• Konuk Yazarlar

  Published on 26-10-2011 13:31:00
  1. Kategori
  2. Konuk Yazarlar
  Article Preview

  Doğuştan ya da yaşam sırasında herhangi bir kazadan ötürü, bedenini tam olarak kullanamayan ya da vücudunun belli bölgeleri işlev görmeyen kişiler engelli olarak tanımlanır. Engelli insanlar, toplum tarafından asla dışlanmamalı ve hor görülmemelidir. Özellikle engelli kişilerin ailelerine bu durumda çok iş düşmekte. Engelli vatandaşlar için devletler de gereken koşulları sağlamalıdır. Özellikle insanlar, bu konuda bilinçlendirilmelidir.

  Çünkü engellilik, sadece doğuştan gelen bir rahatsızlık değildir. Yaşam esnasında karşılaşılacak kazalar, yaralanmalar ve benzeri olumsuz durumlar da engellilik durumunu ortaya çıkarabilir. Bu yüzden insanların bu konuda bilinçlendirilmesi, oldukça önemli bir konudur ve üzerinde özel olarak durulmalıdır. Normal insan ve engelli insan ayrımı yapmak, oldukça saçma bir davranıştır. Çünkü engelli insanların, normal insan kavramından ayrı tutulması, tamamen beşeri bir ayrımcılığa girer.

  Engelliler Haftasının Tarihçesi

  Özürlü vatandaşlarımız için hazırlanan evrensel plan ve programlardan birisi de ‘’Engelliler (Sakatlar) Haftası’dır.’’ Engelliler Haftası, ...
  Published on 18-09-2011 21:42:00
  1. Kategori
  2. Konuk Yazarlar

  ÖZET

  Engellilik fiziksel farklılıklarla birlikte toplumun bakış açısıyla da şekillenmektedir. Önemli bir kültürel aktarım aracı olan atasözü ve deyimlerde engelliliğe ilişkin günlük yaşamda sıkça kullanılan tanımlamalar bulunmaktadır. Engelli bireylerin sosyal yaşamlarında karşılaştıkları bu tanımlamalardan bazıları kör, sağır, dilsiz, deli şeklindedir. Bu çalışmada engelliliğin sosyal yapının bir ürünü olan atasözü ve deyimlerde ele alınış şekli kategorik olarak incelenmiştir.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Yazar: Çiğdem Sema POLAT (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı)
  *** *** ***

  GİRİŞ

  Türk Dil Kurumu’nun internet sitesinde atasözü anonim özellik taşıyan, atalardan kaldığı kabul edilen ve toplumun yüzyıllar boyunca geçirdiği gözlem ve denemelerden, ortak düşünce, tutum ve davranışlarıyla dünya görüşünden oluşan, genel kural niteliğindeki kısa, özlü, kalıplaşmış sözler olarak tanımlanmaktadır. Deyim ise anlatım gücünü artırmak için, gerçek anlamı dışına kayan, bazı sözcükleri değişmediği halde bazıları değişip çekimlenebilen kalıplaşmış birden çok sözcüktür. Ergan (1998) Türk atasözleri ve deyimlerinin bir yandan ...
  Published on 23-08-2011 20:03:00
  1. Kategori
  2. Konuk Yazarlar
  Article Preview  Başlık Altındaki Resmin Tanımı: Pek sevdiğimiz 'Aaltra' filminden bir sahne. Tekerlekli sandalyeli iki ahbap parasız kalınca bir engelli park yerini sağlamlara kiralamaya çalışıyor.

  ABD'deki sakat mücadelesinin en önemli yayınlarından olmuş 'The Disability Rag' dergisinde 1985 yılında çıkmış bir yazı.
  Kaynak: Sakatlık Çalışmaları

  Didişen Kurt Yavruları Gibi
  Mary Jane Owen

  Elbette, şu teklifsiz soruyla uğraşmak hiçbirimizin hoşuna gitmez: Neden biz de diğer sivil haklar hareketlerinin yaptığı gibi ‘toparlanamıyoruz’?

