Like Tree6Beğeni

Konu: Genel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem

 1. #1
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Genel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem

  Sponsor Bağlantılar


  Meclis’te görüşmeleri süren torba yasa ile yıllardır sorun olan gelir testi uygulaması kalkıyor, Genel Sağlık Sigortası’nda tek prim sistemine geçiliyor. İşte sağlık sigortasında yapılan yeni düzenlemeler:

  108592.jpg

  1- Kimler, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında?


  Nüfusun tamamı zorunlu GSS kapsamında sağlık hizmeti alıyor. Çalışan ve emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olduklarından bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte GSS kapsamında devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanıyor.

  2- Çalışmayanlar nasıl sağlık hizmeti alıyor?

  Gelir testi yaptırıyor, gelirlerine göre GSS için aylık prim ödeyerek, hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmeti alabiliyor.

  3- Çalışmayanlar ne kadar prim ödüyor?

  Gelir testine göre 2017 için aylık geliri 592 liranın altında olanlar GSS için prim ödemiyor, devlet karşılıyor. Geliri; 592 lira ile 1.777,5 lira arasında olanlar 71 lira, 1777,5 lira ile 3.554 lira arasında olanlar 213 lira ve geliri 3.554 liranın üzerinde olanlar 426 lira ödüyor.

  4- Gelir testine göre primler nasıl belirleniyor?

  Prim, aynı konutta yaşan kişilerin gelir ve giderine göre belirleniyor. Gider düşüldükten sonraki tutar o konuttaki kişi sayısına bölünerek, aylık gelir tespit ediliyor ve GSS primi belirleniyor.

  5- Gelir testi yaptırmayıp, sağlık hizmeti alamayan var mı?[/B]

  Her yıl 10 milyon kişi devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanmak için gelir testi yaptırıyor. 3 milyona yakın kişi de gelir testi yaptırmayıp, hiçbir sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Gelir testi yaptıranları 11,7 milyar liralık test giderini de devlet karşılıyor.

  6- Yeni düzenleme ne getiriyor?


  Meclis’te görüşmeleri süren Torba Yasa ile artık gelir testi yaptırılmayacak, ailenin gelir-giderine bakılmayacak. Devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanmak isteyenler, asgari ücretin yüzde 3’ü kadar bir tutarı, yani 53,3 lirayı, aylık yatırarak GSS kapsamına girmiş olacak.

  58ac8c96c03c0f257840dfe2.jpg

  7- Farklı prim ödemeleri olacak mı?

  Tek prim ödemesi olacak, 53.3 lira ödenecek.

  8- Bu haktan kimler yararlanacak?

  Hem kişinin kendisi hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmeti alabilecek.

  9- 53.3 lirayı ödeyecek gücü olmayanlar ne yapacak?


  Bugün olduğu gibi gelir testine girecek ve aylık geliri 592 liranın altında çıkarsa, GSS primini devlet karşılayacak.

  10- Bugüne kadar gelir testine hiç girmemiş olanlar ne yapacak?

  Yasa çıktıktan sonra 12 ay içinde testi yaptırarak, ödeyeceği prim tutarını belirleyecek. Geçmiş borçları ile birlikte gecikme zamları ve cezaları da silinecek.

  11- Geçmişte borcu olanların durumu ne olacak?


  Geri dönük borçlar 53 lira üzerinden yeniden yapılandırılacak ve 12 ay ödeme imkanı sağlanacak.

  12- Bugünkü prim üzerinden ödeme yapanlar yeni haktan yararlanacak mı?

  Yararlanacak, yasa çıktıktan sonra primleri 53 liraya düşecek.

  13- 18 ve 25 yaşındakilerin durumu değişecek mi?

  18 yaş altı çocuklar anne-babası üzerinden sağlık yardımından yararlanabilecek. 18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşını doldurmamış ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecek. 25 yaşın üzerindekiler yeni düzenleme ile aylık 53 lira prim ödeyerek sağlık hizmeti alabilecek.

