Sağlık harcamalarının yıllık 45 milyar liraya ulaşması ve özel hastanelerde vatandaştan 'fark ücreti' istenmesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni tedbir aldı.

Fark ücretine düzenleme geliyor

Düzenleme geliyor, hastane ye verilen fark ücreti ni sigorta şirketleri ödeyecek....

Kurum Fransa, Hollanda, Avustralya gibi ülkelerde uygulanan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) için çalışmalara başladı. TSS, trafik sigortasında olduğu gibi vatandaşın özel hastanede ödediği fark ücretinin sigorta şirketleri tarafından karşılanmasını öngörüyor. Sigortanın aylık ödemesinin 30-40 lirayı geçmemesi ve uygulamaya 5-6 milyon kişinin dahil olması bekleniyor. Uygulamanın, ilaç katılım payı, diş, alternatif tıp, hastanede özel oda gibi hizmetleri de kapsayacağı belirtiliyor. TSS için hazırlanan rapor, önümüzdeki ay SGK'da değerlendirilecek. Hazine de sistemle ilgili yönetmelik çalışmalarına hız verdi. Mevcut durumda özel sağlık sigortalarının çoğu, 10 kadar hastane grubuyla anlaşma yapıyordu. TSS hayata geçirildikten sonra tüm özel hastaneler, sigorta şirketleri ile anlaşabilecek.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hakkında bilgi veren SGK Başkanı Fatih Acar, Türkiye'de gelişmiş ülkelere kıyasla vatandaşın sağlık sistemine katkısının çok düşük olduğunu söyledi. Özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası sistemini bir an önce devreye sokmak gerektiğini belirten Acar'a göre Türkiye'de hane halkının tüm harcamaları içindeki sağlık gideri payı yüzde 1,5. Aynı rakam OECD ülkelerinin ortalamasında yüzde 3,2, İsviçre'de yüzde 6,4, Yunanistan'da ise 5,4. Bu rakamların, vatandaşın sisteme katkısının daha makul hale getirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu ifade eden SGK Başkanı, "Vatandaşımız, sağlık hizmetine çok kolay ulaşmasına rağmen bütçeye getirdiği yük hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değil. Bu da gereksiz harcamaları yükseltiyor. Buna dikkat edilmeli." dedi.

Aslında TSS sistemi ilk, 2008 yılında yayınlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nda yer aldı. 98. maddede, "Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir." deniliyor. Ancak bu madde, bugüne kadar hayata geçirilemedi. Yeni dönemde tamamlayıcı sigorta ile SGK'nın verdiği hizmetin dışında özellerin talep ettiği fark ücretleri vatandaş tarafından ödenmeyecek. TSS ile gerek ayakta gerekse yatarak tedavi gören kişinin fark ücretini sigorta karşılayacak. Vatandaş bu tip sigortaları isteğe bağlı seçecek ve bir yıl boyunca kapsamına göre fark ücretinden muaf olacak. TSS ile sağlık harcamaları, devlet ve sigorta şirketleri tarafından paylaşılacak. Bu da sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturacak. Türkiye'de 27 sağlık sigortası şirketi bulunuyor.