Genel Sağlık Sigortası’nda (GSS) 08.03.2017 tarihinde 6824 sayılı torba yasa ile yapılan düzenlemeler ve başvuru sürelerine ilişkin önemli açıklamalar...


6824 sayılı Torba Kanun 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba kanunun en önemli maddelerinden biride genel sağlık sigortasına borcu olanların borçlarını ödemeleri için yeni bir af kanunu çıkması ve hiç gelir testine müracaat etmeyenlerin 02.04.2018 tarihine kadar gelir testine müracaat etmeleri halinde gelir durumuna göre borçlarının ya sıfırlanması ya da borcun ait olduğu dönemdeki ödeme rakamlarının güncellenmesi ile tekrar hesaplanacaktır.


images.jpg

Kısa bir şekilde 6824 sayılı torba kanunu ile yapılan GSS düzenlemesi maddelerini hatırlayalım.

– 1 Nisan 2017 tarihi öncesine ait GSS borcu olup, hiç gelir testine başvurmamış olanlardan gelir testine başvurup da sonucuna göre aile içerisinde kişi başına düşen aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkanların geriye dönük tüm borçları silinecek.

– Bu kapsama girmeyenlerin ise GSS borçlarına ait tüm gecikme zammı ve cezaları silinecek. Aylık borç anaparaları 53 liranın altında kalanların borçları değişmeyecek, ancak daha yüksek olanların borçları ise aylık 53 lira üzerinden yeniden hesaplanacak.

- 1 Nisan 2017 tarihi öncesine ait GSS borcu olanlar, geriye dönük bir yıl içerisinde en az 30 GSS prim günü olduğu sürece, 1 Nisan 2018 tarihine kadar sağlık yardımından yararlanabilecek, yani 1 Nisan 2017 tarihi öncesine ait borçlar sağlıktan yararlanmaya engel teşkil etmeyecek.

Geçmiş yıllarda Genel Sağlık Sigorta borcu çıkan ve hiç gelir testine girmeyen vatandaşlarımızın 2017 yılında 6824 sayılı torba yasa ile tanınan haktan faydalanabilmeleri için verilen 1 yıllık sürenin bitimi olan 02.04.2018 pazartesi günü mesai saati sonuna kadar ilçelerde bulunan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat etmeleri gereklidir.

02.04.2018 tarihine kadar gelir testine girenlerin çıkan ödeme rakamları da 30.04.2018 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. 30.04.2018 tarihine kadar ödenmez ise silinen gecikme cezaları tekrar geriye döner ve sağlık hizmetlerinden de faydalanılamaz.