Özel sağlık kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmaya yeni düzenleme getirmek isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşme taslağı hazırladı

Taslağa göre hastaneler, acil hastayı kurumla anlaşması olmayan branş için bile gelmiş olsa geri çeviremeyecek. Hastanelere kesilen cezalar, yıllık fatura tutarının yüzde 30’unu geçmeyecek.

HT GAZETE/ EBRU ERDOĞAN

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelerle yapacağı sözleşmede bazı değişikliklere gidiyor. 1 Ocak 2012’den itibaren geçerli olacak sözleşmeye göre artık hastaneler acil hastalara, “Bu branşta SGK ile sözleşmemiz yok” diyemeyecek. SGK’nın özel hastanelerle yapacağı yeni sözleşme, hasta haklarından hekimlerin çalışma saatlerine ve hastane cezalarına kadar pek çok uygulamayı değiştiriyor. Adını vermek istemeyen bir SGK yetkilisinin Habertürk Gazetesi’ne verdiği bilgiye göre sözleşmenin taslağı hazırlandı. Buna göre özel hastaneler artık acil hastaları geri çeviremeyecek. Daha önce kısmi yani sadece bazı branşlarda SGK ile anlaşması olan hastanelerin, anlaşması olmadığı bölümler için gelen acil hastaları geri çevirdiği dile getiriliyor. Sözleşme taslağına göre artık herhangi bir branşta anlaşması olan tüm özel hastaneler, acil hastalara bakmak zorunda olacak. Acil halin sona ermesi durumunda bilgi verilecek hasta, alınacak ek ücretten de haberdar olacak.

HATAYA CEZA KALKIYOR

Özel hastanelerin en önemli sorunlarından biri olan ve katlanarak artan cezalara da yeni sözleşmeyle düzenleme getirilecek. SGK, yapılan faturalama hatalarının “yanlışlıkla” olduğuna karar verirse aradaki farkı hastaneden tahsil edecek; ancak ceza kesmeyecek. Kesilen cezalar ise yıllık fatura tutarının yüzde 30’unu geçmeyecek. Sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi durumunda ise daha önce 1 yıl olan sözleşme yapılmayacağına dair düzenleme, 6 aya indirildi. Kurum, bazı durumlarda direkt feshetmek yerine yazılı veya cezai uygulamada bulunacak. Bazı fesihlerde özel hastanenin mahkemeye başvurmaması şartıyla son üç aylık ciro ortalamasının iki ya da dört katı ceza ile fesih kaldırılabilecek.

TÜM HEKİMLER SGK'LI HASTALARA BAKACAK

Tarafların da görüşleri alınarak 6 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan yeni sözleşme taslağında, hekimlerin çalışma koşullarına ve hangi durumlarda cezai işlem göreceklerine ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Şu anda da geçerli olan uygulamaya göre özel hastaneler, hekimlerin bir kısmını SGK’lı hastalara ayırıyor, diğer hekimler ise sadece hastanenin özel hastalarına bakıyordu. Sözleşme taslağı, yürürlüğe girerse 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren özel hastaneler, kurumla sözleşme yaptığı branşlarda görev yapan kadrolu ya da kısmi zamanlı çalışan hekimlerin tamamı üzerinden hizmet sunmak zorunda olacak. Gerekli görülen durumlarda Sosyal Sigortalar Kurumu, hekime de ceza verebilecek. Herhangi bir sebepten dolayı bilerek ve haksız menfaat sağlanan hastanede, görevli hekimin işbirliğinin tespit edilmesi durumunda, bu hekimin 6 ay süre ile kurumla sözleşmeli olan özel hastanelerde yapacağı tedaviler ödenmeyecek.

HER HEKİM GÜNDE 60 HASTA BAKABİLECEK

Taslak uygulamaya geçerse özel hastanelerdeki her bir hekim, 1 saatte 6 hasta muayene edebilecek. Hekim, 10 saatten fazla çalışsa bile günlük hasta sayısı 60’ı geçemeyecek.

Habertürk