Bu konudan haberdar edilenler

Like Tree3Likes
 • 1 Post By Fırtına
 • 1 Post By Halil Yılmaz
 • 1 Post By Fırtına

Konu: Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişti (Engelli Sürücüler Damgalanmaycak)

 1. #1
  Fırtına
  Guest

  Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişti (Engelli Sürücüler Damgalanmaycak)

  Sponsor Bağlantılar
  MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “Özürlü işaretinin plakalar üzerinden kaldırılması
  GEÇİCİ MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, özürlülere ait özel tertibatlı araçlar ile özürlülük derecesi % 90 ve üzerinde olan özürlüler adına tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara verilmiş olan ve üzerinde özürlülere mahsus işaret bulunan tescil plakaları, araç sahiplerinin istemeleri halinde veya zayi, yıpranma ya da aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda [ek-12/Z] ek-12/U ve ek-12/V'de nitelik ve ölçüleri gösterilen tescil plakaları ile değiştirilir


  Yönetmeliğin değişen 53. maddesinin eski ve yeni hali aşağıda karşılaştırılmıştır;

  ESKİ: Bizzat kullanım amacıyla malul, sakat ve engelli tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine, "Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

  YENİ: a) Bizzat kullanım amacıyla özürlüler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

  ESKİ: Malul, sakat ve engelli tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine, "Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri,tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

  YENİ: b) Özürlüler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına "Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

  EKSİ: Malul, sakat ve engelli tarafından bizzat kullanılmak amacıyla ülkemizden satın alınarak ilk iktisap edilen özel tertibatlı araçların tescil belgelerine, "Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde, ikinci el araç olarak satın alınmış ise, "Araç sahibinden başkasının kullanması yasaktır." şeklinde şerh konulur.

  YENİ: c) Özürlülük derecesi % 90’ın altında olan özürlüler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil belgelerine, "İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

  ESKİ: (a) Özel tertibatı olmayıp, sakatlık derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muafolarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine, "Araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan vesihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname iledevredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de, tescil belgesine işlenir.

  YENİ: ç) Özel tertibatı olmayıp, özürlülük derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi özürlü kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ilede vredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenir.

  ESKİ: Malul ve sakatlar tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir malul veya sakata devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır. Araç ülkemizden satın alınmış ise ilgili vergi dairesinin izninin alınması gereklidir.

  YENİ: d) Özürlüler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir özürlüye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

  ESKİ: (b) Özel tertibatı olmayıp, sakatlık derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak ülkemizden satın alınan araçların tescil belgelerine, "Araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de, tescil belgesine işlenir.

  YENİ: e) Özel tertibatı olmayıp, özürlülük derecesi % 90 ve üzeri olan özürlüler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden satın alınıp ilk iktisabı yapılan araçların tescil belgelerine “İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

  ESKİ: Malul ve sakatlara ait özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun, bu Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere ilgili gümrük ve maliye birimlerine intikal ettirilir.

  YENİ: f) Özürlülere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük Müsteşarlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

  ESKİ: (c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, tescil işlemleri yapılmış ve kendilerine tescil plakası verilmiş olanaraç sahiplerinin istekleri halinde veya tescil plakalarının zayi, yıpranma veya aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda (Ek: 12/U ve 12/V)' de nitelik ve ölçüleri gösteren tescil plakaları verilir.

  YENİ: Talep halinde, trafik tescil kuruluşları tarafından özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, özürlülere örneği (Ek:47’de) gösterilen park kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

  ESKİ: 53. MADDENİN 4. FIKRASI İthaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul, sakat ve engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi % 90 ve üzerinde olan malul ve engelliler adına Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara, örneği (EK: 12/Z'de) gösterilen, üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan (YANİ DAMGALI) plakalardan verilir. (BU 53. MADDE’nin 4. FIKRA’sı TAMAMEN İPTAL OLDU)

  Konu Halil Yılmaz tarafından (20-09-2011 Saat 20:38:54 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Fırtına
  Guest

  Gözünüz aydın, hayırlı olsun arkadaşlar :)  engelli insanlarımıza uygulanan haksız bir uygulama nihayet son buldu. bir çok engelli insanımız bu uygulamadan (DAMGALANMAK) rahatsız oluyordu. bu konu da duyarlı olan ve düşüncelerini (sesimizi duyuran) dile getiren vede bu haksız uygulamanın son bulmasına vesile olan tüm insanlara teşekkür ediyorum.
  melihengin2 likes this.

 3. #3
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  12,134
  Blog Yazıları
  15
  Bahsedilme
  65 Gönderi
  Etiketleme
  9 Konu


  Pek çok kişiyi rahatsız eden bir uygulamaydı. Kaldırılması isabet olmuş.
  melihengin2 likes this.

 4. #4
  Fırtına
  Guest

  Engelli plakası tarih oluyor!  Yeni verilecek plakalarda özürlülere mahsus işaret bulunmayacak.

  İçişleri Bakanlığı'nca Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik kapsamında, özürlülere ait araçların tescil plakaları üzerinde bulunan ayrım işaretleri kaldırıldı.

  Daha önce üzerinde özel işaret bulunan plakalardan verilen araç sahiplerinin, istemeleri veya tescil plakalarının zayi, yıpranma, aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda, yeni verilecek plakalar üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunmayacak.

  Özürlülere ait araçların park alanlarından daha rahat yararlanmaları için ''araç park kartı'' oluşturuldu. Özürlüler adına tescil edilmiş aracı bulunan veya ''H'' sınıfı sürücü belgesi olan özürlülerin, trafik denetleme şube müdürlüklerine veya büro amirliklerine başvurmaları halinde, kendilerine park kartı verilecek.

  Söz konusu yönetmelik kapsamında ayrıca yeni kayıt işlemi yapılacak araçların satın alındıkları bayilere müracaat edilmesi üzerine, alıcıların adına elektronik ortamda tescil işlemi yapılmasına ve araca ait tescil, trafik belgelerinin 15 gün içerisinde elden teslim alınabilmesine veya postayla adreslerine gönderilmesine olanak sağlayan düzenleme yapıldı. Araç ve sürücü bilgi sisteminde tutulacak bu bilgiler, talep eden bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da elektronik ortamda güncel olarak paylaşılabilecek.

  Bu düzenleme doğrultusunda, öncelikle Ankara'da, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ikamet eden gerçek veya tüzel kişilere satışı yapılan tüm markalarda otomobil sınıfı araçlar olmak üzere, il merkezi ile Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerindeki araç bayilerini kapsayacak şekilde pilot uygulama başlatılacak. Pilot uygulama, sonucuna göre, bir plan dahilinde ülke geneline yaygınlaştırılacak.


  Anadolu Ajansı
  melihengin2 likes this.

 5. #5
  Fırtına
  Guest

  Plakadan 'engelli' işareti kalkıyor!  Türkiye'de sosyal hayata katılma mücadelesi veren 8,5 milyon engelliyi ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçirildi. 'Karayolları trafik yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle engellilere ait araçların plakalarındaki ayrımcılığa son verildi. Yeni verilecek plakalar üzerinde artık sakatlara mahsus işaret bulunmayacak. Bunun yerine park alanlarından rahat yararlanılabilmesi için 'araç park kartı' verilecek. Yönetmelik kapsamında ayrıca araçlara yönelik yeni kayıt ve tescil işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek. Trafik belgeleri 15 gün içerisinde elden teslim edilebilecek ya da postayla ilgililerin adreslerine gönderilebilecek.

  İçişleri Bakanlığı, engellilerin uzun süredir beklediği 'araç park kartı' uygulamasını nihayet uygulamaya geçirdi. Düzenlemeyle engelliler adına tescil edilmiş aracı bulunan veya 'H' sınıfı sürücü belgesi olanlar, trafik denetleme şube müdürlüklerine veya büro amirliklerine başvurmaları halinde park kartlarını alabilecek. Yeni kayıt yaptıracaklar da işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Araç ve sürücü bilgi sisteminde tutulacak bu bilgiler, talep eden bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilecek. Bu düzenleme doğrultusunda öncelikle Ankara'da, trafik tescil şube müdürlüğü sorumluluk alanında ikamet eden gerçek veya tüzel kişilere satışı yapılan tüm markalarda otomobil sınıfı araçlar olmak üzere, il merkezi ile Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı'nda araç bayilerini kapsayacak şekilde pilot uygulama başlatılacak. Pilot uygulama, sonucuna göre ülke geneline yaygınlaştırılacak.

  Düzenleme, personel tasarrufu da sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın değerlendirmesine göre, uygulamayla halen 566 trafik tescil kuruluşunda görev yapan 4 bin 600 personelin büyük bölümü trafiğin tanzimi ve denetimi hizmetlerinde görevlendirilebilecek. Tescil edilen araç bilgileri, araç ve sürücü bilgi sistemi ile veri tabanından otomatik olarak alınacağı için Maliye Bakanlığı'nın araç veri giriş işlemlerini yürüten personelinden de tasarruf sağlanacak.


  http://engelliler.gen.tr/f18/emniyet...rk-karti-9579/


  Anadolu Ajansı

 6. #6
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  15,146
  Blog Yazıları
  167
  Bahsedilme
  25 Gönderi
  Etiketleme
  1 Konu

  Trafik Denetleme Şube Müdürü Telli: Artık Plakalar Mühürlenmeyecek

  Sponsor Bağlantılar


  Makamında basın mensupları ile bir araya gelen Telli, engelli araçlarına yönelik düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

  Engelli araçlarında plaka işaretlerinin kaldırıldığını belirten Telli, şöyle konuştu:

  "Özürlülere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlık derecesi yüzde 90 ve üzeri olan özürlüler adına tescil edilecek araçların tescil plakasında bulunan engellilere mahsus işaret kaldırılmıştır. Araç sahiplerinin istemeleri veya tescil plakalarının zayi, yıpranma veya aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda, üzerinde özürlülere mahsus işaret bulunan plakalar geri alınacak ve normal plakalardan verilecektir.

  Trafik denetimlerinde tescil plakaları üzerinde daha fazla hassasiyetle durularak, usulüne uygun plaka kullanmadığı tespit edilenler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun 23 üncü maddesi gereğince yasal işlem yapılacak ve tescil plakasını usulüne uygun duruma getirmesi için Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin izin belgesi düzenlenerek en fazla 7 iş günü izin verilecektir. "

  Yurt içinden satın alınan özel tertibatlı araçların sahibi dışında kullanılabileceğine dikkat çeken Telli, şu bilgileri verdi:

  "Engelli aracını kullanmaya yeterli sürücü belgesine sahip herhangi bir kişi tarafından kullanılması mümkün hale gelmiştir. Ancak özürlüler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin, araç sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılması, yine yüzde 90 ve üzeri özürlüler tarafından Ötv'den muaf olarak bizzat ithal edilen araçların sahibi özürlü kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterlerce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü haricinde kullanılması mümkün değildir. Araç tescil belgesi ve bilgisayar kayıtlarına konulması gereken diğer şerhler Yönetmelikte belirtildiği şekilde konulmaya devam edilecektir. "

  AA


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Engelli Öğrencilere Trafik Eğitim Parkı'nda Uygulamalı Eğitim
  By gülümse_hayata in forum Basında Engelliler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-04-2011, 11:16:56
 2. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 14-01-2011, 20:31:35
 3. Görme engelli gencin hayatı sporla değişti
  By gülümse_hayata in forum Engelli Sporları / Engelsiz Spor
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-12-2010, 13:36:44
 4. 2022 yönetmeliği ile ilgili SGK duyurusu
  By Fırtına in forum 2022 Maaşı ve Vakıf Aylıkları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-12-2010, 01:30:26
 5. Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik: Eller aya biz yaya
  By Halil Yılmaz in forum Engelliler ve Ötekileştirme Sorunsalı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20-05-2010, 16:27:53

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş