Hicri 1261 yılında Medine-i Münevvere'de havas ve sır ilimlerine hakkıyla vakıf Şeyh Mustafa Hindi(ks) Hz. ile buluştum.O zatlar bana Allah Teala'ya ve Habibi'ne yaklaştıran ve onlarla birebir eden ilimlerden bana da öğretmelerini istedim. Bir kuşluk vakti davet edip Ayet'el Kürsi İle Salat-ı Mücerrebenin sırlarını öğretip gereği için yetkili kıldılar. Sonra şöyle buyurdular; Eğer sen Ayetel kürsiyi bu alavat-ı şerif ile birlikte okursan ,ilim ve sırları doğrudan Allah Resulü sav'dan alırsın ayrıca onun ruhaniyetinden Muhammedi bir terbiye almış olursun.

Çarşamba günü,öğle namazından sonra 4,5 mücavire anlatıp onların da bizden izin istemeleri üzerine o salavatın okunması için onlara izin verdik. Ertesi perşembe günü o mücavirlerden biri kendi virdlerimizle meşkul iken yanıma geldi ve şöyle dedi; '' Aydınlı dünkü bize verdiğin salavat-ı şerife dersiyle ben muradıma erdim.Bundan sonra o salavat-ı şerifenin zikrini ben birdaha asla terketmem''. Bu haberi aldıktan sonra bana bir gayret gelip bu salavat-ı şerifeyi yatsı namazından sonra 100 kere okudum. Arkasından 2 rekat namaz kılıp bir miktar Kur'an okuduktan sonra bunların sevabını peygamberlerin,velilerin,salihlerin ruhlarına bağışlayıp bu salavat ile Allah ve Resulü'ne daha yakın olmak niyeti ile ilmimin artmasını diliyerek aynı salavatı hergün 100 defa okumayı vird edineceğimi niyetlenip okumaya başladım.

Daha ilk gecede Allah Resulü (sav)'nü rüyamda gördüm.Mübarek ellerini öptüm. La ilahe illallah inneke habibullah deyip kelimei şehadet getirdim.O zaman Allah Resulü (sav) ''Eş-Şefeatü leke ve li ebeveyke ve ihvanike '' buyurdular. ''Elhamdü lillahi bi adedi ılmillah'' Şeyh Mustafa Hindi (ks)'in hizmeti ve bu salavatın bereketiyle Allah Teala (cc) Bize bu lutfu nasip etti.O zamandan bu zamana nice kimselere bu sırrı haber verip onlar da muradlarına erdiler. Bundan sonrada gelip devam edeceklere de Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Amin....

Şunu iyi bilmelisinizki , bu salavat -ı şerifin okunuşu kısa ,söylenmesi kolay,manası ise çok geniştir.Tesir alanı anlatılmakla bitmez.Niyete göre ve meşru olmak şartıyle ne için okunursa istenilen sonuç muhakkak alınır. Allah Teala Hazretleri'nin Cebrail Aleyhisselam aracılığı ile Allah Resulü (sav)'ne özel olarak hediye ettiği salavat-ı şerifenin tıpkısıdır. Ancak bizim okuyacağımız metinde seyyidina ilavesi vardır. Bahsedilen salavat-ı şerife aşağıdadır,gözünü iyice açmalısın! ''Allahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin bi adedi ılmik'' İstenilen sonucun alınması için hergün okunması gereken miktar değiştirilmemeli,aşağıdaki miktarlardan biri seçilerek vird edinilmelidir. Bu miktarlar 41,100,313,1000 ve daha fazla bir rakam da seçilebilir. Ancak devamlı okunacağı için makul bir adette kalınması daha makuldür. Okumak isteyen her iyi niyetliye bu konuda izin verilmiştir.Bu fırsatın kıymeti bilinmeli,kendini bilmezlere öğretilmemelidir.

Allame İmam İbni Ferhun(ra) diyorki; Allah Resulü(sav)'ın üzerine getirilen salavat-ı şerifelerde 10 keramet vardır 1.Kim Allah Rasulü(sav)'ın üzerine salat ve selam okursa,Allah Teala(cc) da O kulunun üzerine salat ve selam okur. 2.Kim Allah Rasulü(sav)'ın üzerine salat ve selam okursa Allah Rasulu (sav) da ona şefaat eder.Bu şefaat vaciptir. 3.O kimseyi melekler ahirette merasimle karşılar 4.Münafıklar ve müşrikler bundan kaçınırlar. 5.Allah Teala(cc), o kişinin işlediği günah ve kusurları affeder. 6.Her istekleri kabul görür,çözümü zor işleri çözüm yoluna girer. 7.Salavat-ı Şerifeyi çok getiren kimsenin içi dışı nur dolar,yüzlerine aydınlık,içlerine ferahlık gelir. 8.Cehennem azabından kurtulur. 9. Cennete girmesine sebep olur. 10. Allah Teala mahşer yerinde o kimse ile selamlaşır ve o kimseye mübarek cemalini gösterir.