  14- Emeklilikte yaşa takılanların durumu ne olacak?


  Emekli olup da yaşı bekleyenler, SGK’ya prim ödemediklerinden sağlık hizmetinden yararlanamıyordu. Yeni yasa ile bu kişiler aylık 53 lira ödeyerek sağlık hizmeti alabilecekler.

  15- Düzenleme ne zaman başlayacak?

  Yasa Meclis’ten geçtikten sonra 1 Nisan itibariyle uygulama başlayacak.


 2. #2
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Yenilikler !  5510 sayılı SS ve GSS Kanunda yapılan değişikliklerle birlikte GSS uygulamasında yapısal değişiklikler yapılmaya başlandı.


  106780.jpg


  53 TL UYGULAMAYA GEÇİYOR

  “60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı, prime esas kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak, tescil tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde gelir testi talebinde bulunanlardan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında tespit edilenlerin bu sürelerde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.”

  Açıklama yapılırsa;

  Örnek:2017 Yılı İçin SPEK esas kazanç alt sınırı 1.777,50 TL olup 1/3 karşılığı 592,50 TL. altında GSS testi sonucu çıkanlar için tescil(GSS) tebliğ tarihinden itibaren bir ay (GSS tescil edilmiş sigortalıya tebliğ edilmesi)içinde gelir testi talebinde bulunanlardan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında tespit edilenlerin bu sürelerde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.

  Bu durumda 592,50 TL. altında olduğu anlaşılıp ,fazladan alınan GSS primleri iade edilecek,tabi ki yeni düzenlemeye tabi olanlar için uygulama başlayacaktır.

  53 TL HER ZAMAN İÇİN GEÇERLİ Mİ YOKSA SAĞLIK HARCAMALARI ARTARSA 4 KATINA ÇIKAR MI?

  60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine tabi olanlar için genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %3’ü olup, bu oranı %12’ye kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

  Bu durumda uygulama da %3 oranında uygulanacağı söylense de Kanunla BKK yetkisi dahilinde 4 katı dediğimiz %12 kadar çıkabilir.

  Bu da şu andaki uygulamanın benzeri olur.

  Tek farkı kademelendirme olmaz.

  2017 Yılı için GSS 53,33 TL.. maksimum BKK bunu 213,30 TL. kadar artırabilir mi?Bunu da gelecek yıllarda göreceğiz.

  SOSYAL DEVLET OLAN ÜLKEMİZDE YABANCILARA KUCAK AÇMIŞ

  5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

  “EK MADDE 13-

  a) Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de ikamet etmeyen ve 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilenlerin ana, baba, eş ve çocukları,

  b) 6735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilenlerden aynı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında olanlar ile bunların ana, baba, eş ve çocukları,

  talep etmeleri hâlinde, talep tarihini takip eden günden itibaren bu Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ikamet şartı aranmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.

  Bu madde kapsamındaki genel sağlık sigortalıları hakkında 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi uygulanmaz.

  Bu madde kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, sağlık hizmet sunucusuna başvurdukları tarihte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

  Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilenler için 67 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 30 gün prim ödeme şartı 120 gün olarak uygulanır.

  Bu madde kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile ilgili olarak, bu maddede aksine hüküm bulunmaması kaydıyla bu Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

  GSS BORÇLULARINI ÖDEMEYENLER İÇİN SON DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE AF GELMİŞTİR

  5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 73- 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

  60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçlarına, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

  Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettirilmiş olup ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarının; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3’üne eşit veya fazla olması hâlinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3’ü üzerinden, %3’ünden az olması hâlinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanır. Hesaplanan yeni borcun bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi hâlinde, bu tutara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar 67 nci maddede belirtilen şartları taşımaları hâlinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki aylık sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır.

  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmez.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.”

