Belli kurumlar %3 oranındaki engellileri çalıştırmak zorundadırlar. Bu kurumlar; Genel ve katma bütçeli daireleri, İl özel idareleri ve belediyeler, Kefalet sandıkları, döner sermayeli kuruluşlar, Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan bankalar, Hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküllerdir.

Engelli açık kontenjanını doldurulmayan kanunda ön görülen engelleri istihdam etmeyen kamu kurum ve kuruluşları için yükümlülüğün dolduğu tarihten yükümlülüklerini yerine getirecekleri tarihe kadar her engelli açık kontenjanı her ay itibarı ile 1475 Sayılı İş Kanununun 98/c maddesindeki para cezası uygulanır.

Bir iş yerinden malulen ayrılmak zorunda kalan, sonradan maluliyeti ortadan kalkan şahıslar tekrar aynı iş yerinde çalışmak için başvurdukların da iş yeri sahibi bu kişileri geri almak zorundadır. Kadroda yer yoksa çıkan ilk açıkta almak zorundadır.
Kanunda ön görülen özürlü işçi sayısı kadar işçi çalıştırmayan iş yerlerine çalıştırmadığı aylarda para cezası uygulanır.

İş yerinde çalışırken kaza sonucu sakatlanan kişilerde öncelik vardır. İşveren bu sakatlanan kişiyi sakat kadrosunda çalıştırmak zorundadır. Çalıştığı iş yerinde sakatlananlar, durumlarını tescil için İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvurabilirler.