izmirdenhaberler

Duyuru::::

Değer Biç
Yazan [29-11-2019 saat 09:32:20] (155 Hit)
DUYURU::::
03/12/2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 3'üncü maddesinde "Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaktır."denilmektedir.
Söz konusu Başbakanlık talimatı çerçevesinde;
1- Engelli Devlet memurları 10 Mayıs tarihinde ve 03 Aralık tarihinde izinli sayılmaktadır.
2- Engelliler Devlet memurları olumsuz hava koşulları olması halinde valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde ayrıca bir talimata ve talebe gerek kalmaksızın idari izinli sayılmaktadırlar.

Yukarıda yer verilen genelge ve açıklamalar uyarınca;

1- Engelli Devlet memurları 10 Mayıs tarihinde ve 03 Aralık tarihinde yalnız amirlerine yanlış anlamaya mahal vermemek için haber vermeleri doğru olacaktır. Kamu kurum ve kuruluş amirlerinin başbakanın yazılı emrine aykırı hareket edecekleri düşünülemez.
2-10 Mayıs tarihinde ve 03 Aralık tarihinde kullanılacak idari izin için vali ve kaymakamlıktan ayrıca bir yazı yazılmasına gerek bulunmamaktadır.
3- Kötü hava şartları, koşulları sebebiyle okulların tatiline ilişkin çıkacak olan yazı ve talimat dışında ayrıca bir talimata gerek olmaksızın engelli devlet memurları idari izinli sayılmaktadırlar.
Etiketler: Yok Etiketleri Düzenle
Kategori
Diğer

Yorum

Giriş

Giriş