Engelliler, İş Kanunu tarafından korunan ve pozitif ayrımcılık uygulanan bir gruptur. Bu, zaten olması gerekendir. Hoş ben ortada pozitif ayrımcılık uygulandığını pek sanmıyorum Engelli vatandaşlarımızın istihdama katılması hem onların sosyal hayatı açısından hem de ülke ekonomisi açısından önem arz eder. Engelli işçilerin gece vardiyalarında çalıştırılmasının yasak olup olmadığı ile ilgili bir yazı.

isci.jpg

Engelli işçiye tanınan haklar

İş Kanununun engelli işçiler için getirdiği en önemli hak, işçi sayısı 50 ve üzerinde olan işyerlerinde, engelli vatandaşların istihdam edilmesinin zorunlu olmasıdır. Buna göre; bu işyerleri çalışan sayılarının en az %3’ü kadar engelli işçi çalıştırmak zorundadır.

Bunun dışında aşağıdaki haklar da söz konusudur:

Yer altında ve su altında yürütülen işlerde engelli işçi çalıştırılamaz.
Engelli işçi mesleğine, ruhsal ve bedensel durumuna uygun işlerde çalıştırılmalıdır.
Engelli işçinin gece çalışması

İşçi sayısı 50’den az olan işveren, engelli işçi çalıştırabilir mi?

Bir uygulamanın yasak olduğunu söyleyebilmemiz için, bunun İş Kanununda açık şekilde yasaklanmış olması gerekir. Örneğin, yukarıda da belirttiğim gibi, engelli bir işçi su altında ya da yer altında çalıştırılamaz. Çünkü bu durum, açık bir şekilde İş Kanununun 30uncu maddesinde yer almıştır.

Engelli gece vardiyası


İş Kanunu’nun gerek gece çalışmasını düzenleyen 69uncu maddesinde ve gerekse diğer maddelerinde, engellilerin gece çalışmasına yönelik özel bir düzenleme yoktur. Bu hususta bir düzenlemeye, başkaca bir mevzuatta da rastlayamıyoruz. Bunun anlamı, engelli işçinin gece vardiyasında çalıştırılmasının yasak olmadığıdır.

Ve koskoca İş Kanunu'muzda engellilere yönelik ne bir kanun maddesi bulunmakta ne de kanun hükmünde kararnamelerden yararlanılmakta işte bizlere iş yaşamında verilen en büyük pozitif ayrımcılık bu bence. Kanun koyucu iş kanunu hazırlarken bile ötekileri bayağı bir yok saymış yoksa onca kanun maddesi içine engellilerin iş yaşam koşullarıyla ilgili en azından bir kaç tane serpiştirmemek başka nasıl açıklanabilir ki???

SONUÇ


Açıkçası, engelli işçilere özel çalışma koşullarının belirlenmesinde, İş Kanunu’nun çok geri kaldığını söylemem gerek. Hatta, bu konuyla ilgili çıkarılmış bir yönetmelik olup olmadığını merak ettiğimde, ne yazık ki var olmadığını gördüm.

Halbuki, korunmaya muhtaç gruplar içinde yer alan engelli işçilerin çalışma şartlarıyla ilgili, özel bir yönetmelik çıkarılması gerekmektedir. Bu yönetmelikte, engelli işçilere özel çalışma süreleri, izin hakları ve benzeri konular düzenlenebilir.

Konumuza dönecek olursak; engelli işçinin gece vardiyasında çalıştırılmasının mümkün olduğunu söylemeliyim. Burada önemli olan; bu gece çalışmasının, niteliği itibariyle engellinin mesleğine, ruhi ve bedeni durumuna uygun olmasıdır.