1-İŞİTME

İşitme engeli yüzdelerine göre engel oranları hesaplama tablosu.

İşitme Engeli %) Engel Oranı % İşitme Engeli (%) Engel Oranı %
0-1.7 0 50.0-53.1 34
1.8-4.2 2 54.2-55.7 35
4.3-7.4 4 55.8-58.8 36
7.5-9.9 6 58.9-61.4 37
10.0-13.1 8 61.5-64.5 38
13.2-15.9 10 64.6-67.1 39
16.0-18.8 12 67.2-70.0 40
18.9-21.4 14 70.1-72.8 41
21.5-24.5 16 72.9-75.9 42
24.6-27.1 18 76.0-78.5 43
27.2-30.0 20 78.6-81.7 44
30.1-32.8 22 81.8-84.2 45
32.9-35.9 24 84.3-87.4 46
36.0-38.5 26 87.5-89.9 47
38.6-41.7 30 90.0-93.1 48
41.8-44.2 31 93.2-95.7 49
44.3-.47.4 32 95.8-98.8 50
47.5-49.9 33 98.9-100.0 52

2-KONUŞMA VE SES

Konuşma engeli puanı kullanılarak engel oranı hesaplama tablosu

KONUŞMA ENGELİ PUANI KONUŞMA ENGELİ YÜZDESİ (%) ENGEL ORANI (%)
0 – 3 0 - 7,6 0
4 -5 7,7 - 15,3 10
6 -8 15,4 - 23,0 20
9 -12 23,1 - 30,7 22
13-15 30,8 - 38,4 24
16-18 38,5 - 46,1 26
19-21 46,2 - 53,8 28
22-24 53,9 - 61,5 30
25-27 61,6 - 69,2 32
28-30 69,3 - 76,9 34
31-33 77,0 - 84,6 36
35-37 84,7 - 92,3 38
38-40 92,4 - 100 40

3-DENGE
Engel Oranı %
Sınıf 1 Vestibüler bozukluk işaretlerine ait destekleyici objektif bulguların olması ve günlük aktivitelerin yardımsız gerçekleştirilmesi (bisiklete binmek, hastanın işinin gerektirdiği kirişte-iskelede yürümek gibi belli aktiviteler hariç) 5

Sınıf 2 Vestibüler bozukluk işaretlerine ait destekleyici objektif bulguların olması ve günlük aktivitelerin yardımsız gerçekleştirilememesi (kişisel bakım ile ilgili basit aktiveteler , bazı ev işleri, yürümek, başkasının kullanıldığı araca binip gezebilmek hariç) 15

Sınıf 3 Vestibüler bozukluk işaretlerine ait destekleyici objektif bulguların olması ve günlük aktivitelerin yardımsız gerçekleştirilememesi (kişisel bakım hariç) 25

Sınıf 4 Vestibüler bozukluk işaretlerine ait destekleyici objektif bulguların olması ve günlük aktivitelerin yardımsız gerçekleştirilememesi (hareket gerektirmeyen kişisel bakım hariç) eve bağımlı kalması gereklidir. 35

4-YÜZ

Sınıf 1: Yüzdeki anormallik daha çok cilt yapısındaki bozukluklar ve dış görünümle sınırlı Engel Oranı %
Edinsel nedenlerle fiziksel görünümü bozan burun eğriliği 2
Dış kulağın tek taraflı kaybı veya şekil bozukluğu 3
Frontal kemikte çökme 5

Sınıf 2: Cilt bozukluğu olsun veya olmasın yüzün bir kısmının destek yapısında kayıp olması Engel Oranı %
Yanakla beraber burun veya frontal kemikte çökme 6
Tükürük bezi kanallarının yaralanması veya hastalıkları sonucu sürekli fistül 7
Dış kulağın çift taraflı kaybı veya şekil bozukluğu 7
Burun ve sinüs boşluğuna açılma ile birlikte maksilla’nın kısmi kaybı ( medial duvar kaybı) 10
Orbital ve/veya intrakranial sekel bırakan komplikasyonlu sinüzitler 10

Sınıf 3: Yüzün anatomik kısmı veya bölgesinde kayıp olması Engel Oranı %
Cerrahi veya travma sonucu mandibula segmenter rezeksiyonu 13
Burunun kozmetik deformiteye yol açan kısmi kaybı 15

