Arkadaşlar EKPSS sınavında toplamda 4 engel grubu vardır. Aşağıya engel gruplarını aktarıyorum. Ancak onun öncesinde sanırım bu açıklamada en önemli ve en net anlaşılır şey ZİHİNSEL ENGELLİLER ile RUHSAL ve DUYGUSAL hastalıkların ayrılmış olması. Kılavuz bunu çok güzel açıklamış.... Seçeneklerde de göreceğiniz gibi GENEL ENGELLİLER grubuna CP hastaları, ruhsal hastalıklar, reet sendromu vb gibi hastalıklar alınmış...

EKPSS SINAVA GİRECEK ENGEL GRUPLARI VE ENGEL GRUBUNA GÖRE YAPILMASI GEREKENLER

1) Genel engelliler *
2) Görme engelliler
3) İşitme engelliler
4) Zihinsel engelliler


*Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.

ENGEL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Bu formda yer alan “Sürekli Engel Grubu” ve “Özel Durumlar” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından verilecek Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki bilgiler esas alınarak doldurulacaktır.

Burada yer alan bilgiler adayın başvuru merkezine gelirken yanında getireceği Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki bilgiler esas alınarak başvuru merkezi görevlisince sisteme kaydedilecektir. Bilgilerde farklı olduğunda Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki bilgiler esas alınacaktır.

Her aday için Sürekli Engel Grubu içinde bir seçeneğinin işaretlenmesi zorunludur.

Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde engel grubu genel engelliler olanlardan; Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Ruhsal ve Duygusal olanlar önce “Sürekli Engel Grubu” alanında “Sınıflanamayan” seçeneğini işaretleyecekler, daha sonra “Özel Durumlar” alanında kendilerine uygun seçeneği işaretl eyeceklerdir.

Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde engel grubu genel engelliler olanlardan CP Hastası olduğu belirtilenler önce “Sürekli Engel Grubu” alanında “Bedensel (Ortopedik)” seçeneğini işaretleyecekler, daha sonra “Özel Durumlar” alanında “CP Hastası” seçeneğini işaretl eyeceklerdir.