  Biz de, diğer azınlıklar gibi açık önyargı ve gizli ayrımcılığın acısı, utancıyla mücadele ediyoruz. Öyleyse, neden bizim hareketimiz de bize aynı şekilde grup kimliği kazandırmadı? Bazen bu durumu hiçbirimizin istemediği bir şey - sakatlık - etrafında örgütlenmenin zor olduğunu söyleyerek açıklamaya çalışıyoruz.

  Ama köleliğin evlatları da toplumun çoğunluğunun çirkin olduğunu düşündüğü fiziksel nitelikler etrafında bir araya gelmişti. ‘Siyah güzeldir’ sloganı ilk ortaya atıldığında küstah bir önerme gibi görünüyordu.

  Birbirimizin çabalarının altını oyuyoruz. Aslında birbirimizden hoşlanmıyormuş gibi davranıyoruz. Aramızda ilişki ağları ...
  Published on 10-06-2011 22:06:00
  1. Kategori
  2. Konuk Yazarlar

  Yaşanan çaresizlikler en sonunda “alışılmış çaresizlik” olur. Boyun eğen her şeyi kabullenen çaresizler olarak ortaya çıkar. Yürekteki sevdalar ve idealler, kalp ağrısına dönüşür, yüreği acıtır.
  Bazen bedenler Engelli olur, bazen beyinler, bazen Engelli bedenlerin beyinleri sağlam düşünür ama ne hikmetse sağlam bedenlerin beyinleri de Engelli düşünürler. İşte bu Engelli düşünme sonucunda yaşam alanlarımız Sağlam olanların bile yaşayamayacakları ortamlar haline gelir.


  Yazar: Yılmaz Keten

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  İnsanların Beyinlerinde ki duygulara, fikirlere ateş veren Sevdalar ve idealler vardır yüreğinde, Bu sevdalar ve idealler insanların hayatı güzelleştiren şeyler yapmasını sağlar.

  Doğduktan sonra başlar bu idealler, anne ile başlayan sevdiğine en yakın olmak ve bunun için çabalamak, zaman, enerji harcamak duygusu yaş büyüdükçe insan geliştikçe farklı alanlarda devam eder.

  Çocukken en heyecanlı ve en uzun süreli oyunlar oynamayı düşünür, oyun hiç bitmesin ister çocuk yüreği, Gençken en güzel kızı sevmek isterler, en heyecanlı macerayı yaşamak kendilerini kanıtlamak ister genç yürekler,

  Olgunlaşınca ...
  Published on 01-06-2011 14:18:00
  1. Kategori
  2. Konuk Yazarlar
  Article Preview

  Birçok kaynakta engelli kavramının tanımına rastlamak mümkündür. Çoğu kez de aynı anlama gelecek şekilde farklı kavramlar kullanılmaktadır. Bu kavramlar “bozukluk, özür” ve “sakat” kavramlarıdır. Engellilik, özür, bozukluk ve sakatlık kavramlarının tanımları üzerine henüz bir anlaşmaya varılamamıştır. Tek bir anlam için farklı durumlarda farklı kavramlar kullanılmaktadır.

  Sosyolog Mahmut Erdil İletişim: m.erdil_25@hotmail.com

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bu makalede sosyoloji acısından engellinin ne olduğu ve toplumsal kurumlar içinde karşılaştığı güçlükler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca engellinin karşılaştığı sorunların toplum bilimciler tarafından bilinmesinin önemi vurgulanmaktadır. Şüphesiz engelli de toplumun bir parçası ve toplumla bütünleşmesini tek başına beklemek yerinde bir yargı değildir.  Giriş


  Birçok kaynakta engelli kavramının tanımına rastlamak mümkündür. Çoğu kez de aynı anlama gelecek şekilde farklı kavramlar kullanılmaktadır. Bu kavramlar “bozukluk, özür” ve “sakat” kavramlarıdır. Engellilik, özür, bozukluk ve sakatlık kavramlarının tanımları üzerine henüz bir anlaşmaya varılamamıştır. Tek bir anlam için farklı durumlarda farklı kavramlar kullanılmaktadır.

  Öncül’e göre; “gerek doğuştan gerekse sayrısal ya da kaza sonucu bağımsızlığı, öğrenimi ya da iş tutması geçici ya da hem bedensel hem de anlıksal engelli durumda olan kimselerdir.” ( Öncül,1989:15) Yani, engellik doğuştan olabileceği gibi sonradan da gerçekleşebilir. Ayrıca, farklı derecelerde de olmaktadır.


