Sosyal güvenlik yasasında, kız çocuklarına erkek çocuklarına göre pozitif bir ayrımcılık yapılmış, ayrıca kız veya erkek olduğu üzerinde durulmaksızın liseyi bitiren çocuklara, liseyi bitirdikleri yıla münhasıran (üniversiteyi kazanamamış olsalar dahi) anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti alabilmeleri için istisnai bir süre verilmiştir.
67573.jpg


Kız çocukları için 1/10/2008 tarihine dikkat


1/10/2008 tarihinden önce doğan ve bu tarihten önce anne ve babalarının sigortalı olmaları nedeniyle bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren kız çocukları, çalışmadıkları veya evlenmedikleri sürece annesi veya babası üzerinden sağlık hizmeti alabilecek.

1/10/2008 tarihinden önce göreve başlamış olan kamu görevlilerinin kız çocukları ise 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra doğdukları üzerinde durulmaksızın, yaş ve öğrenim şartına da bakılmaksızın yine evlenmedikleri veya çalışmadıkları sürece annesi veya babası üzerinden sağlık hizmeti alabilecek.Erkek çocuklar ile 1/10/2008 tarihinden sonra doğan kız çocukları yaşlarına ve öğrenim görme durumlarına göre anne veya babaları üzerinden sağlık hizmeti alabilecek.

Erkek çocuklar ile 1/10/2008 tarihinden sonra bakmakla yükümlü olunan kişi statüsüne giren kız çocukları (1/10/2008 tarihinden önce memur olan kamu personelinin kız çocukları hariç) ve 1/10/2008 tarihinden önce doğmakla birlikte bu tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünü kazanamamış kız çocukları 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları durumunda anne ve babası üzerinden sağlık hizmeti alabilecek.Liseyi bitirip üniversiteyi de kazanamayan çocuklar 11 Ekim 2015 günü GSS’li olacak.

Sosyal güvenlik yasasında 2013 yapılan bir kanun değişikliği ile liseyi bitiren ve 18 yaşını tamamlayan gençlere 120 gün süreyle anne veya babası üzerinde sağlık hizmeti almalarına imkan sağlandı.

6385 sayılı Kanunla yapılan bu düzenleme ile LYS’ ye girip liseden mezun olan çocuklar, üniversiteye yerleşinceye kadar mezun oldukları tarihten itibaren 120 gün süreyle anne veya babası üzerinden sağlık hizmeti alabilecekler. Üniversiteye yerleşememeleri halinde ise, anne veya babası üzerinden sağlık hizmeti alabilecek kız çocukları hariç diğer çocuklar 120 günlük sürenin bitiminin ardından GSS’ li olacaklar.

2014-2015 eğitim öğretim dönemi 12 Haziran 2015 tarihinde sona erdiğinden, liseyi bitiren bu çocuklar için 120 günlük süre, 10 Ekim 2015 tarihinde sona eriyor. O açıdan 2014-2015 eğitim öğretim döneminde liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan erkek çocuklarının ve 1/10/2008 tarihinden sonra bakmakla yükümlü olunan kişi statüsüne giren kız çocuklarının 11 Ekim 2015 tarihinden itibaren GSS’li olacakları göz önünde bulundurularak, geciktirilmeksizin gelir testine gitmeleri gerekecektir.