1. #1
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  GSS kapsamına alınan yeşil kartlılarla ilgili açıklama

  Sponsor Bağlantılar


  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınan yeşil kartlıların, üniversite ve belediyelere ait sağlık hizmeti sunucularına Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sevk edilmeleri koşuluyla müracaat edebileceklerini bildirdi.

  SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in Resmi Gazetede yayımlandığı belirtildi. Tebliğde, mülga 3816 sayılı kanun kapsamında tedavi giderleri yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanan ve 1 Ocak 2012 itibarıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının c bendinin 1, 3 ve 9 numaralı alt bentleri uyarınca genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarına ilişkin düzenlemeye yapıldığı ifade edildi.

  Tebliğde yer alan düzenlemeye göre, söz konusu kişilerin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edebileceklerine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

  ''Bu kişiler, üniversite ve belediyelere ait sağlık hizmeti sunucularına Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sevk edilmeleri koşuluyla müracaat edebileceklerdir. Özel sağlık hizmeti sunucularına ise Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sevk edilmek koşuluyla; resmi sağlık hizmeti sunucularında yoğun bakım yatağının bulunmaması halinde, il içinde resmi sağlık hizmeti sunucularında radyoterapi tedavisinin sağlanamaması halinde ve uzuv kaybı veya vücut fonksiyonlarının kaybına neden olacak reimplantasyon, yanık, travma gibi acil durumlarda 112 ambulans ile hasta naklinin yapılması şartıyla müracaat edebileceklerdir. Bu durumlar dışında özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edilmesi halinde Kurumca sağlık hizmeti bedelleri karşılanmayacaktır.

  Ayrıca üniversite hastaneleri acil servislerine yapılan doğrudan müracaatlar nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri, Kurum tarafından karşılanacaktır.''

  Anadolu Ajansı


 2. #2
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Yeşil Kartlılara özel hastane müjdesi  Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişiklikle, 1 Ocak'tan itibaren Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınan Yeşil Kartlıların özel hastanelerin acillerine müracaatlarının önündeki engel kaldırıldı.

  Yeşil Kartlılara özel hastane müjdesi  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SUT Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  Tebliğ'de, SUT'un kapsamı ''5510 sayılı kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler'' olarak yeniden tanımlandı. Böylece, daha önce ''Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkındaki Yönetmelik'' hükümlerine tabi olan ve 1 Ocak'tan itibaren GSS kapsamına alınan Yeşil Kartlılar da SUT'ta tanımlandı.

  Yeşil Kartlıların, sağlık hizmet sunucularına nasıl müracaat edecekleri, daha önce ''Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkındaki Yönetmelik''in hükümleriyle düzenlenmişti. Tebliğ'de yapılan değişikle, GSS'de ''60C-1, 60C-3 ve 60C-9'' olarak tanımlanan Yeşil Kartlıların, sağlık hizmet sunucularına müracaatları SUT kapsamında yeniden düzenlendi.

  Buna göre, ''60C-1, 60C-3 ve 60C-9''lerin Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve sevk işlemleri şöyle olacak:

  -Kişiler, aile hekimliklerine, Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilecek. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucusu dışındaki sağlık hizmeti sunucularına yapılacak sevkler, Bakanlık ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılacak.

  -Müracaat edilen Sağlık Bakanlığı ikinci basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kişiler, aynı yerleşim yerinde, varsa Bakanlığa bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusuna, yoksa diğer resmi sağlık hizmeti sunucularına sevk edilecek. Yerleşim yerinde üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması halinde kişiler, yerleşim yeri dışındaki Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilecek.

  -Sevkle veya doğrudan müracaat edilen Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kişiler, üniversite hastanesine sevk edilecek.

  -Hemodiyaliz tedavisi için resmi sağlık hizmeti sunucularına yapılacak sevkler, aynı yerleşim yerinde varsa bünyesinde hemodiyaliz merkezi bulunan Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca yapılacak.

  -Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden elektronik sevk belgesi düzenlenmesi uygulamasına geçilinceye kadar sevkler, SUT eki ''hasta sevk formu'' ile yapılacak. Kişiler, sevk belgesi ile sevkin düzenlendiği tarih dahil 5 iş günü içinde sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edecek.

  Sağlık Bakanlığı dışındaki resmi sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri de yeniden düzenlendi. Hasta takip numarası alındıktan sonra müracaatın usulüne uygun sevkle yapıldığına dair beyan, kurum bilgi işlem sistemine girilecek. Sevk belgesinin bir örneği fatura eki belge olarak kuruma gönderilecek.

  Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi, hemodiyaliz tedavisi, radyoterapi ve kemoterapi gibi belli bir program dahilinde tedavi için resmi sağlık hizmeti sunucularına sevk edilen hastaların, tedavi süresi içindeki her müracaatında sevk belgesi istenmeyecek ve ilk sevk belgesinin bir örneği fatura eki belge olarak Kuruma gönderilecek. Hemodiyaliz amaçlı sevkler 3 ay süreyle geçerli olacak, sürenin bitiminde sevk belgesinin yenilenmesi gerekecek.

  -Yeşil Kartlılar, üniversite hastanelerinin aciline gidebilecek-

  Tebliğ'de yapılan düzenlemeyle ''60C-1, 60C-3 ve 60C-9''luların, üniversite hastanelerin acillerine müracaatlarının önündeki engel de kaldırıldı. Daha önce Yeşil Kartlıların üniversite hastanelerinin acillerine gitmesi durumunda, kişinin durumunun acil olup olmadığının tespit edilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden doktor çağrılıyordu. Düzenleme ile bu uygulamaya son verildi. Artık, ''60C-1, 60C-3 ve 60C-9''luların, üniversite hastanelerinin acil servislerinde tedavi olabilecek ve hastane, tedavi hizmetinin bedelini Sağlık Bakanlığına fatura edecek.

