Câbir bin Abdullah (ra) Anlatıyor,Resûlüllah (sav) şöyle buyurdu: “Kim her gün elli defa İhlâs sûresini okursa, kıyâmet gününde kabrinden şöyle çağrılır: ‘Kalk, ey Allâh'ı öven kişi, cennete gir!”

(Taberânî, Mu‘cemü's-Sağîr, 2/781)