Genel sağlık sigortası primleri ödenerek sağlık yardımı alma şartı yanı sıra 18 yaşını doldurmuş fakat eğitim hayatı devam edenler için 25 yaşına kadar prim ödemeden sağlıktan yararlanma imkanı sunmuştur. Bu kriter dahilinde ve hala üzerinize gözüken prim borcu var ise öğrenci belgenizle kuruma başvurunuz durumunda varolan borcunuz silinecektir.


Sosyal Güvenlik Kurumunca 1 ay içerisinde gelir testine gitmeyen vatandaşlar, resen en üst prim tutarı üzerinden tescilleri yapılmış ve bu güne kadar yüklü miktarda prim borçları oluşmuştur. Bu durumdaki vatandaşlar hastaneye gittiklerinde önlerine bu yüklü borç miktarları çıktığında bunun şokunu yaşayan vatandaşlar bulundukları yerdeki SGK birimlerine müracaat ettiklerinde acı gerçekle yüzleşmektedirler.


1 Ocak 2012 yılı itibariyle bütün vatandaşlar zorunlu Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı. Sigortalı olması nedeni ile Genel Sağlık Sigortası kapsamında devletin sağladığı sağlık yardımlarından yararlanamayan vatandaşlar, Genel Sağlık Sigortası primlerini ödeyerek sağlık yardımlarından faydalanma imkanı getirilmiştir.

18 yaşını dolduran bireyler Genel Sağlık Sigortalısı kapsamındadır. Bu kişilerden öğrenim hayatı devam edenler veya 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşına kadar yükseköğretimde okuyanlar 25 yaşına kadar anne babasının sağlık güvencesinden yararlanmaktadır. Bu durumda bulunanlardan GSS kapsamı altında herhangi bir prim ödememektedirler. Ancak bu kapsamda olan kişiler öğrenci belgeleriyle beraber Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmaları gerekir. Kuruma başvuru yapılmadığı takdirde bu durumda olan kişiye Genel Sağlık Sigortası borcu çıkmaktadır. Borcunu öğrenen kişinin öğrenci belgesiyle beraber kuruma başvurmasıyla borçları silinecektir.

01 Ocak 2012 tarihinde Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim ödeme kapsamına alınan kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek gelir testi yaptırmaları yönünde Sosyal Güvenlik Kurumunca tebligat gönderilmiştir. Gönderilen bu tebligatların bir çoğu vatandaşlara ulaşmamış ulaşanlar ise Genel Sağlık Sigortası uygulamasının ne olduğunu bilmediklerinden gelir testine gitmemişlerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca 1 Ay içerisinde gelir testine gitmeyen bu vatandaşlar resen en üst prim tutarı üzerinden tescilleri yapılmış ve bu güne kadar yüklü miktarda prim borçları oluşmuştur. Bu durumdaki vatandaşlar hastaneye gittiklerinde önlerine bu yüklü borç miktarları çıktığında bunun şokunu yaşayan vatandaşlar bulundukları yerdeki SGK birimlerine müracaat ettiklerinde acı gerçekle yüzleşmektedirler.

Yaklaşık olarak 5-6 bin lirayı bulan bu Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını zaten dar gelirli olan vatandaşların ödemeleri mümkün olmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu yöneticilerinin acilen bu konuya çözüm bulmaları gerekir.

Çözüm olarak daha önce gelir testine gidemeyen vatandaşların daha sonra gelir testine gitmeleri sonucunda çıkan prim kapsamının tarihi Genel Sağlık Sigortalısı kapsamına düştüğü ilk tarihe götürülerek bu şekilde vatandaşlara çıkarılan borçlar azaltılarak mağduriyetleri bir nebze giderilebilir. Bu sadece bir öneri başka alternatif çözümlerde mutlaka vardır. Bu konu acilen çözümlenmelidir.