Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hastaları iyileştirici yada bir organın yerine geçen her türlü tıbbi cihaz ve malzeme bedelleri geri ödeme kapsamında karşılanmaktadır. Örneğin, kol, bacak, el, göz, göğüs protezi gibi protezler SGK tarafından karşılanmaktadır. Kulak kepçesi protezi, total yüz maskesi ve burun protezinin de karşılandığını biliyor muydunuz?

O zaman bu tür protezlere ihtiyacı olan hastaların izlemesi gereken ve nerelere müracaat etmesi gerektiği hususlarına kısaca değinelim.

Kulak kepçesi protezi

Herhangi bir sebeple (trafik kazası gibi) kulak kepçesi olmayan ve kaybetmiş bulunan hastaların vücut bütünlüğü sağlaması açısından kulak kepçesi protezini karşılamaktadır. Bunun koşulu ise bu protezin Üniversite Hastaneleri yada Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin sağlık kurulu raporuna istinaden kulak, burun ve boğaz veya plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi hekimlerince uygulanmış ise bedeli karşılanıyor.

Söz konusu protezin yenilebilmesi içinde yine üniversite hastaneleri yada Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ilgili dal uzmanlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporuna istinaden yine aynı hekimlerce gerekli durumlarda yenilenebilmektedir.

Yapışıklık önleyiciler

Hastalığı nedeniyle birden fazla karın ameliyatı geçirmiş yapışıklığı olan hastalarda veya laparotomi sonrası tekrarlayan ileus atakları olan hastalarda kullanılması halinde, en az bir genel cerrahi uzmanın yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden yapışıklık önleyiler SGK tarafından karşılanmaktadır.

Total yüz maskesi

Son günlerde kamu oyunda sıkçada yer alan haberlerde yüz naklinin yapıldığı bazılarının ise başarısız olduğuna hepimiz şahit olmuşuzdur.

Sosyal Güvenlik Kurumu totol yüz maskesini noninvaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı olan yüz deformiteli, yüz travmalı veya yüz yanığı olan ya da oronazal maskeye uyum sağlayamayan hastalarda kullanılması halinde bedelini karşılamaktadır.

Burun protezi

İnsanların görüntüsünde önemli bir yer tutan burunun protez şeklinde hastalara uygulanması halinde bedeli SGK tarafından karşılanmaktadır.

Ödeme için gerekli olan şart ise, total burun defektlerinin rekonstrüksiyonu veya epitezin yenilenmesine gerek duyulduğu hallerde Üniversite Hastaneleri yada Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin sağlık kurulu raporunun olması gerekiyor.

Temennimiz herkesin doğal organına sahip olması ve bu tür protezlere ihtiyaç duymaması.

Ama gelecek ne gösterir bilinmez.