  Özgür’e göre engel-özür; “ bireyin yaşadığı sürece yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak toplumda oynanması gereken rollerin yetersizlik yüzünden yerine getirememesi durumudur.” ( Özgür, 2004:3) Yani, bir takım eksiklikler sonucu hareketlerin kısıtlanması da engelliliği oluşturur.


  Bu tanımları artırmak mümkündür. Ancak, genel olarak engelli; hareket yeteneği çeşitli derecelerde sınırlanmış olan bireyler olarak tanımlayabiliriz.

  Engelli Kategorileri ...
  Published on 14-04-2011 12:53:00
  1. Kategori
  2. Konuk Yazarlar
  Article Preview

  Herkes cinselliğin yaşamın önemli bir parçası olduğunu kabul eder. Burada araştırma konusu olarak ele alınan soru, normal sağlıklı kişilerin, engellilerle cinselliği yaşayıp yaşayamadığı sorusu. Ve engellilerin cinsellikle ilgili hakları..  Engellilerin aseksüel olduğu gizlilik içerisinde de olsa yayılmış, bu şekilde biliniyor. Engelli Hakları Hareketi ve akademik çalışmalar bu konuda yeterli ve doğru bilinirliği sağlamada yavaş hareket ettikleri için yetersiz kalmıştır. Sakatlık, sakatlık ve cinsellik gibi iki başlıkta incelendiğinde bireyselleştirme konusunda yetersiz kalındığı gözlemleniyor. 1991 yılında engelli, feminist bir bilim insanı olan Barbara Waxman, "Özürlü hakları hareketi önemlidir. Bu hareketin önemli siyasi bir mesele gibi ele alınması gerekir çünkü, engelliler cinseliği; diğerleri gibi yaşayamıyorlar. Sevilme, doyuma ulaşma ve cinsel açıdan karşılık bulma, taraflı ve önyargılı yaklaşım nedeniyle mümkün değildir. Bu, ilgi görme ile ilgili bir sorundur " demiştir. Cinsel istismar dahil olmak üzere sosyal ve politik ilgi, aseksüellik damgası, özürlülerin cinsiyet ve cinsellik sorunları, cinsel kimlik ve yönelim, kişilerarası engeller ve cinsel yakınlık hypersexual medya görüntüleri ( cinselliğe ...
  Published on 19-02-2011 12:29:00
  1. Kategori
  2. Konuk Yazarlar
  content/attachments/21-sakatlar-ve-cinsellik.jpg/

  Bu çeviri makale SakatlıkÇalışmaları.Net tarafından yapılmıştır. Çeviri ve çeviriyi sitemizde yayınlamamıza izin verdiği için sakatlıkçalışmaları.net'e teşekkür ediyoruz.

  Senin Cinselliğin, Senin Bedenin, Sorun Etmeyi Bırak Artık!:
  Queer ve Sakatlık Kuramının Özgürleştirici Etiği

  John B. Kelly  Haysiyet, bazı insanların diğerlerinden daha fazla sahip olduğu bir şey mi; kaybedilebilecek bir şey mi? Farklı sözcüklerle ifade edeyim, fiziksel ya da bilişsel olarak başka insanlara bağımlı olmak, salyalarının akması ya da sidik ve/ya dışkıyı tutamamak [inkontinans] kendinde utanılacak bir şey mi; rastgele seksten haz almak, kamusal alanda ya da para karşılığı seks yapmak, farklı cinsiyetin kıyafetlerini giymek ya da bir toplumsal cinsiyet tercihi yapmamak utanılacak bir şey mi? Engelsiz ve heteronormalliğin emirlerine bakılırsa, soruların cevabı o kadar aşikar ki bu soruları sormaya dahi gerek yok. Normallik, marjinalleştirme pratikleriyle, eğer çoğunluk kültürüne ucundan dahi kabul edilmek istiyorsak, bu rezil farklılıklarımızın üstünü örtmemizi talep ediyor. Biz de kabul görme olasılığıyla kandırılıyoruz, kendi deneyimimizi yadsımaya cezbediliyoruz ve böylece, normalliğe en az uyan kız ve ...

Giriş

Giriş