Sınıf 4: Yüzde ileri derecede şekil bozukluğu Engel Oranı %
Travma, tümör veya ameliyat sonrası en az bir alveoler arktaki bütün kalıcı dişlerin kaybı 17
Primer atrofik rinit ( ozena ) 20
Tam fonksiyon bozukluğu yapan dudak arızaları 25
Doku kaybı, skarlı fiksasyon veya felce bağlı dilin fonksiyon kaybı (hafif) 25
Doğumsal anomali, travma, kanser ve/veya kanser ameliyatına bağlı olarak normal yüz anatomisinin aşırı bozukluğu 30
Cerrahi veya travma sonucu hemimandibulektomi 33
Burun ve sinüs boşluğuna açılma ile birlikte maksilla’nın kısmi kaybı ( medial duvara ilaveten veya medial duvar dışında bir duvarının kaybı) 35

Sınıf 5: Bireyin fiziksel, psikolojik ve duygusal durumunu belirgin bir şekilde etkileyen ve ileri derecede fonksiyon bozukluğuna yol açan yüz şekil bozuklukları Engel Oranı %
Burun ve sinüs boşluğuna açılma ile birlikte maksilla’nın tam kaybı (fonksiyon kaybı ile birlikte alveoler çıkıntıda %50’den fazla kayıp) 45
Burnun tam kaybı 47
Her iki göz küresinin kaybı 47
Doku kaybı, skarlı fiksasyon veya felce bağlı dilin fonksion kaybı (Tam dil yokluğu veya konuşma ve yutmayı zorlaştıracak derecede dilin en az 2/3’sinin alındığı dil harabiyeti veya bilateral hipoglossal sinir paralizisi) 55
Cerrahi veya travma sonucu mandibüla ön segmentinde %50’den fazla kayıp 56
Ameliyat edilemeyen burun, paranazal sinüsler, çene, ağız ve farinks tümörleri 65

5-HAVA YOLU DEFEKTLERİ
Sınıf 1 Sınıf 2 Sınıf 3 Sınıf 4 Sınıf 5 (Ağır Engelli)
Engel Oranı % 5 Engel Oranı % 10 Engel Oranı % 20 Engel Oranı % 40 Engel Oranı % 90+
Hava pasajı defekti mevcut Hava pasajı defekti mevcut Hava pasajı defekti mevcut Hava pasajı defekti mevcut Hava pasajı defekti mevcut
İstirahat halinde dispne yok İstirahat halinde dispne yok İstirahat halinde dispne yok İstirahat halinde dispne var ama hasta yatağa bağımlı değil İstirahat halinde ciddi dispne görülür, spontan solunum yetersizdir
Yürüme merdiven çıkma gibi günlük hayatın normal aktivitelerinde; stres, koşuşturma, yokuş çıkma gibi güç isteyen aktivitelerde dispne görülmez Düz satıhta yürüme, bir kat merdiven çıkma gibi gündelik yaşamdaki aktivitelerde dispne görülmez. Stres, zorlanma, koşuşturma, yokuş çıkma gibi aktiviteler sırasında dispne görülür Arada dinlenme süreleri olsa bile düz satıhta uzun süreli yürüme, bir kat merdiven çıkma gibi gündelik yaşam aktiviteleri ve stresli aktivitelerde dispne görülür Kişisel temizlik, giyinme gibi aktivitelerin dışındaki herhangi bir günlük yaşam aktivitesini yaparken dispne görülür Respiratuar ventilasyon gerekmektedir

Kalıcı trakeotomili ve stomalı hastalarda Engel Oranı %40 olarak belirlenmiştir. Bu orana konuşma engeline ait Engel Oranı Balthazard Formülü kullanarak ilave edilir.

6-KOKU VE TAT DUYUSU KAYBI

Koku ve tat duyusunun objektif olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından bu duyuları bilateral olarak bozabileceğine karar verilen hastalık ve arızaların (yaygın intrakranial, nazal veya oral tümörler, harici veya cerrahi travmalar, konjenital anomaliler ve sendromlar, nörolojik veya dahili hastalıklar) varlığı objektif olarak ortaya konulursa bu duyuların kaybolduğu kabul edilerek her biri için %3 Özür Oranı verilir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için tat veya koku kaybına sebep olan hastalık veya durum için gerekli tedavi uygulanmış olmalıdır.

7-ÇİĞNEME VE YUTMA
Diyetteki Kısıtlamanın Şekli Engel Oranı %
Hasta sıvı, yarı katı ve yumuşak diyetlerden bazılarını sınırlı alabiliyor 10
Hasta sadece sıvı ya da sadece yarı katı/yumuşak gıdaları alabiliyor 30
Hasta ancak nazogastrik sonda veya gastrostomi ile beslenebiliyor 50

Sorumluluk Beyanı; Burada yer alan bilgiler yalnızca ilgi duyulan konulara ilişkin olarak yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir zaman bir hekim teşhisinin, tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.