  Bu uygulamalar NİSAN 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir

 3. #3
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  GSS borcu 1 Nisan'dan itibaren yeniden hesaplanacak  Genel Sağlık Sigortası'nda 2012'den beri gelir testi yaptırmadığı için aylık 426 liraya varan tavan rakamdan hesaplanan prim borcu 1 Nisan'dan sonra güncellenecek. Yaklaşık 5 yıldır bu durumda olan bir kişinin borcu 17 bin 489 liradan 3 bin 989 liraya çekilecek


  2012 yılında yürürlüğe giren ve yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) 1 Nisan'da yeni bir dönem başlayacak. Yaklaşık 5 milyon kişinin binlerce liraya ulaşan GSS prim borçları yeniden hesaplanacak. 1 Ocak 2012 tarihinden beri tavandan GSS primi ödemek zorunda olan bir kişinin borcu 17 bin 489 liradan 3 bin 989 liraya inecek. Gecikme ceza ve faizleri silinecek. 2.7 milyon kişi ise aylık 53.33 lira prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanacak. GSS'de köklü değişiklik yapan torba yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından çok sayıda okurumuz, sistemin nasıl işleyeceğine ve özellikle takvime ilişkin sorular yöneltti. GSS prim borcundan dolayı yıllardır sağlık hizmetinden yararlanamayan milyonlarca kişi için beyaz sayfa açan düzenleme, 1 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

  AYLIK PRİM HERKESE 53.33 LİRA

  Eski yasaya göre, herhangi bir işte çalışmayan ve anne ya da babasından dolayı "bakmakla yükümlü" sıfatıyla sağlık hizmeti alamayanlar, hane içindeki kişi başına gelir dikkate alınarak prim ödemek zorunda bulunuyordu. Prim tutarı, gelir seviyesine göre 2017 yılı için 71.10 lira, 213.30 lira ve 426.60 lira olmak üzere üç kategoride belirleniyordu. Kişi başına gelirin belirlenmesi için gelir testine girmemiş olanlara ise aylık 426.60 lira üzerinden prim borcu çıkarılıyordu. Bu borcu ödemeyenler de sağlık hizmetinden yararlanamıyordu.

  GELİR TESTİ ZORUNLU DEĞİL

  Yapılan yeni düzenlemeyle, gelir seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir işte çalışmayan kişiler aylık 53.33 lira prim ödeyerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olan tüm özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve devlet hastanelerinde tedavilerini yaptırabilecekler.

  Yeni dönemde gelir testi zorunlu olmayacak. Aylık 53.33 lira prim ödemeyi kabul eden kişiler gelir testi yaptırmayacaklar. Fakat, 53.33 liralık primi ödeme gücü olmadığını belirten vatandaşlar, gelir testi yaptıracaklar. Test sonucunda hane içindeki fert başına gelir 592.50 liranın altında çıkarsa o vatandaşın primi Hazine tarafından karşılanacak. Vatandaşın prim ödemesi gerekmeyecek. Halen yaklaşık 5 milyon kişinin 11.7 milyar lira GSS prim borcu görünüyor. Bu rakama gecikme faizi ve cezaları dahil değil. 1 Nisan'dan itibaren öncelikle gecikme faizi ve cezaları silinecek. Borçlar, aylık 53.33 lira üzerinden yeniden hesaplanacak. Örneğin, 1 Ocak 2012 tarihinden bugüne kadar GSS yükümlüsü olan, herhangi bir işte çalışmayan ve gelir testine girmemiş vatandaşa 1 Ocak 2012-31 Mart 2017 tarihleri arasındaki 63 ay için 17 bin 489 lira borç çıkarılmış bulunuyor. Yeni düzenlemeyle bu kişinin prim borcu 3 bin 989 liraya indirilecek.

  EN DÜŞÜK BORÇ 2.763 LİRA

  1 Ocak 2012 tarihinden beri en düşük kademeden prim borcu bulunanların ise 63 aylık dönem için 2 bin 763 lira ödemeleri gerekecek.

