Mülga 3816 Sayılı (yeşil kart ile ilgili) Kanun ile ilgili 2011/69 sayılı Genelge:http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connec...c-87b91e56edc6