1. bir müminin sıkıntısını gidermek: Resulullah (sav) buyuruyorki; Her kim Allahü Teala'nın sağır ayı olan Receb ayında , bir müminin sıkıntısını giderirse, Allahü Teala ona firdevs(cennetin)de gözünün gördüğü kadar geniş bir köşk verir.

2.Sadaka vermek: Resulullah (sav) buyuruyorki;Her kim Receb'de sadaka verirse,Allahü Teala onu yavruyken yuvasından havaya uçup en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar(500sene),onu cehennemden uzaklaştırır. Resulullah (sav) buyuruyorki; Receb'de bir gün oruç tutan,1000 sene oruç tutmuş ve 1000 köle azad etmiş gibi olur. Her kim receb ayında bir sadaka verirse sanki bin dinar sadaka vermiş gibidir.Allahü Teala ona, bedenindeki her tüy karşılığı 1000 hasene yazar,1000 derecesini yükseltir,1000 günahını siler,tuttuğu her günün orucuna karşılık,1000 hac ve 1000 umre yazar. Ona cennette bin yurt,bin köşk ve bin oda bina eder ki, her bir odada 1000 yatak odası ve bin huri bulunur.Her bir huri ise,güneşten 1000 kat güzeldir.

3.Yetimin gönlünü almak: Resulullah (sav) buyuruyorki; Her kim Receb ayında bir yetime ikramda bulunur ve elini başına sürerse ,elinin deydiği kıl sayısınca Allah kendisi için günah bağışlar.

4. Bir mümine yemek yedirmek: Resulullah (sav) buyuruyorki;Her kim Receb ayında bir mümine yemek yedirirse,kıyamet günü Allah onu,İbrahim(as) ve Muhammed(sav)'in sofrasına oturtur.Bir yudum su içirene de ,halis cennet içeceğinden içirir

5.Giydirme: Resulullah (sav) buyuruyorki;Her kim receb ayında bir mümini giydirirse ,Allah ona cennet hullelerinden 1000 hulle giydirir.

6.Umre: Umre yapmaktır ki Resulullah (sav) yapmıştır.

7. Akraba ziyareti yapmak. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) buyurdu ki : “ Her kim Receb ayında ( yakın ve uzak akrabasını arayıp sorarak ) sıla-i rahimde bulunursa, Allah onu, dünyada ve ahirette (bütün mutatlarına ) ulaştırır ve hayatının günleri boyunca, düşmanlarına karşı ona yardım eder. “

8 . Hasta ziyareti yapmak. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) buyurdu ki : : “ Her kim Receb ayında bir hasta ziyaret ederse, Allah kıymetli meleklerine, onu ziyaret etmelerini ve kendisine selam vermelerini emreder. “

9 .Cenaze namazına katılmak. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) buyurdu ki : “ Her kim Receb ayında bir cenaze üzerine namaz kılarsa, diri diri gömülen bir kız çoçuğunu hayata kavuşturmuş gibi ( sevaba nail ) olur. “

10.Gusül abdesti almak: Resulullah (sav) buyuruyorki; Her kim Recebin başında,ortasında ve sonunda yıkanırsa anasının kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından çıkar.

11.Dilini Yalan,gıybet,iftira,dedikodudan korumak: Resulullah (sav) buyuruyorki;Her kim Receb ayında dilini korursa,Allah ona,Münker ve Nekir'in sorguları anında cevabını öğretir.

12.Kur'an-ı Kerim hatmi yapmak: Resulullah (sav) buyuruyorki; Her kim Receb ayında Kur'an-ı Kerim'i bir kere hatmederse,kendisine ve ana babasından her birine,inci mercana bezenmiş bir taç giydirilir ve o kişi kıyamet gününün dehşetinden emin olur.