Like Tree16Beğeni

Konu: 2018 Partilerin Seçim Beyannamelerinde Engelliler

 1. #1
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  13,353
  Blog Mesajları
  15
  Bahsedilme
  121 Gönderi
  Etiketleme
  38 Konu

  2018 Partilerin Seçim Beyannamelerinde Engelliler

  Sponsor Bağlantılar


  24 Haziran 2018 yılında yapılacak seçimlerde partilerin (AKP, CHP, MHP İYİ PARTİ) seçim beyannamelerinde engellilere vaatlerini toplu şekilde sıraladık. Vaatler uzun olduğu için ele avuca sığan biz engellilerin direk sorununa odaklanan gerçekçi çözüm önerilerini özet olarak geçip beyannemelerde yapılan vaatlerin tam metinlerini aşağıya ekleyeceğim.

  Buna göre AKP’nin seçim beyannamesinde engellilere vaatlerine bakıldığında daha çok 16 yıllık AKP hükümetleri döneminde engellilere yapılan hizmetler (EKPSS, ngelli maaşları evde bakım maaşı vb. gibi) sıralanmış yapılacaklar arasına somut olmayan şeylerden bahsedildiğini görmekteyiz…

  Ana muhalefet partisi CHP nin vaatlerine bakıldığında ise açık konuşmak gerekirse direk soruna odaklı bir vaatler zinciri görülmekte. Buna göre CHP “Bütün engellilerin sağlık güvencesine kavuşacağını vaat edip, akabinde bizlerinde uzun süredir savunduğu medikal ürün ihtiyaçlarının ortez protez, tekerlekli sandalye, akülü sandalye vb. gibi herhangi bir katkı payı olmaksızın engellilere verileceğini vaat edilmiş.

  Bununlada yetinilmeyip gelir kriteri nedeniyle evde bakım aylığı kesinlerin maaşlarının yeniden bağlanacağı söylenip evde bakım hizmeti sunulurken sadece engellinin gelirine bakılacağı söylenmiş.

  2022 engelli aylıkları içinde benzer vaatlerde bulunularak gelir kriteri kaldırılıp sadece engelli bireyin gelirine bakılıcağı söylenerek bu zamana kadar gelir kriteri nedeniyle 2022 engelli aylığı kesilenlerin aylıklarının yeniden bağlanacağı vaat edilmiş.

  MHP’nin beyannamesinde ise CHP de olduğu gibi bizimde öteden beri savunduğumuz “2022 engelli aylığı ödemesinde hane geliri yerine engellinin kendi gelirine bakılacağı vaadine yer verilmiş.

  partilerin-engellilere-vaadi-akp-chp-mhp-iyi-parti.jpg
  --------------

  AKP’nin VAATLERİ

  Neler Yapacağız Önümüzdeki dönemde de engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam, katılım başta olmak üzere ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde aktif bireyler olarak yaşam sürmelerini sağlayacak altyapıyı güçlendirerek engellilerimizin engellerini en az hissedeceği bir ortamı tesis edeceğiz.

  Engelli genç ve çocukların gün içerisinde sosyal faaliyet yapabilmelerine imkan verecek şekilde gençlik merkezlerinde ortam oluşturacağız. Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için güvenli bir biçimde bırakılabilecekleri “Aktif Yaşam Merkezleri” kuracağız. Korumalı iş yerlerini 81 ilimize yaygınlaştıracağız. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında engellilerin istihdama geçişlerini kolaylaştıran ve sürdürülebilir istihdamlarını sağlayan engelli iş koçluğu modelini kuracağız.

  Erişilebilirlik uygulamalarının artırılması amacıyla toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik yaptığımız çalışmaları hızlandıracak, bu alandaki yayınlar ve bu eğitimlere devam edeceğiz. Engelli bakım ve rehabilitasyon hizmetleri için kamu-özel sektör işbirliği modeli geliştireceğiz.

  CHP’NİN VAATLERİ

  ENGELLİLERE SAĞLIK HİZMETLERİ

  Tüm engellileri koşulsuz olarak sağlık güvencesine kavuşturacağız.
  Medikal malzeme, tekerlekli sandalye, protez, ortez ve benzeri ihtiyaçları katkı payı alınmaksızın ücretsiz karşılayacağız.

  Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırıp, randevu alma ve randevuyu evde bekleme sorunlarını çözerek engellilere hızlı hizmet sunacağız.

  Kanser tedavisi gören engelliler dahil tüm engellilerin ilaç temin sorununu çözeceğiz.

  Tüm engellileri bakım güvencesine kavuşturacağız. Engellilerin ve ailelerinin gelecek endişelerine son vereceğiz.

  EVDE BAKIM HİZMETLERİ

  Gelir kriteri nedeniyle haksız olarak kesilen evde bakım aylıklarını yeniden bağlayacağız.

  Evde bakım hizmeti sunulmasında sadece engelli bireyin gelirini dikkate alacağız.

  Evde bakımda sağlık, psikolojik destek ve eğitim hizmetlerini ücretsiz olarak sunacağız.

  Evde bakım aylığı alan yurttaşlarımızı sosyal güvenlik kapsamına alacağız.

  ENGELLİ AYLIĞI

  Engelli aylığının bağlanmasında hane geliri kriterini kaldıracak, sadece engelli bireyin gelirini dikkate alacağız.

  Gelir kriteri nedeniyle haksız olarak kesilen engelli maaşlarını yeniden bağlayacağız.

  ENGELLİLERE ÖZEL EĞİTİM

  Özel eğitime ihtiyaç duyan engellilerin erken teşhisi ve özel eğitime erken başlaması için önlemler alacağız.

  Özel eğitim sürelerini engellilerin ihtiyaçlarına ve bilimsel ölçütlere göre belirleyeceğiz.

  Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin (RAM) niteliğini artıracağız.

  Kaynaştırma eğitimine öncelik vereceğiz. Nitelikli ve sürdürülebilir kaynaştırma eğitimi için öğretmenlere meslek içi eğitim sağlayacak, okulların mekansal koşullarını iyileştireceğiz.

  Zihinsel engelli ve otizmli bireylerin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını gözeteceğiz

  MHP’NİN VAATLERİ

  Engelli, şehit ve gazi yakınlarına yönelik vaatler

  Beyannamede, engelli, şehit ve gazi yakınlarına yönelik vaatler arasında şunlar bulunuyor:

  Engelli ve engelli yakını aylığı yükseltilecek ve engelli aylığı ödenmesinde aile geliri yerine kendi gelirleri esas alınacak.

  Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanlar, malul şartlarından yararlandırılacak.

  Gazilere 3600 günde emekli olabilme hakkı verilecek.

  Ordu ve polis vazife malullerinin özlük hakları iyileştirilecek.

  Malul sayılmayan gazilerin mağduriyetlerini giderecek düzenleme yapılacak.

  Muharip gazilere ödenen şeref aylığı, geliri olsun olmasın tüm muharip gazilere aynı tutarda ödenecek.

  Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilecek. Şehit anne ve babalarının aldıkları maaş artırılacak.

  Gazilere ikinci istihdam imkanı sağlanacak ve ÖTV'siz araç imkanı verilecek.

  İYİ PARTİ’NİN VAATLERİ

  Engelliler öncelikli olarak, ailelerinin yanında ve bulundukları sosyal ortamda desteklenecektir.

  Bakım hizmetlerinin kalitesi arttırılacak, aktif yaşamalarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

  Engellilerin toplumsal hayata katılımı önündeki engelleri kaldırmak üzere, kamuya açık her türlü yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile binaların ve toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi bir kanuni yükümlülüktür.
  Erişilebilirlik her alanda ve istisnasız uygulanacaktır. Bu amaçla gerekli eğitimlerin yapılmasına, izleme ve denetlemenin sağlanmasına yönelik, yeni sistemler oluşturulacak, var olan ve uygulamada olumlu sonuçlar alınan sistemler geliştirilecektir.

  Engellilere yönelik eğitim, istihdam ve bakım hizmetlerinin etkinliği ve denetimi artırılacak, bu kapsamda kaynaklar daha verimli kullanılacak ve fiziksel çevre şartları engellilere uygun hale getirilecektir.

  Engellilere ve yaşlılara yönelik hizmetler için etkin veri tabanı oluşturulacak; bu hizmetlerin izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

  Engelli vatandaşlarımızın bağımsız yaşayabilmelerini ve hayatın tüm alanlarına etkin katılabilmelerini sağlayacak; diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere kolayca erişimlerini temin edeceğiz.

  Engellilerimiz mümkün olduğu kadar toplumla bütünleştirilerek sosyal açıdan dışlanmaları önlenecek, hayatın her alanında aktif görev üstlenmeleri sağlanacaktır.

  Ulaşım hizmetlerinden en kolay yararlanacakları sistem kurulacak, özellikle toplu taşıma araçları artırılarak hareket serbestisi imkânı sağlanacaktır.

  Güvenli ve uygun bir iş ortamı yaratarak, iş kapasitelerini tam olarak kullanabilmelerine imkân sağlanacaktır.

