Öncelikle şunu söylemek istiyorum ben konuya farkı bir bakış açısı ile bakacağım umarım faydalı olurum. Son bir yılda "aşk" üzerine 8 kitap okumuşumdur. İsterseiz bunlara kısaca değineyim. Sinan Yağmur Aşkın Gözyaşları Hz.Mevlana(Burada yazar Mevlana'nın bulundugu zamanı aktararak nasıl bir gelişim gösterdiğini ve nasıl Mevlana oldugunu "aşk" ile anlatmaya çalışmış ve gayet güzel bir şekilde anlatmıştır. Mevlana'nın meşhur sözü vardır "hamdım piştim yandım" bu üç evreyide aşk ile okuyucuya aktarmıştır. İlk önce hamdı dünyevi bir aşk ile aşine baglıydı. Sonra Şems geldi ve onu pişirmeye başldı aşk ile. Şems gitti ve sonra tekrar geldi böylece Mevana'nın yanması gerçekleşti. Kısacası aşk temalı bir anlatım sergilemiştir.)Sinan Yagmur Aşkın Gözyaşları Tebrizli Şems (Burada da yazar aynı şekilde Şems'in hayat öyküsünü aşk ile anlatmıştır. Bu anlatım önceleri yetimlik olurken sonraları yani hayatının en önemli devri Mevlana'yı tanıdıktan sonraki dönem olmak üzere iki kısıma ayırmış ve tılsımlı bir şekilde anlatmıştır.)Sinan Yagmur Veysel Karani ( Brada anne sevgisi aşkı ile Hz Muhammed aşkını o kadar derin işlemiştirki o inve çizgiyi ikisini de incitmeden nasıl korudugunu aşkların en yücesi ile açıklamıştır.)Sinan Yagmur Kerbela,Aşka Bela Hz. Hüseyin( Yazar meşur kerbela olayınafarklı bir bakış açısı getirmiştir. HZ. Hüseyin'in Müslüman kanı akmasın diye Muaviye ile ytaptıgı anlaşma ve bu anlaşmanın nasıl hiçe sayıldıgı ve peygamber torununun Hz.Muhammed'e nasıl bir sevgi besledigini anlatırken aşk ile derinleştirmiştir.)İskender Pala Aşka Dair ( İskender Pala her zamanki akıcılıgı ile çeşitli aşk hiayeleri ve bazı aıntıar ile aşkı o kadar güzel işlemiştirki. Yani aşk merkezde ve onu saran çevreleyen bir anlatım tarzı benimsemiştir.) Senai Demirci Üç yusuf Üç Rüya Üç Gömlek ( Senai demirci Hz Yusuf'un yaşadıgı hayatı aşk ile süslemiş ve Hz. Yakuup'un ogluna olan aşkını anatmıştır. "Ya Esefa Ala Yusufa")İskender Pala Od( burada aşkın temeli olan yanmayı ele almıştır yazar. Yanmayı ele alırkan bizim Yunus'u kullanmıştır. Yani Yunus'un ögretileri ile anlatıma derinlik kazandırmıştır. "Ne olursan ol yine gel" ögretisi ile aşkı harmanamıştır.)Mürvet Sarıyıldız Antik Kentte Aşk( burada yazar dönemin ünlü felsefecilerini temele alan bir anlatım benimsemiştir ve olaylarla bu anlatımı desteklemiştir. akıcı bir anlatım benimseyen yazar ünlü düşünürlerin sözleri ile aşkı yorumlamıştır.)
Mürvet Sarıyıldız İki Cami Arasında Aşk ( burada yazarın ele aldıgı iki önemli şahsiyet vardır birincizi Mihrimah Sultan digeri ise Mimar Sinan'dır.Mimar Sinan'ın mimari aşkını insani aşka aktararak aşka farklı bir bakış açısı getirmiştir.

Yani söylemek istediğim şu insanlar Aşka hep kutsiyet verirler öyledirde. Aşk eger gerçek aşk ise kutsaldır ve ilahi aşka erişmenin bir yoluda cismani aşktan ilahi aşka geçmektir nitekim leyla ile mecnunu hepimiz biliriz mecnun leylasını ararken mevlasını bulmuştur ve laylası geldiğinde sende kimsin demiştir.onun için anlatılanlar yani mihrimah sultan ile mimar sinan aşkı belki dogrudur belki yanlıştır bilemeyiz ama yazar aşkı anlatırken bu iki önemli şahsiyeti kullanarak aşkı dile getirmiştir. Bu konu hakkında biraz litaratür taraması yaptım ve böyle bir olayın oldugu veya olmadıgına dair kesin bir kanıt bulamadım. Ama Mimar sinanın mimari dehasını gösteren camiilere baktıgımızda böyle bir aşkın oldugu söyleniyor ne kadar dogrudur orası aşikar.