Liseyi Bitiren Öğrenciler Üniversiteye Gidinceye Kadar Bakmakla Yükümlü Kapsamında Sayılacaklar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun yürürlüğe girmesi ile her kes genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Bu geçiş süreç 01.01.2012 tarihinde tamamlanmıştır. Geçiş sürecinin tamamlanması ile birlikte 18 yaşını tamamlayan ve üniversite sınavına giren ancak henüz sınavı kazanıp kazanmadığı belli olmayan öğrenciler Haziran-Ekim döneminde bakmakla yükümlü kapsamından çıkartılmıştır.

Kapsam dışında kalan bu öğrenciler gelir testine gitmek zorunda kaldı. Gelir testine gitmeyenler ise re’sen genel sağlık sigortalısı sayılarak kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından borç bildirildi buda bu durumda olan öğrencilerin ve ailelerinin mağdur olmasına neden oldu.

Ailelerin ve öğrencilerin bu mağduriyetini gören Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdi. Muhtemelen bu ay içerisinde düzenleme yasalaşacaktır.

Bu düzenleme ile 18 yaşını tamamlayarak bakamla yükümlü kapsamından çıkan öğrenciler liseyi bitirdikten sonra üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihe kadar yani 120 gün daha bakmakla yükümlü kapsamında sağlık yardımı almaya devam edeceklerdir. Bu düzenleme ile büyük bir problem çözülmüş olacaktır.

SGK Rehberi