  12 AYLIK KRİTİK SÜRE 1 NİSAN'DA BAŞLIYOR

  Yeni yasayla Genel Sağlık Sigortası prim borçlarından kurtulmak için 12 aylık süre tanındı. Bu süre 1 Nisan'da başlayacak. Borçlardan iki türlü kurtulmak mümkün olacak. Ya güncellenen rakam üzerinden 12 ay içinde peşin ya da taksitli ödeme yapılacak ya da gelir testine girip hane içinde kişi başına gelirin aylık 592.50 liranın altında olduğu kanıtlanacak.

  TESTTE 592 TL SINIRININ ALTINDAKİLER SİLDİREBİLİR

  Borçlu kişilere gelir testine girmek için tanınan 12 aylık başvuru süresi de 1 Nisan'da başlıyor. Gelir testine girenlerin hane içindeki kişi başına gelirinin 592.50 liranın altında kalması halinde geçmişe doğru prim borçları silinecek. Gelir testi sonunda çıkan borcun da 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 12 ay içinde ödenmesi gerektiğinden, gelir testi başvurularının son aylara bırakılmamasında yarar bulunuyor. Çünkü, başvurudan sonra gelir testi yapılmasının da belli bir süreyi gerektireceği dikkate alınırsa, güncellenecek borcu ödemek için zaman daralabilir.

  TESTE GÖRE PRİM BORCU HESABI NASIL YAPILACAK?

  Hane içindeki kişi başına gelir 592.50 lira ile bin 777.50 lira arasında çıkarsa, bu durumda geçmişe doğru aylık prim borcu 2017 ve 2016 yıllarında aylık 53.33 lira, 2015'in ilk yarısında 48.06, 2. yarısında 50.94 lira; 2014'ün ilk yarısında 42.84, 2. yarısında 45.36 lira; 2013'ün ilk yarısında 33.56, 2. yarısında 35.10 lira; 2012'nin de ilk yarısında 30.42 lira, 2. yarısında 32.22 lira üzerinden güncellenecek.

  6 YILDA 17 BİN LİRALIK PRİM NASIL OLUŞTU?

  1 Nisan'da başlayacak düzenlemeden önceki yasaya göre 6 yıldır ödeme yapmayan kişiler için 17 bin liralık biriken borçta en büyük kalemi 2016 yılındaki 4.743 liralık borç oluşturuyor.

  Eski yasaya göre 6 yıldır ödeme yapmayan kişinin yıllara göre prim borçları

  BORCU KENDİNİZ HESAPLAYABİLİRSİNİZ


  2012 yılında 32 lira olan en düşük basamaktaki aylık prim tutarı, 2017'de geçen yıl olduğu gibi yine 53 lira olarak uygulanıyor. Geçmiş borçların güncellenmesinde bu rakam dikkate alınacak.

  En düşük basamaktan ödeme yükümlülüğü olanların ödeyecekleri aylık prim

  GSS BORCUNDA 30 GÜNLÜK TEST SÜRESİNE DİKKAT

  Herhangi bir işte çalışmayan kişiler açısından Genel Sağlık Sigortası yükümlülüğü 18 yaşında başlıyor. Lise ve dengi okul mezunları için bu süre 20, üniversite mezunları için ise 25 yaş olarak uygulanıyor. Öğrencilere, okuldan mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl süre tanınıyor. Ancak, bu ilave süreler hiçbir şekilde, öğrenim durumuna göre 20 ve 25 yaşı aşamıyor.

  Bu süreler önemli, çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu, yükümlülük doğduğu andan itibaren re'sen GSS tescili yapıyor. Tescil tarihinden itibaren, 2017 yılı için aylık 53.30 lira prim borcu çıkarılmaya başlanacak.

  ÖDEMEYENE HACİZ VAR

  Bu parayı ödemek istemeyenlerin, Genel Sağlık Sigortası tescilinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde gelir testi başvurusunda bulunması gerekecek. Gelir testi sonucunda kişi başına gelirin 592.50 liranın altında olduğu saptanırsa, test yapılıncaya kadar ödenmiş primler faizsiz olarak iade edilecek.

  Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni yasanın yürürlüğe girmesinin ardından güncellenecek borçları artık daha sıkı takip edecek. Borcunu ödemeyenler için haciz işlemlerine varan yaptırımlar uygulanacak.

  VATANDAŞLIĞA GEÇENLERE TEDAVİ

  Türk vatandaşlığına geçen Balkanlar ve Kafkaslar gibi çevre coğrafyalarda yaşayan soydaşların anneleri, babaları, kardeşleri, çocukları aylık 53.33 lira prim yatırmak suretiyle Türkiye'de sağlık hizmeti alabilecek.

 4. #4
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Trabzon
  Mesajlar
  317
  Bahsedilme
  13 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Teşekkürler gülümse hayata sağlık hizmetleri artık ücretli şekilde devam edecek muayene ücreti ilaç katkı payı devlet katkı payı ve diğerleri üstüne üstlük 53 tl de prim ödenecek het Ay..


  SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

 5. #5
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Trabzon
  Mesajlar
  317
  Bahsedilme
  13 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Bakım parası da eve giren gelire dahil ediliyormu gülümse

  SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

 6. #6
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu


  @okatur Yeni düzenlemede gelir testi zorunlu olmayacak. Aylık 53.33 lira prim ödemeyi kabul eden kişiler gelir testi yaptırmayacaklar. Fakat, 53.33 liralık primi ödeme gücü olmadığını belirten gelir testi yaptıracaklar. Test sonucunda hane içindeki fert başına gelir 592.50 liranın altında çıkarsa o vatandaşın primi Hazine tarafından karşılanacak. Eski düzenlenmede alınan sosyal yardımların yıllık tutarının aylık ortalaması gelire dahil ediliyordu şuanki düzenlemede bununla alakalı net birşey bulamadım.

 7. #7
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Trabzon
  Mesajlar
  317
  Bahsedilme
  13 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Teşekkürler, bugün sağlık ocağına reçete yazdırdım eczaneden 2 kutu magnezyum aldım 8 buçuk tl ödedim 60 g üzerinden bende anlamadım acaba diyorum sydv de eve giren gelir görünüyormu devletmi ödüyor gss primini bugün ilaçlara 3 buçuk tl ödemiş oldum 5 tl de muayene ücreti öyleya...

  SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

 8. #8
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Trabzon
  Mesajlar
  317
  Bahsedilme
  13 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  E devlet programından gss borcu sorgulamaya baktığımda 213 tl borç takmışlar bana Mart ayı dönemi için hani 53 tl olmuştu yok yahu meydanlara çıkmamız lazım bizim yoksa bunlar bizi sömürdükçe sömürecekler....

  SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

 9. #9
  Üye
  atipik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Mesajlar
  45
  Bahsedilme
  2 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  İki gündür adresime genel sağlık sigortasıyla ilgili evrak geliyor. Bugünde tebliğ zarfı geldi, geçen günde sgk görevlisi gelmişti. Hanedeki gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az olursa g.s.s nin devlet tarafından ödeneceği yazıyor. Evde bakım maaşı gelir testine ekleniyor mu acaba bu bilgi netleşti mi?
  @gülümse_hayata

 10. #10
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  @atipik

  Bu uygulama Nisan ayından itibaren yürürlüğe girdi.

  Aylık 53.33 lira prim ödemeyi kabul eden kişiler gelir testi yaptırmayacaklar. Fakat, 53.33 liralık primi ödeme gücü olmadığını belirten vatandaşlar, gelir testi yaptıracaklar. Test sonucunda hane içindeki fert başına gelir 592.50 liranın altında çıkarsa o vatandaşın primi Hazine tarafından karşılanacak. Vatandaşın prim ödemesi gerekmeyecek.

  Bildiğim kadarıyla evde bakım maaşı dahil edilecektir çok emin değilim bu konuda.


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş