Bir takım engellerine rağmen hayatlarını idame ettirmeye çalışan engellilere toplum ve hayat şartları'da engel olmaya devam etmektedir.

İş hayatlarında engel guruplarına göre bir takım kolaylık ve öncelikler tanınmalıdır. Bunların neler olduğunu birazcık düşünürsek daha dikkatli ve daha düzenli iş ortamları sağlaya biliriz.

Engellilerin yaşadığı en büyük sıkıntı ayrımcılığa uğramalarıdır. Bu ayrıcalıklar engellilerin üretime katılamamasını dışlanmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla işsizlik sorunu yaşaması en temel sorunları olarak ortaya çıkmaktadır.

işsizlik beraberinde maddi sıkıntı aile içi huzursuzluk getirmektedir. Bu duruma maruz kalan bireyler psikolojik olarakta bir çöküntüye uğramaktadır.

Öncelikle engellinin hakları ile birlikte yaşamasının kabul edilmesi ve bunun için uygun koşulların yerine getirilmesi temel amaç olmalıdır. Akabinde iş ortamlarında bir takım düzenlemeler getirilmeli ve hayatlarını idame etmelerine fırsat tanınmalıdır.
Bunu yaparken acıma duygusuyla değil hakları olduğu için yapılmalıdır.

Peki çalışma ortamları için neler yapabiliriz?

Örneğin:

-Çalışacakları iş hakkında önceden bilgilendirebiliz.
-Çalışma ortamlarını engellilerin ulaşabilirliğine göre düzenleyebiliriz.
_Engelli/Engelsiz diye ayrımcalık yapmadan eşit haklar vermeliyiz.
_Çalışanın cinsiyeti ve engeli nedeniyle daha düşük bir ücret uygulanmasına gidilmemelidir.
_Çalışma saatleri daha uygun hale getirilebilir.

Bunlar uzayıp gider fakat çok kolay olmasına rağmen bir çok kişi mahrum bırakılıyor. Bu durumda engelli bireyi iş ortamlarından uzaklaştırıyor.