Muayyen zamanlarda veya normal zamanlarda bir kimse tarafından okunduğunda, Allahu Teala o kimseyi dünyevi ve uhrevi maksadına nail eder. Birçok bela ve musibetlerden uzak olmasına vesile olur. Hasta olanlarda suya okuyup içerlerse veya üzerlerine okurlar ise Allah,ın izni ile şifaya kavuşmuş olurlar.Bir kimse yatarken 7 defa okur ise ölüm hariç her şeydenkorunur...