  Günlük hayatını idamede zorlanan engellilere yönelik, bakım güvence sistemi oluşturulacaktır. Engellilerin ev içinde ve dışında
  sömürüye uğramasını, şiddete ve istismara maruz kalmasını önlemek için yasal, idari, sosyal, eğitsel her türlü tedbir alınacaktır.

  Genel olarak sosyal hayatın her alanında, özelde ise ev ve iş hayatında bağımsız bir biçimde yer almaları özendirilecektir.

  Kamuya açık binalar ve diğer tesislerde engelli alfabesi ve anlaşılması kolay nitelik taşıyan işaretlemeler yapılacaktır.

  Engellilerin internet dâhil yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine ve sistemlerine erişimi desteklenecektir.

  Engelliler toplu konut programlarından öncelikli olarak yararlandırılacaktır.
  Engellilerin emeklilik fırsatları ve programlarına eşit erişimi sağlanacaktır.

  Engellilerin hayata katılmalarını güçleştiren aile içi psikolojik eşiklerin aşılmasını sağlamak için aileye yönelik eğitim programları düzenlenecektir. Bu alanda hizmet verecek uzmanlar yetiştirilecektir.

  Zihinsel engelli bireylerin rehabilitasyonunda hizmet veren özel rehabilitasyon merkezlerinin sayıları, hizmet kalitesi uluslararası kriterlere göre yükseltilecektir.
  Toplumda engelli bireylere yönelik genellikle merhamet eksenli ve aşırı koruyucu yaklaşımların, engelli bireylerde oluşturduğu olumsuz psikolojik baskıyı ortadan kaldırmak için; toplum engelli birey iletişimini doğru bir empatik düzleme oturtacak çalışmalar yapılacaktır.


 2. #2
  Üye

  Üyelik tarihi
  Dec 2017
  Mesajlar
  81
  Bahsedilme
  16 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  sizce hangısi gercekci ciddiyim ciddi cevap verin lutfen

  SM-J120F cihazımdan Engelliler.Gen.Tr mobil uygulama ile gönderildi

 3. #3
  Üye
  SMS Activated

  Üyelik tarihi
  Apr 2017
  Mesajlar
  253
  Bahsedilme
  10 Gönderi
  Etiketleme
  1 Konu


  Partizanlık yapmak değilde sadece kişisel fikrimi beyan edeceğim ve tartışmaya da girmek istemiyorum.
  Chp 70 sene yönetti o süre zarfında ne yaptı ki engelliye şimdi ne yapsın.
  Diğer partileri bilmem sonuçta ya iktidara gelemedi yada yeni kuruldu.
  Ama engellide en fazla somut adım Ak parti zamanında atıldı.Ve akpartinin bi özelliğide verilen vaatlerin unutulmaması .
  Bunlar benim kişisel fikrim.Hakkımız da hayırlısı diyelim
  ws10 ve yunus bozan bunu beğendi.

 4. #4
  Üye

  Üyelik tarihi
  Jan 2018
  Mesajlar
  7
  Bahsedilme
  1 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  CHP yi deneyelim mevcut iktidar vaatlerini tutmadı ama herkesin fikrine saygı duyuyorum

  [device_name] cihazımdan Engelliler.Gen.Tr mobil uygulama ile gönderildi
  şevket 45 bunu beğendi

 5. #5
  Üye

  Üyelik tarihi
  Jan 2018
  Mesajlar
  7
  Bahsedilme
  1 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Benim için engelli kişinin gelirini baz alması önemli oniki senedir yüzde doksan altı raporu olan oğluma bakıyorum emekliyim üç kişilik aileyiz gelir kriteri sorunu yaşayan biriyim

  [device_name] cihazımdan Engelliler.Gen.Tr mobil uygulama ile gönderildi
  şevket 45 bunu beğendi

 6. #6
  Üye
  begum2008 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2016
  Mesajlar
  30
  Bahsedilme
  2 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Evet vaatler çok ama hiç sanmıyorum bu vaatlerin yüzde yüz yerine getirilecegini tahminim standartlar aynen devam edecek yine kısıtlı olarak az bir farkla seyredecek inşallah yanılıyor olurum ınsallah bu söylenenleri yüzde 50 farkla ilerleme olur hiç bir partinin vaatleri çok inandırıcı gelmiyor ancak CHP partinin verdigi verdi sözde engelli nin temel ihtiyacı olan ortez protez işitme cihazı tekerlekli sandaliye vs.bu gibi en önde gelen çünkü buna bağlı hayatını sürdürmek icin ihtiyaç malzemelerini orjinal olmak kaydıyla en önde gereken ve yapılması zorunlu bir ihtiyaç olduğu nu çok dikkate alinmali ama maalesef en büyük sorunlardan biri ülkemizde yerli mali ve Avrupa mali farkı ile yerli malını avrupa gibi rahat kullanılmaması avrupa ürünün tercih edilmesi bunun maliyeti inde yüksek oluşu nun işte yıllardır cozulemeyen bir durum bu sorunu öncelikler ilinde yer alinmali.
  Çünkü engelli bireyin sosyal faaliyet ve hayatını idame ettirerebilmek için en başta atakta tutabilecek ortez i duyabilecegi cihazı ve tekerlekli sandaliyesi ile gidebilecek imkanı olması gerekiyor.
  Bu malzemelerin orjinal ve maliyetini uygun ve hiç geliri olmayan lara ücretsiz temin edileceği bir hizmeti geliştirilmelidir hele ki orjinal ve gelişmiş teknoloji hiznetkerinin ki engelli nin en büyük isteği olduğunu dusünuyorum.
  Vaatlerin gerçekleşmesi dileği ile


  [device_name] cihazımdan Engelliler.Gen.Tr mobil uygulama ile gönderildi
  yunus bozan ve şevket 45 bunu beğendi.

 7. #7
  Kategori Yöneticisi
  Gazoz Agacı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2012
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  8,975
  Blog Mesajları
  451
  Bahsedilme
  21 Gönderi
  Etiketleme
  8 Konu


  Merhaba Güzel İnsanlar,

  Yazılanları okuyunca aklıma Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısı geldi;

  Belki şehre bir film gelir
  Bir güzel orman olur yazılarda
  İklim değişir, Akdeniz olur
  Gülümse ...

  Dedim ki tamam seçim zamanı geldi yine akıllara hani yoksayılmaya o kadar alışıyor ki insan bayramdan bayrama hatırlanan, el öpülesi yaşlılar misali bu ülkede yaşayan engelli vatandaşların da hatırlanma zamanı gelmiş çatmış bile..Kolay değil sayıları milyonları bulan potansiyel oyu ele avuca almak ve bunun için deyim yerindeyse kaz gelecek yerden tavuk esirgememek...

  Vaat kelimesinin sözlük anlamı: Bir işi yerine getireceğine söz vermek demektir. Dolayısıyla vaatler güzeldir çünkü içinde gerçekleşmesi mümkün olabilecek umut barındırır. Umutlar ki insanı ayakta tutan, güç veren sözlerdir ki ve sonuçta vaat vermek kolaydır her zaman için ama birde yerine getirilirse işte o zaman değmeyin sevince...

  Gelmiş geçmiş tüm seçim öncesi olduğu gibi yine meydanlarda bizler için atıp tutanları bende tvden izledim, bolca dinledim ama bu sefer karnım tok boş vaatlere kanmaktan çoktan vazgeçtim. Bana gerçekleşmesi mümkün olabilecek seçim propagandasından ziyade ispatlı hazırlıklarla gelen hazırlıklardan bahsetmeliler. Yoksa biricik olan oyumu mümkün değil öylesine veremem hele de yıllar sonra akıllara gelmişken ve ne yazık ki seçim sonrası yeniden unutulacaklar arasında yerlacaksam bu sefer ki oyum tüm seçimlerden daha değerli en azından bu benim düşüncem..

  Siyasete alet olmak kolay zaten hazırda bekliyoruz varsın bizler için gerçekten ele avuca değer bir katkıları olacak işler yapsınlar. Biz bekliyoruz, biz istiyoruz artık herkes için en hayırlısı neyse öyle olsun ama naçizane tavsiyem gelin siz çok da kapılmayın vaatlere. Bundan önceki verilen ve ne kadarı yerine getirilen vaatleri düşünün ve oyunuzu size sizin için en iyisi olacağına inandığınız, güvendiğiniz partiye verin. Böylece seçim sonrasında en azından kendim ettim kendim buldum deyip kimseyi suçlamak zorunda kalmazsınız..

  Engelleri ortadan kaldırmayı başaracak, bizler için engelsiz bir gelecek sağlayacak partinin kazanması dileğimle...

 8. #8
  Üye

  Üyelik tarihi
  Jan 2018
  Mesajlar
  7
  Bahsedilme
  1 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Alıntı Gazoz Agacı Nickli Üye
  den Alıntı Mesajı göster
  Merhaba Güzel İnsanlar,

  Yazılanları okuyunca aklıma Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısı geldi;

  Belki şehre bir film gelir
  Bir güzel orman olur yazılarda
  İklim değişir, Akdeniz olur
  Gülümse ...

  Dedim ki tamam seçim zamanı geldi yine akıllara hani yoksayılmaya o kadar alışıyor ki insan bayramdan bayrama hatırlanan, el öpülesi yaşlılar misali bu ülkede yaşayan engelli vatandaşların da hatırlanma zamanı gelmiş çatmış bile..Kolay değil sayıları milyonları bulan potansiyel oyu ele avuca almak ve bunun için deyim yerindeyse kaz gelecek yerden tavuk esirgememek...

  Vaat kelimesinin sözlük anlamı: Bir işi yerine getireceğine söz vermek demektir. Dolayısıyla vaatler güzeldir çünkü içinde gerçekleşmesi mümkün olabilecek umut barındırır. Umutlar ki insanı ayakta tutan, güç veren sözlerdir ki ve sonuçta vaat vermek kolaydır her zaman için ama birde yerine getirilirse işte o zaman değmeyin sevince...

  Gelmiş geçmiş tüm seçim öncesi olduğu gibi yine meydanlarda bizler için atıp tutanları bende tvden izledim, bolca dinledim ama bu sefer karnım tok boş vaatlere kanmaktan çoktan vazgeçtim. Bana gerçekleşmesi mümkün olabilecek seçim propagandasından ziyade ispatlı hazırlıklarla gelen hazırlıklardan bahsetmeliler. Yoksa biricik olan oyumu mümkün değil öylesine veremem hele de yıllar sonra akıllara gelmişken ve ne yazık ki seçim sonrası yeniden unutulacaklar arasında yerlacaksam bu sefer ki oyum tüm seçimlerden daha değerli en azından bu benim düşüncem..

  Siyasete alet olmak kolay zaten hazırda bekliyoruz varsın bizler için gerçekten ele avuca değer bir katkıları olacak işler yapsınlar. Biz bekliyoruz, biz istiyoruz artık herkes için en hayırlısı neyse öyle olsun ama naçizane tavsiyem gelin siz çok da kapılmayın vaatlere. Bundan önceki verilen ve ne kadarı yerine getirilen vaatleri düşünün ve oyunuzu size sizin için en iyisi olacağına inandığınız, güvendiğiniz partiye verin. Böylece seçim sonrasında en azından kendim ettim kendim buldum deyip kimseyi suçlamak zorunda kalmazsınız..

  Engelleri ortadan kaldırmayı başaracak, bizler için engelsiz bir gelecek sağlayacak partinin kazanması dileğimle...


  [device_name] cihazımdan Engelliler.Gen.Tr mobil uygulama ile gönderildi

 9. #9
  Üye

  Üyelik tarihi
  Dec 2017
  Mesajlar
  81
  Bahsedilme
  16 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Alıntı Hakan.60 Nickli Üye
  den Alıntı Mesajı göster
  Partizanlık yapmak değilde sadece kişisel fikrimi beyan edeceğim ve tartışmaya da girmek istemiyorum.
  Chp 70 sene yönetti o süre zarfında ne yaptı ki engelliye şimdi ne yapsın.
  Diğer partileri bilmem sonuçta ya iktidara gelemedi yada yeni kuruldu.
  Ama engellide en fazla somut adım Ak parti zamanında atıldı.Ve akpartinin bi özelliğide verilen vaatlerin unutulmaması .
  Bunlar benim kişisel fikrim.Hakkımız da hayırlısı diyelim
  Chp 70 senedir iktidar oldumuki yapsın iktidar olsa alasını yapar

  [device_name] cihazımdan Engelliler.Gen.Tr mobil uygulama ile gönderildi
  şevket 45 bunu beğendi

 10. #10
  Üye
  SMS Activated

  Üyelik tarihi
  Apr 2017
  Mesajlar
  253
  Bahsedilme
  10 Gönderi
  Etiketleme
  1 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  Tartışma niyetinde olmadığımı enbaştan belirttim.
  70 yıl dediğim iktidar değil meclisteki süresidir.Hatta eksik söylemişim 95 senedir yönetimde olan parti.
  Ama şuda bir gerçektir ki chp 30-35sene iktidar olmuştur.iktidar olamadığı zamanlarda ise hiçbir iktidar,chp nin gönlünü yapmadan icraat yapamamıştır.
  Lütfen partizanlık la değil yaşadıklarımızla konuş.
  Kimseye şu partiye oy verin diye telkinde bulunmadım.Bulunmam da.
  Herkezin aklı var ve kendine yeter


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş