Bu konudan haberdar edilenler

Like Tree2Likes
 • 1 Post By gülümse_hayata
 • 1 Post By gülümse_hayata

Konu: Kas-iskelet Sistemi Hastalıklarında Verilen Engellilik Oranları

 1. #1
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  15,146
  Blog Yazıları
  167
  Bahsedilme
  25 Gönderi
  Etiketleme
  1 Konu

  Kas-iskelet Sistemi Hastalıklarında Verilen Engellilik Oranları

  Sponsor Bağlantılar


  KAS-İSKELET SİSTEMİ
  Bu bölümde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi, Nöroloji ve Romatoloji uzman hekimleri tarafından tanı ve tedavisi yürütülen ortopedik, nörolojik, romatizmal hastalıkların hareket sisteminde neden oldukları bozukluklara ait engellilik yüzdeleri yer almaktadır. Engellilik yüzdeleri belirlenirken hastalık tanısı değil, ortaya çıkan bozukluğun vücutta neden olduğu fonksiyon kaybı öncelikle dikkate alınmaktadır. Fonksiyon kaybına yol açan birden fazla durumun varlığında, ilgili bölümde farklı bir uygulama önerilmediği sürece, her bir durumun yol açtığı engellilik oranları ayrı ayrı belirlendikten sonra Balthazard Formülü ile toplanır veya Balthazard Hesaplama Tablosu kullanılarak kişinin engel oranı hesaplanır. Kas iskelet sistemi bölümünde yer almayan bozukluklar için sinir sistemindeki değerlendirme ve tablolara bakılması gerekir. Bu bölümde hesaplanan değerlerde virgülden sonraki sayı 0,5 ve üzerinde ise bir üst tam sayıya, altında ise bir alt tam sayıya yuvarlanır.

  1. OMURGAYA AİT SORUNLARDA ENGELLİLÜK
  Omurganın sorunlarında engelliliği belirlemede iki ayrı değerlendirme yöntemi vardır:
  1.1.Yaralanma Modeli veya Tanı İlişkili Değerlendirme
  1.2. Eklem Hareket Genişliği Modeli veya Fonksiyonel Model
  1-1.1 YARALANMA MODELİ VEYA TANI İLİŞKİLİ DEĞERLENDİRME
  Travma durumlarında ilk tercih edilecek yöntemdir. Eğer bir yaralanma yok ise, bu yöntem yetersiz kalıyor ise veya yaralanma aynı omurga bölgesinde birden fazla segmenti etkiliyor ise eklem hareket genişliği modeli kullanılır. Yaralanma modeli nörolojik kayıp varlığına, kırık, dislokasyon ve hareket segmenti bütünlüğüne dayanır. Birden fazla omurga bölgesi etkilenmiş ise her biri ayrı ayrı değerlendirilir, kişinin engel oranını hesaplamak için Balthazard Hesaplama Tablosundan yararlanılır. Yaralanma bulgularına kortikospinal yol bulguları da eşlik ediyor ise spinal kord lezyonları ile ilgili tablolar kullanılır (Bölüm 4). Bu değerlendirme için engel kalıcı ve stabil olmalı, son 12 ayda değişiklik olmamalıdır.

  Tablo 1.1- Lomber omurganın engellilik oranları (yaralanma modeli).
  Kategori Tanım Engel Oranı %
  I Klinik bulgu, nörolojik kayıp, yapısal bozukluk ve kırık yoktur 0
  II Öykü ve muayene bulguları spesifik travma veya hastalık ile ilişkilidir; belirgin adale spazmı vardır, omurga hareketliliği asimetrik olarak azalmıştır veya radiküler ağrı var ancak objektif bulgu yoktur; yapısal bütünlükte bozulma yoktur v eya Hastada klinik olarak belirgin radikülopati ve görüntüleme tetkiklerinde aynı seviyede ve tarafta herniye disk vardır ancak konservatif tedavi ile düzelmiştir veya Kırıklar: (1) bir vertebrada %25’den az vertebra kompresyonu (2) dislokasyon olmaksızın posterior eleman kırığı (3) vertebra cisminde kırık olmaksızın yer değiştiren spinöz veya transvers proses kırığı. 8

  III Belirgin radikülopati bulguları vardır, dermatomal dağılımda ağrı, duyu kaybı, refleks kaybı, kuvvet kaybı, unilateral atrofi vardır, bulgular elektrodiagnostik testler ile gösterilmiştir Veya Klinik radikülopati bulguları ile uyumlu, görüntüleme teknikleri ile gösterilmiş, aynı seviye ve aynı tarafta disk hernisi veya cerrahi ile düzelen radikülopati öyküsü vardır Veya Kırıklar: (1) bir vertebra cisminde %25-50 arası kompresyon kırığı, (2) spinal kanalı etkileyen posterior eleman kırığı. Her iki durumda da kırık yapısal bütünlüğü bozmadan iyileşir. 13
  I
  V Hareket segmentinin bütünlüğünde bozulma olması; fleksiyon-ekstansiyon grafilerinde 2 komşu vertebrada öne-arkaya 5mm’den fazla hareket olması veya tutulan hareket segmentinde bitişik hareket segmentine göre 11 dereceden daha fazla açısal hareket olması. Lumbosakral eklemin yapısal bütünlüğünde L4-5’de 15 dereceden fazla açısal hareket olması ile tanımlanan kayıp olması. Kas spazmı ve ağrı mevcuttur. Veya Kırıklar: (1) nörolojik bulgu olmaksızın bir vertebrada %50’den fazla kompresyon (2)nörolojik motor bozukluk olmaksızın fraktur veya dislokasyonla birlikte çok seviyeli omurga segment yapısal bozukluğu 23

  V Kategori III ve IV’ün kriterlerini karşılar, hem radikülopati hem hareket segmentinin bütünlüğünde bozulma vardır; kategori III’deki gibi alt ekstremitelerde atrofi veya dermatomal dağılım ile uyumlu refleks kaybı, ağrı ve/veya duyu değişiklikleri veya elektronöromyografik bulgular ve kategori IV’deki gibi hareket segmentinin bütünlüğünde bozulma Veya Kırıklar: (1) tek taraflı nörolojik bulgu ile birlikte bir vertebra gövdesinde %50’den fazla kompresyon 25

  Tablo 1.2- Servikal omurganın engellilik oranları (yaralanma modeli).
  Kategori Tanım Engel Oranı %
  I Klinik bulgu yoktur, nörolojik kayıp, yapısal bozukluk ve kırık yoktur 0
  II Öykü ve muayene bulguları spesifik travma veya hastalık ile ilişkilidir; belirgin adale spazmı vardır, omurganın hareket genişliği asimetrik olarak azalmıştır veya radiküler ağrı var ancak objektif bulgu yoktur, yapısal bütünlükte bozulma yoktur Veya Hastada klinik olarak belirgin radikülopati ve görüntüleme tetkiklerinde aynı seviye ve tarafta herniye disk vardır ancak konservatif tedavi ile düzelmiştir Veya Kırıklar: (1) bir vertebrada %25’den az vertebra kompresyonu (2) dislokasyon olmaksızın posterior eleman kırığı (3) vertebra cisminde kırık olmaksızın yer değiştiren spinöz veya transvers proses kırığı vardır. 8

