Dikkat Sgk Vatandaşlara 5.589.24 Tl Borç Gönderiyor

01/01/2012 tarihi itibari ile başlatılan GSS primlerini ödemeyenlere yüklü miktarda borç çıkartmaktadır. Böylesi borçlu duruma düşmemek adına gelir testi yapılmalı ve prim tutarları ödenmelidir.

5510 sayılı kanunun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortası 01/01/2012 tarihi itibari ile uygulamaya girdi. Bu konu ile alakalı olarak vatanlıların gelir testine gitmeleri ile ilgili çok şeyler yazıldı çizildi. Ancak hala sosyal güvencesi olmayan ve bir başkasının bakmakla yükümlüsü konumunda da olmayan vatandaşlar gelir testine gitmeleri gerektiğini bilmiyorlar.

Bu durumda olan vatandaşlar bir an evvel adreslerinin bulunduğu Kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma vakıflarına gelir testi için müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sürpriz ve çok yüksek borçlarla karşılaşılabilir. Başka bir anlatımla Sosyal güvencesi olmayan ve bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar ile bakmakla yükümlü olan kişi olsun veya olmasın ayda 30 günden az çalışanlar (PUANTAJ KAYDI TUTULANLAR HARİÇ), Gelir tespitine gitmelerine dair SGK tarafından yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları na GELİR TESPİTİ İÇİN müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu Genel sağlık sigortası tescilini yasa gereği resen yaparak kişilere de gelir testi yapmaları için tebligat göndermektedir. Tebligatı alan vatandaşlar 1 ay içerisinde gelir testine gitmezlerse yine SGK vatandaşların genel sağlık primlerini en yüksekten tahakkuk ettiriyor. Yani bu durumdaki bir vatandaşa 5.589.24 TL BORÇ TAHAKKUK ETTİRİLİYOR.

Beklenen asgari ücrete göre 5510 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 1050,61 TL / 3 = 350,20 TL x % 12 = 42,02 * TL,

Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için,

105061 TL x % 12 = 126,07 TL,

Aylık asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,

1050,61 TL x 2 = 2101,22 TL x % 12 = 252,15 * TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 1075,4 TL / 3 = 358,47 TL x % 12 = 43,02TL ,

Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 1075,4 TL x % 12 = 129,05 TL,

Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,

1075,4 TL x 2 = 2150,8 TL x % 12 = 258,1 TL, olacaktır.