İlave ücret alınmayacak Sağlık Hizmetleri ile ilave ücret alınmayacak kişiler açıklıyoruz.

İlave ücret alınmayacak Sağlık Hizmetleri hangileridir?

İlave ücret alınmayacak Sağlık Hizmetleri şunlardır; 1-Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, 2-Yoğun bakım hizmetleri, 3-Yanık tedavisi hizmetleri, 4-Kanser tedavisi(Radyoterapi, kemoterapi,radyo izotop tedavileri), 5-Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, 6-Organ,doku ve kök hücre nakilleri, 7-Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 8-Diyaliz tedavileri, 9-Kardiyovasküler cerrahi işlemleri, için SUT'un Otelcilik hizmetlerinde ilave ücret uygulaması ile öğretim üyesi tarafından yatarak verilen sağlık hizmetleri dahil olmak üzere, herhangi bir ilave ücret alınamaz.

İlave ücret alınmayacak kişiler kimlerdir?

Aşağıda belirtilen hak sahipleri ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla, otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmaz. *1005 sayılı Kanunla İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, *2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, *Harp malüllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler.

SGK Rehberi