  III Belirgin radikülopati bulguları vardır; dermatomal dağılımda ağrı, duyu kaybı, refleks kaybı, kuvvet kaybı, unilateral atrofi vardır; bulgular elektrodiagnostik testler ile gösterilmiştir Veya Klinik radikülopati bulguları ile uyumlu, görüntüleme teknikleri ile gösterilmiş, aynı seviye ve aynı tarafta disk hernisi veya cerrahi ile düzelen radikülopati öyküsü vardır Veya Kırıklar: (1) bir vertebra cisminde %25-50 arası kompresyon kırığı, (2) spinal kanalı etkileyen posterior eleman kırığı. Her durumda da kırık yapısal bütünlüğü bozmadan iyileşir. 18

  IV Hareket segmentinin bütünlüğünde bozulma veya bilateral veya çok seviyeli radikülopati ; hareket segmentinin bütünlüğünde bozulma, fleksiyon-ekstansiyon grafilerinde 2 komşu vertebrada öne-arkaya 3,5mm’den fazla hareket olması veya açısal hareketin 11 dereceden fazla olması; bir hareket segmentinde gelişimsel füzyon veya cerrahi artrodeze bağlı tam veya tama yakın hareket kaybı olması. Hareket segmentinin bütünlüğü ile ilgili bulgular varsa kategori III’deki radikülopati bulguları aranmaz Veya Kırıklar: (1) nörolojik bulgu olmaksızın vertebrada %50’den fazla kompresyon

  V Üst ekstremitede yardımcı cihaz gerektirecek ciddi fonksiyon kaybı; tek seviyede total nörolojik kayıp veya çok seviyede ciddi nörolojik fonksiyon kaybı vardır Veya Kırıklar; spinal kanalda yapısal bozukluk ile birlikte üst ekstremitelerde ciddi motor ve duyu kaybı vardır. 38

  Tablo 1.3- Torakal omurganın engellilik oranları (yaralanma modeli).
  Kategori Tanım Engel Oranı %
  I Klinik bulgu yoktur, nörolojik kayıp, yapısal bozukluk ve kırık yoktur 0
  II Öykü ve muayene bulguları spesifik travma veya hastalık ile ilişkilidir; belirgin adale spazmı vardır, eklem hareket genişliği asimetrik azalmıştır veya radiküler ağrı var ancak objektif bulgu yoktur; yapısal bütünlükte bozulma yoktur Veya Hastada klinik olarak belirgin radikülopati ve görüntüleme tetkiklerinde aynı seviye ve tarafta herniye disk vardır ancak konservatif tedavi ile düzelmiştir Veya Kırıklar: (1) bir vertebrada %25’den az vertebra kompresyonu; (2) dislokasyon olmaksızın posterior eleman kırığı; (3) vertebra cisminde kırık olmaksızın yer değiştiren spinöz veya transvers proses kırığı vardır. 8

  III Alt ekstremitelerde belirgin radikülopati bulguları vardır, dermatomal dağılımda ağrı, duyu kaybı, refleks kaybı, kuvvet kaybı, unilateral atrofi vardır; bulgular elektrodiagnostik testler ile gösterilmiştir Veya Klinik radikülopati bulguları ile uyumlu, görüntüleme teknikleri ile gösterilmiş, aynı seviye ve aynı tarafta disk hernisi veya cerrahi ile düzelen radikülopati öyküsü vardır Veya Kırıklar: (1) bir vertebra cisminde %25-50 arası kompresyon kırığı; (2) spinal kanalı etkileyen posterior eleman kırığı. Her durumda da kırık yapısal bütünlüğü bozmadan iyileşir. 18

  IV Hareket segmentinin bütünlüğünde bozulma veya bilateral veya multiple radikülopati ; hareket segmentinin bütünlüğünde bozulma fleksiyon-ekstansiyon grafilerinde 2 komşu vertebrada öne-arkaya 2,5mm’den fazla hareket olması; hareket segmentinin bütünlüğü ile ilgili bulgular varsa kategori III’deki radikülopati bulguları aranmaz Veya Kırıklar: nörolojik bulgu olmaksızın vertebrada %50’den fazla kompresyon 23

  V Kategori III’deki gibi alt ekstremite bulguları ve kategori IV’deki gibi yapısal bütünlükte bozulma Veya Kırıklar: (1) unilateral nöral motor bulgu ile birlikte bir vertebra cisminde %50’den fazla kompresyon. 28

  1-1.2. EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI MODELİ
  Bu modeli kullanabilmek için üç ayrı basamağın takip edilerek bir bütün halinde değerlendirilmesi mecburidir. Bu üç basamak şunlardır.
  1.2.1. Eklem hareket açıklığına bağlı engelliliğin hesaplanması
  1.2.2. Spesifik omurga hastalığı tanısına bağlı engelliliğin hesaplanması
  1.2.3. Spinal sinir kayıplarına bağlı engelliliğin hesaplanması

  Yaralanma modeli bireyin hastalığına uygun değilse veya omurgaya bağlı engeli belirlemede daha fazla klinik veri gerekiyorsa eklem hareket açıklığı modeli kullanılır. Bu modelde bazı basamaklar izlenmelidir. Patoloji stabil ve kalıcı olmalı, yetersizlik en az bir yıldır devam ediyor olmalıdır. Servikal, torakal veya lomber bölgeden hastanın yakınmaları ile ilgili temel bölge seçilir.
  Birinci basamak olarak spesifik omurga hastalıklarına bağlı engellilik tablosundan uygun tanı seçilir. İki veya daha fazla tanı mevcutsa en önemli tek tanı alınır ve tanıya bağlı engellilik kaydedilir.

  İkinci basamak olarak seçilen temel bölgenin hareket açıklığı ölçülür ve buna uygun engellilik yüzdesi ilgili tablolardan saptanır. Eğer omurgada bir miktar hareket olmasına rağmen aynı zamanda ankiloz var ise, nötral pozisyona en yakın hareket derecesi ankiloz derecesi olarak kabul edilir ve ankiloz derecesine göre engellilik yüzdesi hesaplanır. Aynı bölgede birçok yönde hareket kısıtlılığı var ise elde edilen engellilik oranları toplanır. Örneğin: servikal bölgede eklem hareket açıklığı ölçümünde hem fleksiyon, ekstansiyon hem de rotasyonda hareket kısıtlılığı var ise ölçümlerin sonucunda elde edilen engellilik oranları Balthazard yöntemi kullanılmayıp aritmetik olarak toplanacaktır.