  Tebliğ'de, ''60C-1, 60C-3 ve 60C-9''luların, ''özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri'' de yeniden tanımlandı. MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstahaklık sorgulaması sonucu kurum bilgisi 60C-1, 60C-3 veya 60C-9 bilgisi dönen kişilerin sağlık hizmeti bedelleri kurumca karşılanmayacak. Ancak Tebliğ'de bazı sevkli müracaatları dışında sunulan şu hizmetlerin bedellerinin kurumca karşılanacağı hükmüne yer verildi:

  -Resmi sağlık hizmeti sunucularında uygun yoğun bakım yatağının bulunmaması ve 112 aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla yoğun bakım tedavisi için sevk edilen hastalar.

  -Radyoterapi tedavisi gereken ancak aynı il içindeki resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanabileceği radyoterapi merkezi bulunmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca sevk edilen hastalar.

  -Acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlarda resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanamaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla acil tedavi için sevk edilen hastalar.

  -MEDULA sisteminden hasta takip numarası alınamaması-

  Tebliğ'de yapılan düzenlemeye göre, Yeşil Kart sağlık cüzdanlarında geçerli vizesi olan kimselerin, Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında, MEDULA sisteminden hasta takip numarası alınamaması durumunda, Yeşil Kart sağlık cüzdanının ilgili bölümlerinin bir örneği fatura ekinde gönderilmek koşuluyla sunulan sağlık hizmeti bedelleri SGK tarafından karşılanacak.

  Sağlık hizmeti verildikten sonra kişiler, tescil ve aktivasyon işlemlerinin elektronik ortamda kontrol ve düzeltilmesi için en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine yönlendirilecek. Uygulamayla, sistemden kaynaklanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

  İlgili yasada ''60C-1, 60C-3 ve 60C-9'' olarak tanımlanan Yeşil Kartılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kendilerine geri ödenecek.

  -Muayene katılım payları yeniden düzenlendi-

  Tebliğ'de ''ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı''na ilişkin maddeler yeniden düzenlendi. Buna göre, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak. İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 5 lira, özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 12 lira katılım payı alınacak.

  Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı da yeniden belirlendi. Buna göre, kurumca bedeli karşılanan ilaçlar için kurumdan gelir ve aylık alanlarla bakmakla yükümlü oldukları kişilerden yüzde 10, diğer kişilerden yüzde 20 oranında katılım payı alınacak. Ayrıca her bir reçetede 3 kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar için 3 lira, 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 lira katılım payı alınacak.

  Enjektable formlarla serum, beslenme ürünleri ve majistraller için kutu sayısına bakılmaksızın her bir kalem 1 kutu olarak değerlendirilecek. Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla SUT eki ''hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi''nde yer alan hastalıklarda belirtilen ilaçlar için katılım payları uygulanmayacak ve kutu/kalem hesabında dikkate alınmayacak.

  İlaç katılım payları, kurumdan gelir ve aylık alanlarla bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilecek; diğer kişiler için kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden tahsil edilecek.

 3. #3
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Yeni Sisteme Göre Yeşil Kartlıların Sağlık Kazançları

  Sponsor Bağlantılar


  Yeni Sisteme Göre Yeşil Kartlıların Sağlık Kazançları

  5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bent kapsamındaki kişiler 01.01.2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemlerinin ne şekilde olacağı 30.12.2012 tarih ve 2011/69 sayılı Kurum genelgesiyle ve 29.01.2012 tarihli resmi gazete yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik öngören Tebliğde açıklanmış ve bu kişilerin Sağlık Bakanlığı dışındaki sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında sevk zorunluluğu getirilmiştir. Şayet bu kişiler de tıpkı devlet memurlarının, TSK mensuplarının ve diğer sigortalıların (4/a,b,c) sağlık hizmeti haklarından aynı şekilde yararlanamıyorlarsa- ki bu kişilere Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına sevkle müracaat edebilmektedirler- böyle bir ayrımın yapılmış olmasının mantığı ve gerekçesi de açıklanmalıdır. En başta Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olup, en yakın zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu bu tür davalarla karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle bu konunun ivedilikle yasal bir zemine oturtulması gerekir.

  Çözüm mü çözümsüzlüğe devam mı?

  Daha önce yeşil kart almış olan ancak sonradan bu kişilerin gerçekten kart alma haklarının olmadığı tespit edilen ve bu arada sağlık hizmetlerinden de yararlanmış olan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu herhangi bir yaptırım uygulayacak mı? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmakta bunlar henüz bilinmemektedir. Olası usulsüzlüklere karşı da önlemler alınmış olmasını ümit ediyoruz.

  GSS li olmakla birlikte kazanımları

  Bu kişiler daha önce Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularındaki sağlık hizmetlerinden faydalanamaz iken bu haklarına kavuştu.

  Bu kişilerin GSS li olmalarının en büyük avantajı tedavilerinin Türkiye'de yapılamaması halinde yurt dışında tedavi olma imkanı getirilmiş oldu.

  Sevk kuralına uymak kaydıyla 2011/69 sayılı genelgede de belirtildiği üzere bu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderleri Kurum tarafından karşılanmaya başlanıldı.

  Sevk prosedürü hariç tüm genel sağlık sigortalılarıyla aynı haklara sahip oldular.

  SGK Rehberi


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş