Değerli arkadaşlar

İş kazası ve meslek hastalıkları konusunda aradığınız bilgileri bulabilmeniz açısından hazırlamış olduğum yazımızı sizlerle paylaşıyorum.

İş kazası ve meslek hastalıkları konusunda merak edilen her konuyu bu başlık altında bulabileceksiniz.
Öncelikle meslek hastalığıyla yazımıza başlayalım.


is-kazasi.jpg

Meslek hastalığı

Sigortalının çalıştığı işten dolayı uğramış olduğu kalıcı yada geçici hastalık,bedensel yada ruhsal engellilik halidir.
Bu gibi durumlarda ne yapılması gerektiğini merak edenler için açıklayalım.

Meslek hastalığına uğramış olan bir insan öncelikle bunu belgelemelidir. Çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına maruz kaldığını klinik ve labaratuvar bulgularıyla kesinleştirmelidir.
Olası hastalığa yakalanması halinde üzerinden uzun bir müddet geçmeden başvurusunu gerçekleştirmelidir.
Meslek hastalığı iş kazasında olduğu gibi aniden ortaya çıkmayacağı için İşçi işyerinden
ayrılmış olsa bile sorumluluk süresince listedeki hastalık çıkar ise meslek
hastalığı sayılır. Örneğin silikoz ve asbestozdan bu hastalıklar ortalama 5 yıl gibi bür sürede de ortaya çıkabilir. Çalışılan işle bağlantısı kurulması halinde yine meslek hastalığı kabul edilir.

Meslek hastalığı oluşturabilecek fiziksel etkenler


VİBRASYON
ISI
TOZ
HAVALANDIRMA
HAVA AKIMI
RADYASYON
BASINÇ
NEM
AYDINLATMA
GÜRÜLTÜHastalık Yükümlülük Süresi Başlıca İşler
(Birkaç Örnek)

Öksürük,akciğer ödem, dispne,siyanoz... 3 gün Kaynak İşleri, Dinamit Atımı

Silikoz .....5 yıl..Silis ihtiva eden tozlarla

Asbestos...5 yıl....Benzen,toluen,ksilen vb.

Lökozlar...30 gün...Kullanma işleri ile X ışını

Berilyoz....1 yıl..radyoaktif mad.çalışma

Gürültüden meydana gelen arızalarda.....3 ay....Gürültülü işte 2 yıl ve 85 desibel üstünde çalışma şartıyla

Romatizmal Arızalar....1 yıl..........Yeraltı,yerüstü rutubet,buhar ve fazla hava ceryanından

BAŞLICA HASTALIK CİNSLERİ

Kömür Tozları.......Pnomokonyoz (Genel)

Antresit.....Antrakoz,AntrakoSilikoz
Aliminyum Tozları Akciğerde....Aluminoz

AsbestTozları......Asbestoz

Kalay Oksidi Tozları.....Stannoz

Demir Oksidi Tozları.....Sideroz

Berilyum Tozları......Berilyoz

Talk Tozları....Talkoz

Baryum Tozları....Baritoz(Baryum pnomokonyozu

MESLEK HASTALIĞINA NEDEN OLAN UNSURLAR


Zararlı gazlar ve dumanları (buharlar)

Alifatik hidrokarbonlar(Metan,etan,propan,bütan vb.)

Halojenli hidrokarbonlar

Aromatik hidrokarbonlar ve türevleri

Zararlı tozlar(pnömokonyozlar)

Metal ve metaloidler

Kanserojen faktörler (meslek kanserleri)

Pestisidler

Fiziksel ajanlar

İnfeksiyon amilleri(mesleksel infeksiyon hastalıkları)

Dermatoz amilleri(mesleksel dermatozlar)

Plastik maddelerden gelebilecek zararla

İŞ KAZASI


İş kazası çalışılan yerde ve işle alakalı bir yere gönderilmesi esnasında oluşabilen ayrıca emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında bedenen yada ruhen zarar veren durumları kapsar. Olay en fazla 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir. Şayet bildiri işveren tarafından yapılmamış ise bunu kazaya uğrayan kiçi tarafından bildirilmelidir.

Bir olayın iş kazası kabul edilmesi için gerekli haller

Sigortalı olması,

Mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması,

Meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen özre uğraması

İş Kazası Sigortasından Sağlanan Haklar

Geçici İş Göremezlik Ödeneği
Sürekli İş Göremezlik Geliri
Ölüm Geliri
Evlenme Ödeneği
Cenaze Ödeneği

İŞ KAZALARININ SINIFLANDIRILMASI

İş kazaları, olayın meydana gelme şekline, olay sonucu oluşan zararın niteliğine, kaza olayının sonuçlarına bağlı olarak değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır.

Yaralanmanın Ağırlığına Göre

Yaralanma ile sonuçlanan kazalar,
Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olacak tedavi gerektirmeyen kazalar,
Bir günden fazla işten uzaklaşmayı gerektiren kazalar,
Sürekli iş göremezliğe neden olan kazalar,
Ölüm ile sonuçlanan kazalar.

Yaralanmanın Cinsine Göre

Kafa yaralanmaları (baş, göz, yüz vb.),
Boyun omurga yaralanmaları,
Göğüs kafesi ve solunum organları yaralanmaları,
Kalça, dizkapağı, uyluk kemiği yaralanmaları,
Omuz, üst kol, dirsek yaralanmaları,
Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları,
Diz kapağı, baldır, ayak yaralanmaları,
İç organ yaralanmaları,
Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar.

Kazanın Cinsine Göre

Düşme, incinme,
Parça, malzeme düşmesi,
Göze yabancı cisim kaçması,
Yanma,
Makinalardan olan kazalar,
El aletlerinden olan kazalar,
Elektrik kazaları
Ezilme, sıkışma,
Patlamalar,
Zararlı ve tehlikeli maddelere değme sonucu oluşan kazalar.