  Üçüncü basamak olarak ilgili omurga bölgesinin ilişkili olduğu ekstremitelerde duyu veya motor kayıp varsa duyusal veya motor kaybın sayısal değeri, ilgili tablolardan ayrı ayrı saptanır (Tablo 1.8 veya Tablo 1.9). İlgili bölgenin duyusal engellilik yüzdesini bulmak için ilişkili sinir kökünün maksimum değerinin (Tablo 1.10 ) Tablo 1.8’de kişinin durumuna karşılık gelen duyusal kayba bağlı engel yüzdesi alınır.

  Tablo 1.4- Servikal omurgada hareket kısıtlılığına bağlı engellilik oranları (Eklem Hareket Açıklığı Modelindeki açıklamayı okuyunuz).
  Servikal Omurga Hareket Açıklığı Engel Oranı %
  Fleksiyon 0 ° - 14 ° 15 ° - 29 ° 30 ° - 49 ° >50 ° 5 4 2 0
  Ekstansiyon 0 ° - 19 ° 20 ° - 39 ° 40 ° - 59 ° >60 ° 6 4 2 0
  Lateral Fleksiyon-Ekstansiyon 0 ° -24 25 ° - 44 >45 ° 4 2 0
  Rotasyon 0 ° - 39 40 ° - 79 >80 ° 6 3 0

  Ankiloz
  Fleksiyon 0 ( nötral Pozisyon) 15 30 50 12 20 30 40
  Ekstansiyon 0 ( nötral pozisyon) 20 40 60 12 20 30 40
  Lateral Fleksiyon 0 ( nötral pozisyon) 15 30 45 8 20 30 40
  Rotasyon 0 ( nötral pozisyon) 20 40 60 80 12 20 30 40 50
  Tablo 1.5- Torakal omurgada hareket kısıtlılığına bağlı engellilik oranları.
  ( Eklem Hareket Açıklığı Modelindeki açıklamayı okuyunuz).
  Torakal Omurga Hareket Açıklığı Engel Oranı %
  Fleksiyon 0 ° -14 15-29 30 ° -59 >60 ° 4 2 1 0
  Rotasyon 0 ° -14 15 ° -29 >30 ° 3 2 0
  Ankiloz Engel Oranı %
  Fleksiyon - Ekstansiyon -30º ( torasik lordoz ) 0 ( nötral pozisyon) 60 80 100 20 0 5 20 40
  Rotasyon 0º ( nötral pozisyon) 5 25º 35º 6 10 20 30
  Tablo 1.6- Lomber omurgada hareket kısıtlılığına bağlı engellilik oranları.
  ( Eklem Hareket Açıklığı Modelindeki açıklamayı okuyunuz)
  Lomber Omurga Hareket Açıklığı ( ° ) Engel Oranı %
  Fleksiyon 0-29 30-59 >60 ° 10 4 0
  Ekstansiyon 0-14 15-24 >25 ° 7 3 0
  Lateral Fleksiyon 0-9 10-14 15-19 20-24 >25 ° 5 3 2 1 0

  Ankiloz Engel Oranı %
  Lateral Fleksiyon 0 ° ( nötral pozisyon) 1-29 30-44 45-59 60-74 ?75 ° ( lateral tam fleksiyon ) 10 15 20 30 40 50
  SPESİFİK OMURGA HASTALIĞI TANISINA BAĞLI ENGELLİLİK
  Tablo 1.7- Spesifik omurga hastalıklarına bağlı engellilik oranları.
  (Eklem Hareket Açıklığı Modelindeki açıklamayı okuyunuz)
  Hastalık Engel Oranı %
  Servikal Torakal Lomber
  Kırıklar
  Bir vertebra cisminin kompresyonu %0-25 %26-50 > %50 4 6 10 2 3 5 5 7 12
  Posterior eleman kırığı ( Pedikül-lamina-artiküler proçes , transvers proçes ) Bir vertebranın kompresyonuna ve posterior eleman kırığına bağlı engellilük oranları ile ayrı ayrı vertebraların kırığı veya kompresyonuna bağlı engellilük oranları Balthazard yöntemiyle toplanarak hesaplanır. 4 2 5

  Bir vertebranın redükte dislokasyonu Eğer iki veya daha fazla vertebra disloke ise Balthazard yöntemiyle hesaplanır. Redüksiyon olanaksız ise, doktor engeli eklem hareket açıklığı ve nörolojik bulgulara göre değerlendirmelidir. 5 3 6
  İntervertebral disk veya diğer yumuşak doku lezyonu

  Ameliyat edilmemiş, semptom yok (kalıcı) 0 0 0
  Ameliyat edilmemiş, stabil . Tıbbi olarak tesbit edilmiş yaralanma, ağrı, rijidite ile birlikte MRG veya röntgende hiç ya da minimal dejeneratif değişiklikler 4 2 5
  Ameliyat edilmemiş, stabil . Tıbbi olarak tesbit edilmiş yaralanma, ağrı, rijidite ile birlikte MRG veya röntgende orta-ciddi dejeneratif değişiklikler ( herniye nukleus pulposusu da içerir). 6 3 7
  Opere edilmiş disk lezyonu (disk injeksiyonunu da kapsar). Kalıcı işaret ve semptom yok. 7 4 8
  Opere edilmiş disk lezyonu. Tıbbi olarak tesbit edilmiş kalıcı ağrı ve rijidite . 9 5 10
  Multipl seviye (operasyonlu veya operasyonsuz) Her seviye için %1 ilave edilir
  İkinci operasyon Üçüncü ve sonraki operasyon %2 ilave edilir %1 ilave edilir

  Ameliyat Edilmemiş Spondilolizis ve Spondilolistezis
  Spondilolizis veya grade I-II spondilolistezis ile birlikte tibbi olarak tesbit edilmiş yaralanma, ağrı, rijidite (kas spazmı var veya yok) 6 3 7
  Grade III veya IV spondilolistezis ile birlikte tıbbi olarak tesbit edilmiş yaralanma, ağrı, rijidite (kas spazmı var veya yok) 8 4 9
  Ameliyatlı Spinal Stenoz , Segmental İnstabilite , Kırık, Dislokasyon
  Spinal füzyonsuz kalıcı bulgu ve semptom olmaksızın tek seviyeli dekompresyon 7 4 8
  Kalıcı bulgu ve semptomla beraber tek seviyeli dekompresyon 9 5 10
  Tek seviyeli spinal füzyon ( dekompresyon var veya yok), kalıcı bulgu ve semptom yok 8 4 9
  Tek seviyeli spinal füzyon ( dekompresyon var veya yok), kalıcı bulgu ve semptom var 10 5 12
  Çok seviyeli operasyon, tıbbi olarak tesbit edilmiş ağrı, rijidite (kas spazmı var veya yok ) İkinci operasyon Üçüncü veya sonraki operasyonlar Her seviye için %1 ilave edilir %2 ilave edilir Her operasyon için %1 ilave edilir


 2. #2
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  15,146
  Blog Yazıları
  167
  Bahsedilme
  25 Gönderi
  Etiketleme
  1 Konu


  SPİNAL SİNİR KAYIPLARINA BAĞLI ENGELLİLİK
  Spinal sinir kayıplarına bağlı engellilik hesaplanırken öncelikle eklem hareket açıklığı modeli açıklamasının üçüncü basamağı okunmalıdır. Bu durumların değerlendirilmesinde Tablo 1.8, Tablo 1.9 ve Tablo 1.10 birlikte kullanılmalıdır.
  Tablo 1.8- Duyusal kayba bağlı yetersizlik yüzdesinin belirlenmesi.
  Derece Duyu kaybı veya ağrının tanımı Duyu kaybı (%)
  5 Duyu kaybı, anormal duyu veya ağrı yok 0
  4 Aktivite esnasında unutulan bozulmuş yüzeyel duyu (azalmış hafif dokunma) veya ağrı ile birlikte olan veya olmayan hafif duyu kaybı 25
  3 Bazı aktiviteleri etkileyen, anormal duyunun ( örn . disestezi ) veya hafif ağrının eşlik ettiği bozulmuş yüzeyel duyu (azalmış hafif dokunma ve iki nokta ayırımı) 60
  2 Bazı aktiviteleri engelleyen, anormal duyunun ( örn . disestezi ) veya orta derecede ağrının eşlik ettiği azalmış yüzeyel ve taktil duyu 80
  1 Birçok aktiviteyi engelleyen, anormal duyunun ( örn . disestezi ) veya ciddi derecede ağrının eşlik ettiği, yüzeyel ve taktil duyu kaybı (derin duyu korunmuş) 90
  0 Aktiviteyi tam engelleyen anormal duyu, ciddi ağrı ve tam duyu kaybı 100
  Not:Her bir kutanöz innervasyon alanı veya dermatom ayrı ayrı değerlendirilir ve Balthazard yöntemiyle hesaplanarak kişinin engel oranı belirlenir.
  Tablo 1.9- Motor kayba bağlı yetersizlik yüzdesinin belirlenmesi.
  Derece Kas kuvvetinin değerlendirilmesi Motor kayıp (%)
  5 Maksimum dirence karşı aktif hareket var 0
  4 Kısmi dirence karşı aktif hareket var 25
  3 Yerçekimine karşı aktif hareket var 50
  2 Yerçekimi ortadan kaldırıldığı zaman aktif hareket var 75
  1 Hafif kontraksiyon , hareket yok 90
  0 Kontraksiyon ve hareket yok 100
  Tablo 1.10- İlişkili sinir kökünün maksimum değeri.
  Spinal sinir Duyu kaybı veya ağrıya bağlı (%) Motor kayba bağlı (%)
  C5 5 30
  C6 8 35
  C7 5 35
  C8 5 45
  T1 5 20
  L3 5 20
  L4 8 34
  L5 5 37
  S1 5 20
  ÖRNEK;
  Hasta: 40 yaş, erkek
  Anamnez: Merdivenden düşme sonrası L3- L4 vertebralarda sol tarafa kamalaşan kırık
  Şikayeti: Ağır kaldırma sonrası bel ağrısı, ağrı dize yayılıyor
  Fizik muayene: Sola doğru eğik postürde, nötral pozisyona doğrulamıyor. Hastanın sola lateral fleksiyon ölçümünde başlangıç pozisyonu 20°, en fazla 30° ye kadar sola lateral fleksiyonu devam ettirebiliyor. Nörolojik defisiti yok. Bu durumda nötral pozisyona en yakın açı; 20° olup ankiloz bölümü kullanılır.
  Radyoloji: L3’ te %20, L4’ te %30 kompresyon
  Tanı: L3 ve L4’te kamalaşma ile kompresyon kırığı

  Engellilik yüzdesi: %23
  Yorum: Engellilik oranı için tablo 1.6’ya bakılır. 20° ankiloz için %15’lik bir engel oranı saptanır. L3 ve L4 kompresyon kırıkları için tablo 1.7’den engellilik oranı L3 ve L4 için %5 ve %7 olarak saptanır. Balthazard yöntemi ile kombine edilerek (%5+%7=%11,65) %12’lik bir değer L3 ve L4 kompresyon kırığı için bulunur. Bu değer ankilozdan elde edilen engellilik oranı ile Balthazard yöntemi ile birleştirilerek %25’lik (%25,2) bir engel oranı bulunur.

  2. ÜST EKSTREMİTEYE AİT SORUNLARDA ENGELLİLİK ORANLARI
  2.1 HAREKET KISITLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Hareket açıklığı, 0° nötral pozisyon prensibi gözönüne alınarak kaydedilmelidir. Bir eklemin fonksiyonel pozisyonu eklem ankiloze olduğunda, en az engelliliğe yol açan pozisyon olarak düşünülmektedir.
  Engellilik Değerlendirmesinde A= E+ F Metodu
  Bir eklemin hareketi tamamen kaybolduğunda ya da ankiloz olduğunda, total hareket derecesi kaybı (A) = Ekstansiyon derecesi kaybı (E) + Fleksiyon derecesi kaybına (F) eşittir.
  Engellilik değerlerinin kombinasyonu
  Bir parmakta amputasyon, duyu kaybı ve hareket kısıtlılığı gibi birden fazla engellilik olduğu zaman, bir sonraki daha büyük üniteye (burada o ünite eldir) dönüştürülmeden önce, engellilikler kombine edilmelidir. İki ya da daha fazla sayıda engellilik yüzdesinin kombinasyonu için Balthazard Hesaplama tablosu kullanılabilir.
  Tablo 2.1. Parmak engellilik yüzdelerinin el engelliliğine dönüştürülmesi
  Engellilik yüzdesi (%) Engellilik yüzdesi (%) Engellilik yüzdesi (%)
  Başparmak El İşaret ya da El orta parmak Yüzük ya da El Küçük parmak

