C*

Kalpler Allah ın zikriyle yatışır....


(RA'D suresi 28. ayet) (Resmi: 13/İniş:87/Alfabetik:85)

اَلَّذٖينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Okunuş - Ellezine amenu ve tatmeinnu kulubuhum bi zikrillah, e la bi zikrillahi tatmeinnul kulûb.


Kelime kelime anlamı

1. ellezîne âmenû : Allah'a ulaşmayı dileyen, âmenû olan kimseler
2. ve tatmainnu : ve mutmain olur, tatmin olur
3. kulûbu-hum : onların kalpleri
4. bi zikri allâhi : Allah'ın zikri ile
5. e lâ : öyle değil mi
6. bi zikrillâhi (zikri allâhi) : Allah'ın zikri ile
7. tatmainnu el kulûbu : kalpler tatmin (mutmain) olur


TefhimulKuran - Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun; kalbleri yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur.

Y.N. Öztürk - Böyleleri, inanan ve gönülleri Allah'ın zikriyle/Kur'an'ıyla tatmin bulan kişilerdir. Gözünüzü açın! Gönüller yalnız Allah'ın zikriyle/Kur'an'la tatmin bulur.

Elmalılı Orj. - Onlar ki iyman etmişlerdir ve kalbleri Allahın zikri ile yatışır, evet Allahın zikriyledir ki kalbler yatışır

Elmalılı S2 - Onlar, iman etmiş ve kalbleri Allah zikriyle yatışmış olanlardır. Evet, iyi bilin ki, kalbler Allah'ın zikri ile yatışır.

Diyanet - Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.

Elmalılı S1 - Onlar, iman edip kalpleri Allah'ın zikriyle yatışan kimselerdir; evet Allah'ın zikri ile kalpler yatışır!»

F. Kuran - Onlar iman etmişlerdir ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura erebilirler.


C* C* C* C* C* C* C* C* C* C* C* C* C* C* C*