Şeriat hükümleri ve hikmetleri – KISAS (Katilin hükmü) :

  http://belgelerlegercektarih.wordpre...katilin-hukmu/

  [8] Atatürk ve din – Atatürk ve Islam – Atatürk ateist mi? Kemal Atatürk müslüman mı? Atatürk tabiata mı tapıyor? :

  http://belgelerlegercektarih.wordpre...ta-mi-tapiyor/

  [9] M. Kemal Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’yle ilgili:

  http://belgelerlegercektarih.wordpre...esiyle-ilgili/

  [10] TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 2, Içtima Senesi 2, Içtima 61, cild 14, sayfa 222, 223. 21.02.1341 Cumartesi.

  [11] Dücane Cündioğlu, Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet Ideolojisi, Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Istanbul 1998, sayfa 56.

  [12] Mehmet Karagözoğlu, M. Âkif’in Kur’an Meali ve Mealin Yakılması Olayı, Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı 37, Ocak 2012.

  [13] Sadettin Kaynak, Hatıralar, Osman Ergin, “Türkiye Maarif Tarihi” içerisinde, Istanbul 1943, cild 5, sayfa 1634,1635.

  Ayrıca bakınız; Sadettin Kaynak, Atatürk Dolmabahçe’de ilk Türkçe Kur’an’ı Nasıl Okudu? [ – Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, Istanbul 1955, cild 3, sayfa 83.

  – Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk: Siyasi ve Hususi Hayatı, Istanbul 1963, sayfa 178-180.

  – Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk’ün Istanbul’daki Hayatı, Istanbul 1974, cild 2, sayfa 351,352.

  Sadi Borak, Atatürk ve Din, Istanbul 1997, 1. Baskı 1962, sayfa 76-78.]

  [14] Mithat Cemal Kuntay, Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif, Ankara 1986, sayfa 195 – 198.

  [15] Mehmet Karagözoğlu, M. Âkif’in Kur’an Meali ve Mealin Yakılması Olayı, Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı 37, Ocak 2012.

  [16] Akif’in Kuran’ını birlikte yakmışlar, Hürriyet Gazetesi 22 Haziran 2004. Akif’in Kuran’ını birlikte yakmışlar

  [17] Bu konudaki misallere kolay ulaşabilmek bakımından bakınız; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili: Kur’an-ı Kerim ve Meali, (Hazırlayan Dücane Cündioğlu), Istanbul 1993.

  [18] Sadettin Kaynak, Hatıralar, Osman Ergin, “Türkiye Maarif Tarihi” dahilinde, Istanbul 1943, cild 5, sayfa 1633, 1634.

  [19] Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Istanbul 1960, cild 1, sayfa 15.

  [20] M. Kemal Atatürk Din derslerini ve Imam Hatipleri kaldırmadı yalanı:

  http://belgelerlegercektarih.wordpre...irmadi-yalani/

  [21] Milli Eğitim Bakanlığı’nın M. Kemal Atatürk’ün talimatıyla bastığı dinsiz Jean Meslier’in “Sağduyu, Tanrısızlığın Ilmihali” isimli kitap:

  http://www.gunlukkitap.com/din/52093...753430944.html

  [22] Nazım H. Polat, Ictihad, Diyanet Islam Ansiklopedisi, cild 21, sayfa 447.

  [23] Kâzım Karabekir, Kâzım Karabekir Anlatıyor, Yayına Hazırlayan: Uğur Mumcu, Tekin Yayınevi, Ankara 1993, sayfa 93, 94.

  [24] Kâzım Karabekir, Kâzım Karabekir Anlatıyor, Yayına Hazırlayan: Uğur Mumcu, Tekin Yayınevi, Ankara 1993, sayfa 93, 94. http://www.belgelerlegercektarih.wordpress.com

 8. #18

  Üyelik tarihi
  May 2013
  Şehir
  izmir-aydın-istanbul-trabzon
  Mesajlar
  47
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  bi arkadaş burda güya atatürke iftiralar atılıyormuş diye form açmış site yöneticilerinden ricamdır yazdıklarım silinmesin herkes bunlarıda okusun

 9. #19
  Üye
  kartalreis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Şehir
  ad: Kalperen Türkoğlu CCC yer: kalpOder Ötüken - Turan
  Mesajlar
  394
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Bir gecede 18 mesaj peşpeşe yazmışsınz, Hayırdır yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Atatürk le ilgili gerçekleri öğrenmek isteyenlere birkaç link vereceğim. İnternette her okuduğumuza, her gördüğümüze inanacak değiliz. Vereceğim adreslerde Resimler, belgeler, kanıtlar fazlasıyla var. Sondaki link acizane benim açtığım Atatürk e iftiralara cevaplar başlığı, gerçekleri öğrenmek isteyenler verdiğim adreslere bir göz atarlarsa neyin ne olduğunu rahatlıkla anlayabilirler....


  ”Atatürk Din Düşmanıydı” İddiasının Altında Yatan Gerçekler

  Kazım Karabekir'in Anılarındaki Tutarsızlıklar

  Kazım Karabekir’in Anılarındaki Tutarsızlıklar - 2

  https://www.facebook.com/tibbiyelih?ref=br_rs

  https://www.facebook.com/pages/Dinda...230625?fref=ts

  http://engelliler.gen.tr/f84/ataturk...evaplar-26104/
  Gazoz Agacı, Murat.Y ve satı bunu beğendi.

 10. #20

  Üyelik tarihi
  May 2013
  Şehir
  izmir-aydın-istanbul-trabzon
  Mesajlar
  47
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  ne kadar atatürk severmişsin döstempat bırak bunları eskiden kemalistler atatürkü ilahlaştırırdı sıra siz fetocularımı geldi


Sayfa 2 Toplam 5 Sayfadan Birinci 1234 ... Sonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş