Bana özel mesaj yoluyla gelen bir soruya buradan yanıt vereyim. Böylece herkes bilgilenmiş olur. Bir üyemiz e-devlet üzerinden genel sağlık sigortası GSS sorgusu yaptığında “sağlık statüsü 60 c 3 2022 65 yaş” yazdığını ve bunun ne anlama geldiğini soruyor.

60c.jpg

Bu soruya şu şekilde yanıt verelim.

5510 sayılı Kanun'un 60. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri:

"1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,

3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

9) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler,"

Daha anlaşılır bir ifadeyle 60 C li kişilerin genel sağlık sigortası devlet tarafından karşılanır.