  0 - 1 = 0 0 - 2 = 0 0 - 4 = 0
  2 - 3 = 1 3 - 7 = 1 5 - 14 = 1
  4 - 6 = 2 8 - 12 = 2 15 - 24 = 2
  7 - 8 = 3 13 - 17 = 3 25 - 34 = 3
  9 - 11 = 4 18 - 22 = 4 35 - 44 = 4
  12 - 13 = 5 23 - 27 = 5 45 - 54 = 5
  14 - 16 = 6 28 - 32 = 6 55 - 64 = 6
  17 - 18 = 7 33 - 37 = 7 65 - 74 = 7
  19 - 21 = 8 38 - 42 = 8 75 - 84 = 8
  22 - 23 = 9 43 - 47 = 9 85 - 94 = 9
  24 - 26 = 10 48 - 52 = 10 95 - 100 = 10
  27 - 28 = 11 53 - 57 = 11
  29 - 31 = 12 58 - 62 = 12
  32 - 33 = 13 63 - 67 = 13
  34 - 36 = 14 68 - 72 = 14
  37 - 38 = 15 73 - 77 = 15
  39 - 41 = 16 78 - 82 = 16
  42 - 43 = 17 83 - 87 = 17
  44 - 46 = 18 88 - 92 = 18
  47 - 48 = 19 93 - 97 = 19
  49 - 51 = 20 98 - 100 = 20
  52 - 53 = 21
  54 - 56 = 22
  57 - 58 = 23
  59 - 61 = 24
  62 - 63 = 25
  64 - 66 = 26
  67 - 68 = 27
  69 - 71 = 28
  72 - 73 = 29
  74 - 76 = 30
  77 - 78 = 31
  79 - 81 = 32
  82 - 83 = 33
  84 - 86 = 34
  87 - 88 = 35
  89 - 91 = 36
  92 - 93 = 37
  94 - 96 = 38
  97 - 98 = 39
  99 - 100 = 40

  (Tablo 2.2 kullanılarak toplam el engellilik yüzdesi, üst ekstremite engellilik yüzdesine dönüştürülür. )
  Tablo 2.2. El engellilik yüzdelerinin üst ekstemite engelliliğine dönüştürülmesi
  Engellilik yüzdesi (%) Engellilik yüzdesi (%) Engellilik yüzdesi (%) Engellilik yüzdesi (%) Engellilik yüzdesi (%) Engellilik yüzdesi (%)
  El Üst Eks El Üst Eks El Üst Eks El Üst Eks El Üst Eks El Üst Eks
  0 = 0 18 = 16 35 = 32 53 = 48 70 = 63 88 = 79
  1 = 1 19 = 17 36 = 32 54 = 49 71 = 64 89 = 80
  2 = 2 20 = 18 37 = 33 55 = 50 72 = 65 90 = 81
  3 = 3 21 = 19 38 = 34 56 = 50 73 = 66 91 = 82
  4 = 4 22 = 20 39 = 35 57 = 51 74 = 67 92 = 83
  5 = 5 23 = 21 40 = 36 58 = 52 75 = 68 93 = 84
  6 = 5 24 = 22 41 = 37 59 = 53 76 = 68 94 = 85
  7 = 6 25 = 23 42 = 38 60 = 54 77 = 69 95 = 86
  8 = 7 26 = 23 43 = 39 61 = 55 78 = 70 96 = 86
  9 = 8 27 = 24 44 = 40 62 = 56 79 = 71 97 = 87
  10 = 9 28 = 25 45 = 41 63 = 57 80 = 72 98 = 88
  11 = 10 29 = 26 46 = 41 64 = 58 81 = 73 99 = 89
  12 = 11 30 = 27 47 = 42 65 = 59 82 = 74 100 = 90
  13 = 12 31 = 28 48 = 43 66 = 59 83 = 75
  14 = 13 32 = 29 49 = 44 67 = 60 84 = 76
  15 = 14 33 = 30 50 = 45 68 = 61 85 = 77
  16 = 14 34 = 31 51 = 46 69 = 62 86 = 77
  17 = 15 52 = 47 87 = 78
  Eğer kişide sadece “el” düzeyinde bir engellilik söz konusu ise, Tablo 2.3 kullanılarak üst ekstremite engellilik yüzdesi, kişinin engellilik oranına dönüştürülür.)
  Tablo 2.3. Üst ekstremite engelliliğinin kişinin engellilik oranına dönüştürülmesi
  Engellilik yüzdesi (%) Engellilik yüzdesi (%) Engellilik yüzdesi (%)
  Üst ekstremite Kişinin engel oranı Üst ekstremite Kişinin engel oranı Üst ekstremite Kişinin engel oranı
  0 = 0 35 = 21 70 = 42
  1 = 1 36 = 22 71 = 43
  2 = 1 37 = 22 72 = 43
  3 = 2 38 = 23 73 = 44
  4 = 2 39 = 23 74 = 44
  5 = 3 40 = 24 75 = 45
  6 = 4 41 = 25 76 = 46
  7 = 4 42 = 25 77 = 46
  8 = 5 43 = 26 78 = 47
  9 = 5 44 = 26 79 = 47
  10 = 6 45 = 27 80 = 48
  11 = 7 46 = 28 81 = 49
  12 = 7 47 = 28 82 = 49
  13 = 8 48 = 29 83 = 50
  14 = 8 49 = 29 84 = 50
  15 = 9 50 = 30 85 = 51
  16 = 10 51 = 31 86 = 52
  17 = 10 52 = 31 87 = 52
  18 = 11 53 = 32 88 = 53
  19 = 11 54 = 32 89 = 53
  20 = 12 55 = 33 90 = 54
  21 = 13 56 = 34 91 = 55
  22 = 13 57 = 34 92 = 55
  23 = 14 58 = 35 93 = 56
  24 = 14 59 = 35 94 = 56
  25 = 15 60 = 36 95 = 57
  26 = 16 61 = 37 96 = 58
  27 = 16 62 = 37 97 = 58
  28 = 17 63 = 38 98 = 59
  29 = 17 64 = 38 99 = 59
  30 = 18 65 = 39 100 = 60
  31 = 19 66 = 40
  32 = 19 67 = 40
  33 = 20 68 = 41
  34 = 20 69 = 41

 3. #3
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  15,146
  Blog Yazıları
  167
  Bahsedilme
  25 Gönderi
  Etiketleme
  1 Konu


  2.2 ÜST EKSTREMİTE AMPUTASYONLARI
  Tablo 2.7- Üst ekstremite amputasyonlarının neden olduğu engellilik oranları.
  Engellilik Yüzdesi (%)
  Amputasyon Düzeyi Parmak El Üst Ekstremite Engel Oranı %
  - Skapulotorasik -Omuz dezartikülasyonu -Kol: deltoid insersiyosu ve proksimali - - - - - - - 100 100 70 60 60
  -Kol/ön kol: deltoid-bisipital insersiyo arası -Ön kol/el: bisipital insersiyo distali - transmetakarpofalangiyal eklem - - 95 94 57 56
  -El: MF eklemden tüm parmakların kaybı -El: baş parmak hariç tüm parmakların MF eklemden kaybı - - 100 60 90 54 54 32
  -Başparmak: KMK Birinci metakarpın 1/3 distali -Başparmak: MF eklem İF eklem - - 100 50 - - 40 20 38 37 36 18 23 22 22 11
  -İşaret veya orta parmak: MF eklem PİF eklem DİF eklem 100 80 45 20 16 9 18 14 8 11 8 5
  -Yüzük veya küçük parmak: MF eklem PİF eklem DİF eklem 100 80 45 10 8 5 9 7 5 5 4 3

  2.3 ÜST EKSTREMİTE ARTROPLASTİLERİ
  Tablo 2.8- Üst ekstremite artroplastilerinin neden olduğu engellilik oranları.
  Artroplasti Düzeyi Üst Ekstremitedeki Engellilük Yüzdesi (%)
  İmplant Artroplasti Rezeksiyon Artroplasti
  Tüm omuz Distal klavikula (izole) Proksimal klavikula (izole) Tüm dirsek Radial baş (izole) Tüm el bileği Radiokarpal Ulnar baş (izole) Proksimal karpal dizi Karpal kemikler (izole) Radiyal stiloid (izole) Başparmak KMK eklem MF eklem İF eklem İşaret veya orta parmak: MF eklem PİF eklem DİF eklem Yüzük veya küçük parmak: MF eklem PİF eklem DİF eklem 24 - - 28 8 24 16 8 - 8 - 9 2 4 4 2 1 2 1 1 30 10 3 35 10 - - 10 12 10 5 11 3 5 5 3 2 2 1 1
  Not: Artroplastinin bireyde yol açtığı engellilik oranı için Tablo 2.3’ten yararlanınız.

  2.4. ÜST EKSTREMİTENİN DİĞER SORUNLARI
  Tablo 2.9- Farklı sorunların eklemlerde neden olduğu engellilik oranları.
  Eklemde Şişlik Eklemdeki Engellilik Yüzdesi (%)
  Hafif: gözle görülen 10
  Orta: elle palpe edilebilen 20
  Ağır: eklem çevresinin %10’ndan fazla artışı 30
  Parmakta açısal deformite Parmaktaki engellilik yüzdesi (%)
  Hafif: 10 ° den az 10
  Orta: 10 ° -30 ° arası 20
  Ağır: 30 ° den fazla 30
  Eklemin kalıcı subluksasyonu veya dislokasyonu Eklemdeki engellilik yüzdesi (%)
  Hafif: manuel olarak tamamen redükte edilebilir 20
  Orta: manuel olarak kısmen redükte edilebilir 40
  Ağır: redükte edilemez 60
  Eklem instabilitesi Eklemdeki engellilik yüzdesi (%)
  Hafif: 10 ° den az 20
  Orta: 10-20 ° 40
  Ağır: 20 ° den fazla 60
  Dirsek ve elbileğinde radial-ulnar deviasyon Eklemdeki engellilik yüzdesi (%)
  Hafif: 20 ° den az 10
  Orta: 20-30 ° 20
  Ağır: 30 ° den fazla 30
  Tenosinovit Parmaktaki engellilük yüzdesi (%)
  Hafif: aktif hareket sırasında ara sıra takılma 20
  Orta: aktif hareket sırasında sürekli takılma 40
  Ağır: pasif hareket sırasında sürekli takılma 60
  NOT: Yukarıdaki sorunların var olduğu durumlarda kişinin engellilik oranının bulunması için ilgili tablolar ile metin açıklamalarını okuyunuz.
  2.5. PERİFERİK SİNİR LEZYONLARINA BAĞLI ÜST EKSTREMİTE ENGELLİLİK ORANLARI
  Tablo 2.12- Spinal sinirlerin unilateral duyu, motor veya birleşik kayıplarının üst ekstremitede neden olduğu engellilik oranları.
  Maksimum Üst Ekstremite Engellilük Oranları (%)
  Spinal Sinir Duyu Kaybı Veya Ağrı Motor Kayıp Birleşik Motor Ve Duyusal Kayıp
  C5 5 30 34
  C6 8 35 40
  C7 5 35 38
  C8 5 45 48
  T1 5 20 24
  Tablo 2.13- Brakial pleksusun motor, duyu veya birleşik kayıplarının üst ekstremitede neden olduğu engellilik oranları.
  Brakial Pleksus Ve Trunkuslar Maksimum Üst Ekstremite Engellilik Oranları (%)
  Duyu Kaybı Veya Ağrı Motor Kayıp Birleşik Motor Ve Duyusal Kayıp
  Brakial pleksus (C5- C8,T1) 100 100 100
  Üst trunkus (C5,6) Erb-Duchenne 25 75 81
  Orta trunkus (C7) 5 35 38
  Alt trunkus (C8,T1) Dejerine-Klumpke 20 70 76
  Tablo 2.14- Periferik sinirlerin motor, duyu veya birleşik kayıplarının üst ekstremitede neden olduğu engellilik oranları.
  Maksimum Üst Ekstremite Engellilik Oranları (%)
  Sinir Duyusal Kayıp Veya Ağrı Motor Kayıp Birleşik Motor Ve Duyusal Kayıp
  Pektoral ( medial ve lateral ) 0 5 5
  Aksiler 5 35 38
  Dorsal skapular 0 5 5
  Uzun torasik 0 15 15
  Medial antebrakial kutanöz 5 0 5
  Medial brakial kutanöz 5 0 5
  Median (ön kol proksimali ) 39 44 66
  Median ( anterior interosseöz dal) 0 15 15
  Median (ön kol distali ) Başparmağın radial palmar dal Başparmağın ulnar palmar dal II.parmak radial palmar dal II.parmak ulnar palmar dal III.parmak radial palmar dal III.parmak ulnar palmar dal IV.parmak radial palmar dal 39 7 11 5 4 5 4 2 10 0 0 0 0 0 0 0 45 7 11 5 4 5 4 2
  Muskulokutanöz 5 25 29
  Radial (dirsek üstü, triceps kaybı) 5 42 45
  Radial ( dirsek,triceps sağlam) 5 35 38
  Subskapularis (üst ve alt) 0 5 5
  Supraskapularis 5 16 20
  Torakodorsal 0 10 10
  Ulnar (ön kol proksimali ) 7 46 50
  Ulnar (ön kol distali ) IV.parmak ulnar palmar dal V.parmak radial palmar dal V.parmak ulnar palmar dal 7 2 2 3 35 0 0 0 40 2 2 3

  3. ALT EKSTREMİTEYE AİT SORUNLARDA ENGELLİLİK ORANLARI
  Alt ekstremite altı bölümde incelenecektir: Ayaklar, topuk, ayak bilekleri, bacaklar, dizler, kalça eklemleri ve pelvis. Alt ekstremite değerlendirilirken kas iskelet sistemine ek olarak, eklemler, yumuşak dokular, vaskuler sistem ve sinir sistemi de ayrıca değerlendirilmektedir. Engellilik hastanın mevcut durumuna göre belirlenmekte, kişi engelliliğinin zaman içerisinde değişebilme ihtimali varsa rapor süreli olarak verilmektedir. Devamlı engellilik raporu verilmeden önce, hastada iyileşmenin durduğu, son bir senedir herhangi bir düzelmenin olmadığı tespit edilmektedir. Alt ekstremitenin sürekli bozukluklarının değerlendirilmesinde anatomik, tanısal ve fonksiyonel yöntemler kullanılmaktadır.
  Genellikle spesifik bozukluklar için sadece bir değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda iki veya üç yöntemin kombinasyonu gerekebilir. Tablo 3.1.’de bu değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin kombine edilebileceği gösterilmektedir. (+) işaretli olan kutucukların kesiştiği değerlendirme yöntemleri kombine edilmektedir.
  Tablo 3.1- Değerlendirme yöntemlerinin kombinasyonu kılavuzu.
  Kısalık Yürüyüş bozukluğu Kas atrofisi Kas gücü EHA ankiloz Amputasyon Tanı Deri kaybı Periferik sinir Yaralanması Vaskuler
  Kısalık (tablo 3.3 ) + + + + + + + +
  Yürüyüş bozukluğu (tablo 3.4 )
  Kas atrofisi (tablo 3.5 ) + + +
  Kas gücü (tablo 3.6 ve 3.7) + + + +
  EHA/ankiloz (tablolar 3.8 ilâ 3.29) + + + + +
  Amputasyon (tablo 3.30) + + + + + +
  Tanı (tablolar 3.31 ilâ 3.33d) + + + + +
  Deri kaybı (tablo 3.34) + + + + + + + +
  Periferik sinir yaralanması (tablo 3.35) + + + + + +
  Vaskuler (tablo 3.36) + + + + + + + +
  Not: kesişme noktalarında + bulunan yöntemler kombine edilebilir. Kesişme noktaları boş olan yöntemler aynı kişinin değerlendirilmesinde kullanılamaz.
  Engellilik oranı hesaplanırken alt ekstremitede spesifik bölge bozukluklarının yüzdesi 0,7 ile çarpılarak alt ekstremite bozukluklarının yüzdesi bulunabilir. Alt ekstremite bozukluğunun yüzdesi 0,5 ile çarpılırsa sonuç bireyin engellilik oranını verir. Bireyin engellilik oranı ilgili tablolardan yararlanılarak hesaplanabilir. Tablolarda bireyin engellilik oranı açık olarak, alt ekstremiteye ait engellilik yüzdesi parantez içinde, spesifik bölge bozuklukları ise köşeli parantez içinde gösterilmiştir.
  Hastanın aynı alt ekstremitesinin farklı yerlerinde veya her iki alt ekstremitesinde bozukluk olması durumunda, bozuklukların bireyde yol açtığı engellilik oranı ayrı ayrı belirlenir, daha sonra Balthazard yöntemi ile kişinin engellilik oranı belirlenir. Ekstremitenin aynı bölgesinde farklı bozukluklar varsa önce Balthazard yöntemi ile ekstremite engellilik oranı belirlenip daha sonra diğer ekstremite engellilik yüzdesi ile birleştirilerek kişinin engellilik oranı belirlenir.
  Tablo 3.2- Alt ekstremite engelliliğinden kişinin engellilik oranının hesaplanması.
  Engellilik Yüzdesi % Engellilik Yüzdesi % Engellilik Yüzdesi %
  Alt Ekstremite Kişinin Engel Oranı Alt Ekstremite Kişinin Engel Oranı Alt Ekstremite Kişinin Engel Oranı
  0 0 34 17 68 34
  1 1 35 18 69 35
  2 1 36 18 70 35
  3 2 37 19 71 36
  4 2 38 19 72 36
  5 3 39 20 73 37
  6 3 40 20 74 37
  7 4 41 21 75 38
  8 4 42 21 76 38
  9 5 43 22 77 39
  10 5 44 22 78 39
  11 6 45 23 79 40
  12 6 46 23 80 40
  13 7 47 24 81 41
  14 7 48 24 82 41
  15 8 49 25 83 42
  16 8 50 25 84 42
  17 9 51 26 85 43
  18 9 52 26 86 43
  19 10 53 27 87 44
  20 10 54 27 88 44
  21 11 55 28 89 45
  22 11 56 28 90 45
  23 12 57 29 91 46
  24 12 58 29 92 46
  25 13 59 30 93 47
  26 13 60 30 94 47
  27 14 61 31 95 48
  28 14 62 31 96 48
  29 15 63 32 97 49
  30 15 64 32 98 49
  31 16 65 33 99 50
  32 16 66 30 100 50
  33 17 67 34
  3.1.ALT EKSTREMİTE UZUNLUK FARKLILIKLARI
  Tablo 3.3- Alt ekstremitenin uzunluk farklılıklarından kaynaklanan engellilik. (bkz tablo 3.1)
  Farklılık (cm) Alt ekstremite engelliliği (%) Engel Oranı (%) Engel Oranı (%) Alt ekstremite engellilik (%)
  0 – 1,9 5 3 3 5
  2 – 2,9 10 5 5 10
  3 – 3,9 15 8 8 15
  4 – 4,9 20 10 10 20
  ?5 25 13 13 25
  3.2. YÜRÜYÜŞ BOZUKLUĞU
  Tablo 3.4.’de verilen yüzdeler yardımcı cihaza bağımlı, sürekli yürüyüş bozukluğu olan hastalar içindir. Mekanik bel ağrısı nedeni ile hasta baston kullansa bile Tablo 3.4 ile değerlendirilmez. Engellilik değerlendirmesinde, Tablo 3.4 yalnız başına kullanılmaktadır.
  Tablo 3.4- Yürüyüş bozukluğuna göre engellilik oranları. (bkz tablo 3.1)
  Hastalık Derecesi Hastanın Bulguları Engel Oranı %
  Hafif a . Alt ekstremitede antaljik yürüyüş, basma fazının kısalmasına ilave olarak ayak bileği, diz veya kalçada orta - ileri derecede artritik değişikliklerin tespit edilmesi b . Pozitif Trendelenburg testi ve kalçanın orta veya ileri derecede osteoartriti c . Hasta (a) ve (b) şıklarını taşıyor ve bazen uzun yürüyüşlerde koltuk değneği veya baston kullanıyor (ancak evde ve işyerinde genellikle kullanmıyor). d . Hasta kısa bacak breysini (ayak bileği –ayak ortezi , AFO) rutin olarak kullanmak zorundadır. 8 12 18 18
  Orta e . Hasta tek baston veya tek koltuk değneğini sürekli kullanmak zorundadır. f . Hasta tek baston / tek koltuk değneğinin yanında kısa bacak breysini (AFO) sürekli kullanmak zorundadır. g. Hasta tek baston / tek koltuk değneğinin yanında uzun bacak breysini (Diz – ayak bileği – ayak ortezi , KAFO) sürekli kullanmak zorundadır. h . Hasta iki baston veya iki koltuk değneğini rutin olarak kullanmak zorundadır. 24 36 42 48
  Ciddi i . Kısa bacak breysinin (AFO) yanısıra iki baston veya iki koltuk değneğini sürekli kullanmak zorundadır. j . Uzun bacak breysinin (KAFO) yanısıra iki baston veya iki koltuk değneğini sürekli kullanmak zorundadır. k . Çift taraflı alt ekstremite (AFO veya KAFO) breysinin yanısıra , iki baston veya iki koltuk değneğini sürekli kullanmak zorundadır. l. Tekerlekli sandalyeye bağlı 60 72 84 96
  3.3. KAS ATROFİSİ (UNİLATERAL)
  Tablo 3.5- Bacak kaslarındaki atrofiye bağlı engellilik yüzdeleri. (bkz tablo 3.1)
  Çevre Ölçümü Farkı (cm) Engellilik Derecesi Kişinin ve (Alt Ekstremitenin ) Engellilik Oranı (%)
  a . Uyluk: Diz tam ekstansiyonda ve kaslar relakse iken patellanın 10 cm üzerinden yapılan çevre ölçümü (cm)
  0 - 0,9 1 - 1,9 2 - 2,9 3+ Yok Hafif Orta Ciddi 0 2-4 (3-8) 4-7 (8-13) 7 (13)
  b. Baldır: Normal taraftaki maksimum çevre ölçümüyle aynı seviyeden etkilenen tarafın ölçümü karşılaştırılır.
  0 - 0,9 1 - 1,9 2 - 2,9 3+ Yok Hafif Orta Ciddi 0 2-4 (3-8) 4-7 (8-13) 7 (13)
  3.4. MANUEL KAS TESTLERİ
  Tablo 3.6- Alt Ekstremitenin Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi
  Derece Kas kuvvetinin değerlendirilmesi Motor kayıp %
  5 Yer çekimine karşı maksimum dirençle engellenemeyen aktif hareket 0
  4 Kısmi direnç ve yerçekimine karşı aktif hareket 1-25
  3 Sadece yerçekimine karşı aktif hareket 26-50
  2 Yerçekimi ortadan kaldırıldığı zaman aktif hareket 51-75
  1 Hafif kontraksiyon , hareket yok 76-99
  0 Kontraksiyon ve hareket yok 100
  Tablo 3.7- Alt ekstremite kas kuvvetinde kayba bağlı engellilik yüzdeleri. (bkz tablo 3.1)
  Ekstremitenin aynı bölgesinde farklı bozukluklar varsa (örn. kalçada fleksiyon, ekstensiyon ve abduksiyonda motor kayıp varsa) önce Balthazard yöntemi ile ekstremite engel oranı hesaplanır daha sonra kişinin engellilik oranına dönüştürülür.
  Kas grubu Kişinin (alt ekstremitenin ) ve [ayağın] engellilük oranı (%)
  Derece 0 Derece 1 Derece 2 Derece 3 Derece 4
  Kalça Fleksiyon Ekstansiyon Abdüksiyon Diz Fleksiyon Ekstansiyon Ayak bileği Fleksiyon Ekstansiyon İnversiyon Eversiyon Ayak Başparmağı Ekstansiyon Fleksiyon 8 (15) 19 (37) 31 (62) 13 (25) 13 (25) 19 (37) [53] 13 (25) [35] 6 (12) [17] 6 (12) [17] 4 (7) [10] 6 (12) [17] 8 (15) 19 (37) 31 (62) 13 (25) 13 (25) 19 (37) [53] 13 (25) [35] 6 (12) [17] 6 (12) [17] 4 (7) [10] 6 (12) [17] 8 (15) 19 (37) 31 (62) 13 (25) 13 (25) 19 (37) [53] 13 (25) [35] 6 (12) [17] 6 (12) [17] 4 (7) [10] 6 (12) [17] 5 (10) 14 (27) 19 (37) 9 (17) 9 (17) 13 (25) [35] 13 (25) [35] 6 (12) [17] 6 (12) [17] 4 (7) [10] 6 (12) [17]

 4. #4
  Üye
  SMS Activated

  Üyelik tarihi
  Jan 2017
  Mesajlar
  3
  Bahsedilme
  1 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  fizik tedavi:konjenital sağ ayak anomali,midtarsal seviyelerden agenazi. mr sonuçlarına göre bel için bel fıtığı hernisi ,boyun fıtığı içinde boyunda çoklu bulging tespiti yazdı bulgulara
  ortapedi:sağ ayak clubfott deformitesi,(yengeç ayak).sağ ayak 2veya 3 cm kas atrofisi.sol ayak 5. parmak deformitesi,baş parmak hallus valgus deformitesi.
  psikiyatri:hasta 15.01.2015 tarihinden bu yana takipli hastamızdır.somatoform bozukluğu tedavi ile işlevselliği kısmen geçen....

  bütün bu hastalıklara göre sağlık kurulu % kaç oranda rapor verir.ve ben bu hastalıklarla vergi indirimi alabilirmiyim.

 5. #5
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  12,134
  Blog Yazıları
  15
  Bahsedilme
  65 Gönderi
  Etiketleme
  9 Konu


  @izmirli garip bu bulgulara göre kesin olarak şu oranı alırsın demek çok zor. Ancak saydığın hastalık/hastalıklar dikkate alındığında rahatlıkla %40 ve/ya üstü rapor alırsın diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde %40 ın üstünde bir rapor alırsan vergi indirimi dahil tüm engelli haklarından faydalanabilirsin.

 6. #6
  Üye
  SMS Activated

  Üyelik tarihi
  Jan 2017
  Mesajlar
  3
  Bahsedilme
  1 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  çok teşekkür ederim saygılarımla ....

 7. #7
  Üye
  SMS Activated

  Üyelik tarihi
  Feb 2017
  Mesajlar
  2
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Merhaba ,fizik dr.babama engelli oranı G-12 yazdı ,ve bir açıklama yapmadı,hastasını görünce çok rahatsız oldu sinir küpüydü,tşk.ederim

 8. #8
  Üye
  SMS Activated

  Üyelik tarihi
  Feb 2017
  Mesajlar
  2
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  Merhaba ,fizik dr.babama engelli oranı G-12 yazdı ,ve bir açıklama yapmadı,hastasını görünce çok rahatsız oldu sinir küpüydü, G-12 ne anlama gelir ,yüzdelik oranı nedir,tşk.ederim


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Hematolojik Hastalıklarda Verilen Engellilik Oranları
  By gülümse_hayata in forum Sağlık Raporları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19-09-2013, 08:15:15
 2. Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Belirlenen Engellilik Oran Tablosu
  By gülümse_hayata in forum Sağlık Raporları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19-08-2013, 11:15:08
 3. Deri Hastalıklarında Belirlenen Engellilik Oranları
  By gülümse_hayata in forum Sağlık Raporları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18-08-2013, 19:21:38
 4. Kas ve İskelet Sistemi Sorunları
  By Sağlık Teknikeri in forum Sağlık Diğer
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06-10-2012, 17:13:34
 5. Kas ve iskelet sistemi tümörlerinde erken teşhis hayati önem taşıyor
  By gülümse_hayata in forum Sağlık Hakkında Genel Bilgiler - Soru / Cevap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30-12-2011, 23:04:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş