Kimler katılım payını geri alabilir? Katılım payını geri almak için hangi şartlar gerekir?


KATILIM PAYINI KİMLER GERİ ALABİLİR

Sağlık kuruluşlarında muayene olan kişilerden katılım paylarını geri alabilecek olanlar ilgili kanunda sayılmıştır. Peki kimler katılım payını geri alabilir? Katılım payını geri almak için hangi şartlar gerekir?8524462.jpg

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddeleri gereği genel sağlık sigortalısı sayılan

a) Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,

b) Vatansızlar ve sığınmacılar,

c) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kendilerine geri ödenir.

Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı

Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar SUT’un 1.8.1 numaralı maddesinde düzenlenmiştir.

· Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır.

· İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 5 TL

· Özel sağlık kurumlarında 12 TL

· Birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (Beş) TL artırılarak tahsil edilir.

· SUT’un 1.7.1 (Yurtdışı sigortalı müracaatları ) belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.