Sıkıntı ve vesvese için dualar...

1 – Fatiha Suresi;_"ALLAH’ın Gazabini önler…"
2 – Yasin Suresi;_"Kiyamet… Gününde Ki Susuzlugu önler…"
3 – Duhan Suresi;_"Kiyamet Korkusunu Ve Dehşetini önler…"
4 – Vakia Suresi;_"Fakirligi Ve Miskinliği önler…"
5 – Mülk Suresi;_"Kabir Azabini önler…"
6 – Kevser Suresi:_"Hısımlarının Kinini önler…"
7 – Kafirun Suresi;_"Ölüm Halinde Küfrü önler…"
8 – İhlas Suresi;_"Iki Yüzlülügü Ve Samimiyetsizliği önler…"
9 – Felak Suresi;_"Haset Edenlerin Hasedini önler…"
10 – Nas Suresi;_"Vesveseyi Engeller…"
11- İnşirah Suresi;_"Sıkıntıyı Giderir.."