Değerli arkadaşlar bu yazımızda GSS hakında bir kaç bilgiyi ve 2015 yılında ödenmesi öngörülen prim tutarlarını sizlerle paylaşacağız.

1 Ocak 2012 tarihi itibari ile uygulamaya başlayan GSS (Genel Sağlık Sigortası ) kişinin ve ailesinin sağlıktan yararlanabilmesi için uygulanan bir sistemdir.
Bu sistem 18 yaş üzeri sosyal güvencesi olmayan herkesin gelir tesi yaptırarak ödeyeceği primin belirlenmesi ve belirlenen şartlar doğrultusunda sağlık yardımı almasını uygun görmektedir. Sigortalının eşinin, çocuklarının, anne ve babasının sağlık hizmetlerinden yararlanmak için gelir testi yaptırmasına ve prim ödemesine gerek yoktur.

gss.jpg

18 yaşını, lise ve dengi eğitim görüyorsa 20 yaşını geçtiğinde, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını geçtiğinde bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünden çıkıyorlar. Yine evlenmesi halinde bakılmakla yükümlü kişi staüsünden çıkan çocuk eşi sigoralı çalışmıyorsa prim ödeme si halinde sağlık yardımı alabilmekedir.

GSS Prim ödemesi yapması gerekmeyen durumlar

1. Aile içi kisi basina düsen geliri asgari ücretin 1/3 den az olan vatandaşlar

2. İstiklal madalyası alanlar

3. Vatani hizmet aylığı alanlar

4. Terörle mücadele aylığı alanlar

5. Harp malulleri

6. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılacak çocuklar

7. Köy korucuları

8. Başarılı sporcuların (Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonları) genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanacaktır

9. Vatansızlar ve sığınmacılar

10. 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler 11. 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler.

2015 Yılı İçerisinde Gelir Testi Yaptıracaklar İçin GSS Prim Tutarları
01/01/2015 – 30/06/2015 Tarihleri Arası

Aylık Geliri 400,50 TL’den Az Olanlar(Primleri Devlet Tarafından Ödenir)
Aylık Geliri 400,50 TL’den 1.201,50 TL’ye Kadar Olanlar 48.06 tl
Aylık Geliri 1.201,50 TL’den 2.403 TL’ye Kadar Olanlar 144,18 TL
Aylık Geliri 2.403 TL’den Fazla Olanlar 288,36 TL

01/07/2015 – 31/12/2015 Tarihleri Arası
Aylık Geliri 424,50 TL’den Az Olanlar(Primleri Devlet Tarafından Ödenir)
Aylık Geliri 424,50 TL’den 1.273,50 TL’ye Kadar Olanlar 50.94 tl
Aylık Geliri 1.273,50 TL’den 2.547 TL’ye Kadar Olanlar 152,82 tl
Aylık Geliri 2.547 TL’den Fazla Olanlar 305,64 tl


Gelir Testi Yaptırmayanlar İçin GSS Prim Tutarları
Gelir testi yaptırması gerektiği halde yaptırmayanlar;• 01/01/2015 – 30/06/2015 tarihleri arası aylık 288,36 TL,

• 01/07/2015 – 31/12/2015 tarihleri arası aylık 305,64 TL, genel sağlık sigortası primi ödeyecekler.

Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar İçin GSS Prim Tutarları

4/a – 4/b ve 1/10/2008 tarihi veya sonrasında işe giren 4/c sigortalıları için GSS prim tutarı, prime esas kazançlarının, (SGK’ya bildirilen kazançlarının) yüzde 12,5’idir.
İsteğe bağlı sigortalılar için GSS prim tutarı, prime esas kazançlarının (SGK’ya bildirdikleri kazançlarının) yüzde 12’sidir.

GSS Primlerini Ödeme Süresi

Her ayın GSS prim borcunun takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk iş gününün mesai bitimine kadar son ödeme tarihi uzar.