Like Tree1Beğeni

Konu: 2019 Yılı ÖTV İndirimli Araç Alım Sınırı 240 Bin TL Oldu

 1. #1
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  13,353
  Blog Mesajları
  15
  Bahsedilme
  121 Gönderi
  Etiketleme
  38 Konu

  2019 Yılı ÖTV İndirimli Araç Alım Sınırı 240 Bin TL Oldu

  Sponsor Bağlantılar


  Merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda engellilerin alacakları ÖTV indirimli araçlarda 1.6 motor sınırı kaldırılmış bunun yerine vergiler dahil (ÖTV, KDV) indirimli fiyat sınırı getirilmişti. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl (2018) bu sınır 200 bin TL idi.

  Bu sınır belirlenirken belirlenen sınırın her yıl güncelleneceği de açıklanmıştı. 2019 Yılına girince bu rakamda güncellenerek 247,400 TL oldu.

  Değişiklik 1/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

  Motor silindir hacmi yerine fiyat sınırının getirilmesi daha engelliler arasında Mercedes, BMW, Wolsvagen vb. gibi üst segmentteki araçların alınamayacağı tartışmasınıda yaratmıştı.

  otv-indirimi-sinir.jpg

  YASAL DAYANAK:

  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  (SERİ NO: 5)

  MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

  a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “200.000 TL’nin” ibareleri “247.400 TL’nin” şeklinde,

  b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “200.000 TL’yi” ibaresi “247.400 TL’yi” şeklinde

  değiştirilmiştir.

  MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."

  -YENİ LİMİT 247.400 TL-

  Motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 247.400 altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutulacak.

  Malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaf tutuldu. "Diğerleri" olarak ifade edilen taşıtlardan, ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 247.400 aşanlar ithalat istisnasından da hariç tutuldu. Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli söz konusu tutarın altında olan taşıtların edinilmesi mümkün hale getirildi. Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine ÖTV'nin beyan edilip ödenmesi gerekecek.

  -ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?-

  Engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 247.400 TL aşmayan araçlar için uygulanacak. Motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamına alınacak.

  1 - YÜZDE 90 VE ÜZERİ SAĞLIK RAPORU BULUNAN ENGELLİLER

  Yüzde 90 ve üzeri sağlık kurulu raporu bulunan engelliler ÖTV’den muaf tutulur. Engel Oranı %90 ın üzerinde olan engelli bireyler için iki tür ÖTV indirimi uygulaması vardır.

  Birincisi, Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulamasıdır:

  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük
  TarifeCetvelinin,

  • 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,

  • 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,

  • 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin
  engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz.

  İkincisi ise, Taşıtta Tadilat Aranan İstisna Uygulamasıdır:

  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (b) alt bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonu kapsamında vergilendirilen;

  • Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olan taşıtların,

  • Sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtların engellilik durumlarının taşıtları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu, yetkili sağlık kurumundan alınmış engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir. Taşıtta, ilk iktisaptan önce tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptırılması zorunludur.
  (II) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyonu sırası kapsamında vergilendirilen; motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşan taşıtlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen taşıtlar, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları ve arazi taşıtlarının ilk iktisabında bu istisnadan yararlanılamaz.

  Dolayısıyla bu istisna kapsamında, 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan panelvan, kombi gibi hem yük hem yolcu taşımacılığında kullanılabilen çok amaçlı taşıtlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtların ilk iktisabı yapılabilir.

  Ayrıca, fabrika çıkışı veya ithali sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olarak yapılan ve taşıtın “Araç Tip Onayı Belgesi”ne uygun, tamamlanmış araç uygunluk belgesinde de bu teknik özelliği belirtilen taşıtlardan, istisnadan yararlanabilen engellilerce engellilik durumlarına uygun olarak tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine imkân sağlayacak şekilde mezkûr düzenleme kapsamında yaptırılan tadilata bağlı olarak oturma yeri sayısı düşürülen taşıtların ilk iktisabı da bu düzenleme kapsamındadır.

  Bunun yanı sıra, 10 veya üstü oturma yerine sahip taşıtların, mezkûr düzenleme çerçevesinde yaptırılan tadilat sonucu, istisna kapsamındaki taşıtlar haline getirilmesi suretiyle ilk iktisaplarının yapılması halinde de diğer şartların sağlanmasına bağlı olarak, söz konusu istisna düzenlemesinden yararlanılabilir.
  Mezkûr istisnadan, yalnızca engellilik durumları sürücü olmalarını engelleyecek nitelikte olan, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerektiğini ve engellilik derecesinin %90 veya üzeri olduğunu engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen engelliler yararlanabilir.

  2 – YÜZDE 90 VE AŞAĞISI SAĞLIK KURULU RAPORU BULUNAN ENGELLİLER

  Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olan Engelli Bireylerin Taşıt Alımlarında İstisna Uygulaması Nasıldır?

  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendi uyarınca, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin,

  • 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,

  • 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,

  • 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin
  bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır.

  İstisnadan yararlanmak için taşıtın, özel tertibatlı olması engelli tarafından bizzat kullanılabilecek durumda olması şarttır.

  Bu uygulamada, taşıtı hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolu kabul edilir. İlk iktisaptan önce hareket ettirici aksamda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin engelliliğiyle uyumlu olması da zorunludur.

  Sol el ve/veya kolda engelliliği bulunanların, taşıtta hareket ettirici aksam sayılan manuel vites kolunu engelliliğe uygun olarak direksiyona monte ettirmesi ve benzeri şekilde tadilat yaptırması veya taşıtın fabrika çıkışında vitesin direksiyonun sağ tarafına sabitlenmiş olması gibi haller hareket ettirici aksamda özel tertibat olarak kabul edilir.
  Direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi ve benzeri tadilatlar taşıtı hareket ettirici aksamda özel tertibat kapsamında değerlendirilmez.

  Taşıtın otomatik vitesli olması, engelliliğe uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılması şartının aranmasına engel değildir. Dolayısıyla otomatik vitesli taşıtların hareket ettirici aksamında da kişinin engelliliğine uygun olarak sabitlenmiş özel tertibat yaptırılması gerekmektedir. Örneğin, sağ ayağı ampute olan bir engellinin, fren ve gaz pedalında özel tertibat yaptırmadan otomatik vitesli taşıtı kullanması mümkün olmadığından, ancak anılan tertibatın yaptırılması halinde otomatik vitesli bir taşıt bakımından istisnadan faydalanılabilir.

  Öte yandan, manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler bakımından, otomatik vitesli taşıtlar, özel tertibatlı taşıt olarak kabul edilir.
  Engellilik durumunun tevsikinde ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporu, engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermeli ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olmalıdır.

  Engellilik derecesi %90'ın altında olanlarda, aranan şartları haiz olmak koşuluyla belli bir engellilik derecesine sahip olunması şartı aranmaz.

  Öte yandan engellilik durumu, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olmalıdır. Örneğin, sağ veya sol el parmaklardan herhangi bir ya da birkaçının olmamasına rağmen vitesin değiştirilmesine engel, vites kolunda tadilat yaptırılmasını gerektirecek bir durumun bulunmaması halinde manuel veya otomatik vitesli taşıt alımında istisna uygulanmaz.


 2. #2
  Üye
  SMS Activated

  Üyelik tarihi
  Jan 2018
  Mesajlar
  5
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  5 yıl olan süreyi 3 yıla çekselerdi çok iyi olurdu. 5 yıl fazla

 3. #3
  Üye
  emre1984 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2017
  Mesajlar
  56
  Bahsedilme
  4 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Alıntı Bynewlife47 Nickli Üye
  den Alıntı Mesajı göster
  5 yıl olan süreyi 3 yıla çekselerdi çok iyi olurdu. 5 yıl fazla
  Neden satarken zararmi ediyorsunuz veya sikilip baska arabami almak istiyorsunuz?bu imkanlar engellilerin rahat yasamasi icin al sat yapip surekli araba degistirerek ego Tatmini icin degil saygilar

  SM-G935F cihazımdan Engelliler.Gen.Tr mobil uygulama ile gönderildi

 4. #4
  Üye
  emre1984 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2017
  Mesajlar
  56
  Bahsedilme
  4 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Her yil boyle artarsa sorun cozuldu demek bence gayet iyi herzaman c segment dizel otomatik full araclari alinabilir.

  SM-G935F cihazımdan Engelliler.Gen.Tr mobil uygulama ile gönderildi

 5. #5
  Üye
  hasan7878 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2017
  Mesajlar
  13
  Bahsedilme
  1 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Ötv den yararlanmak için raporun belli bir oranı var mı ?


  iPhone cihazımdan ile gönderildi

 6. #6
  Kategori Yöneticisi
  balkesli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2014
  Şehir
  balıkesir
  Mesajlar
  489
  Bahsedilme
  20 Gönderi
  Etiketleme
  27 Konu


  @hasan7878 ortopedik engellilerde rapor oranının bir önemi yok diğer engel guruplarında en az %90 olması gerekiyor.

 7. #7
  Üye

  Üyelik tarihi
  Jan 2019
  Mesajlar
  8
  Bahsedilme
  2 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Sayın Balkesli merhabalar, birşey sormak istiyorum. Benim engelli raporumda sürekli, % 44 engel oranı ve raporun arka sayfasında ortopedik engelli yazıyor. Engel durumum Ankilozan Spondilit. Daha önceki yıllarda bir araç bayisine gittiğimde benim faydalanamayacağımı söylediler. Ben de araştırmayı bıraktım. Ama sizin söylediğiniz konu sanki bana uyuyor gibi. Fikrinizi alabilirmiyim? Saygılar.

 8. #8
  Üye

  Üyelik tarihi
  Jan 2019
  Mesajlar
  5
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  bu güzel bir haber

 9. #9
  Üye

  Üyelik tarihi
  Jan 2019
  Mesajlar
  8
  Bahsedilme
  2 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  @balkesli merhabalar, birşey sormak istiyorum. Benim engelli raporumda sürekli, % 44 engel oranı ve raporun arka sayfasında ortopedik engelli yazıyor. Engel durumum Ankilozan Spondilit. Daha önceki yıllarda bir araç bayisine gittiğimde benim faydalanamayacağımı söylediler. Ben de araştırmayı bıraktım. Ama sizin söylediğiniz konu sanki bana uyuyor gibi. Fikrinizi alabilirmiyim? Saygılar.

 10. #10
  Kategori Yöneticisi
  balkesli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2014
  Şehir
  balıkesir
  Mesajlar
  489
  Bahsedilme
  20 Gönderi
  Etiketleme
  27 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  @akrep66703 ayaklarınızda güç kaybı varmı

  Halil Yılmaz bunu beğendi

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş