ÖTV muafiyetiyle alınan araçları başkalarına kullandırtmayın.!

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 7. maddesinde yurt içinden sıfır araç alımında özürlülere ÖTV muafiyeti tanımıştır.

Bu maddeye göre, % 40 ve üzeri H sınıfı sürücü belgesi olanlardan aracı hareket ettirmek için özel imal edilmiş hareket ettirici tertibata ihtiyaç duyan özürlülerle, % 90 ve üzeri özürlü olanlar bu muafiyetten yararlanabilmektedir.

Özürlü vatandaşlarımıza tanınmış olan bu hakla ilgili iki hususa dikkatlerinizi çekmek istiyoruz;

1- Muafiyetten faydalanarak araç almak isteyen özürlü vatandaşlarımız hiç ÖTV ödememektedir. Yani bu araçlara kesilen faturalarda ÖTV gösterilmemektedir. Fakat bayiler ne yazık ki hesaplamayı doğru yapmamaktadır. Araç fiyatlandırılırken şunlara dikkat ediniz;

1- 1- Aracın bayi satış fiyatı (vergisiz olarak)

1- 2- Aracın ÖTV’li fiyatı,

1- 3- Aracın ÖTV’li ve KDV’li yani satış fiyatı,

1- 4- Son olarak da plaka, tescil ve bandrol giderleri eklenmektedir.

Araç kullanıcıya bu şekilde teslim edilmektedir. Bayiler hesaplama yaparken önce ÖTV ekleyip daha sonra KDV’sini hesaplıyorlar. Satış esnasında ÖTV’yi düştüğümüzde şu kadar kalmaktadır gibi hesaplamalar yanlış olmaktadır. Zira bu şekilde yapılan bir hesaplama sizden ÖTV’nin KDV’sinin (yani fazla ücret alınması) anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bayinin yapması gereken vergisiz fiyat üzerinden KDV hesaplayıp size ödemeniz gereken tutarı bildirmektir. Ne yazık ki bazen vergisiz fiyatların da yüksek söylendiği durumlarla karşılaşılıyor, bu durumda da eğer ki fiyattan kuşkulandıysanız aşağıdaki yöntemle aracın net fiyatını bulabilirsiniz;

Söylenen fiyattan tescil plaka ve bandrol masraflarını çıkarın,

Kalan fiyatı 1.18’e bölerek aracın KDV’siz fiyatını bulun,

KDV’siz fiyatı da 1.37’ye bölerek aracın net fiyatını bulabilirsiniz,

Son olarak da bulduğuz bu son fiyatı 1.18 ile çarparsanız ödemeniz gereken KDV’yi bulursunuz.

İşte bulmuş olduğunuz net fiyat ve KDV toplamı sizin bayiye ödemeniz gereken fiyattır. Ayrıca tescil masrafları adı altında alınan ücretten de bandrol giderini düşeceksiniz zira özürlüler Motorlu Taşıtlar Vergisinden de muaftır.

Dikkat çekmek istediğimiz ikinci husus ise ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan araçların (kasko) kaza sigortalarıdır;

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ÖTV muafiyeti 4760 Sayılı Kanunun 7. Maddesinde sayılan kişilere tanınmıştır ve aynı maddede aracın sel, heyelan, deprem ve kaza nedeniyle kullanılamayacak duruma gelmesi halinde beş yıl beklemeksizin yeniden araç alınabileceği düzenlenmiştir. Çağrı merkezimize gelen sorularda ise özürlü vatandaşlarımız, sigorta firmalarının ödeme yapmak durumunda kalmaları halinde ÖTV’siz fiyatı ödeyeceklerini söylediklerini bildirmektedir. Bu ise söz konusu muafiyetin özürlüye değil sigorta firmasına tanınması anlamına gelmektedir. Yani Devlet özürlülerin almış oldukları araçların kullanılamayacak hale gelmesi halinde ikinci hatta daha fazla muafiyeti tanırken, amacı sizin aracınızı gelebilecek zararlara karşı korumak olan sigorta firmalarının tutumu son derece yanlıştır. Bu nedenle böyle bir poliçeyi özürlü vatandaşlarımız kesinlikle kabul etmemelidir.Av. Cemal Donat