Like Tree4Beğeni
 • 1 Mesaj Sahibi gülümse_hayata
 • 2 Mesaj Sahibi gülümse_hayata
 • 1 Mesaj Sahibi gülümse_hayata

Konu: SGK, özel muayenelerde yapılan diş tedavi masraflarını da karşılayacak.

 1. #1
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  SGK, özel muayenelerde yapılan diş tedavi masraflarını da karşılayacak.

  Sponsor Bağlantılar


  Diş muayenesi sigorta kapsamına giriyor

  Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, CNBC-e'de konuyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

  Kılıç şunları söyledi: "Çalışma Bakanı Faruk Çelik bir talimat verdi. SGK'nın dişle ilgili yeni uygulaması EKK karasından sonra gelecek yıl uygulanabilir. Maliye Bakanlığı ve Hazine'nin görüşleri alınarak karar verilecek. Olumlu bir karar çıkacağını düşünüyorum. 14 bin muayenehane var. Bunlara diş tedavi hizmeti bağlamında vatandaşın başvurması sağlanacak. Bugüne kadar yoktu. 1 Ocak'tan itibaren herkes genel sağlık sigortası kapsamında. Sağlık hizmetine diş tedavi hizmetlerinin de konulması durumunda her şey devlet eliyle karşılanmış olacak."

  güz gülleri bunu beğendi

 2. #2
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Özelde diş tedavisi yürürlükte  SGK, Sağlık Uygulama Tebliğini 9 Kasım 2012 tarihi itibariyle değiştirdi. Değişikliğin ilk maddesinde özelde diş tedavisinin detayları yer aldı.

  Buna göre,

  1- Özeldeki diş tedavi ücretinin ödenebilmesi için, kişilerin Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından tedavinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları gerekmektedir.

  2- Özürlünün özeldeki diş tedavi ücretinin ödenebilmesi için de, yine tedavilerinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları gerekmektedir.

  3- Sevkler sırasında, “Diş Tedavileri Sevk Formu” doldurulacaltır. Sevk tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde tedaviye başlanması gerekmektedir.

  4- Ortodontik tedavi gereksinimi olan hastalarda, en az bir ortodonti uzmanının/ortodonti konusunda doktoraya sahip diş hekiminin yer aldığı üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi yeterlidir. Tedavinin başlanacağı il sınırları içerisinde, ortodonti uzmanının/ortodonti konusunda doktoraya sahip diş hekiminin bulunmaması halinde sağlık kurulu üç diş hekiminden oluşur. Sağlık kurulu raporunda yapılan tedavinin estetik amaçlı olmadığı ve maloklüzyon tipi açıkça belirtilir. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanılması gerekmektedir.

  5- Özeldeki tedavi sonrasında, formların, diş ünitesi bulunan protokollü resmi sağlık hizmeti sunucusunda görevli diş hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir.

  İŞTE ESASLARIN TAM METNİ

  Ek-7/B

  ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ

  AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI


  5510 sayılı Kanunun 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 bentlerinde sayılan kişiler hariç olmak üzere Kurumumuz kapsamındaki diğer kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucuları diş ünitelerindeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin tedavi giderlerinin ödenebilmesi için aşağıda belirtilen düzenlemelere uyulur. 15/10/2012 tarihinden önce alınan sevke istinaden uygulanan ortodontik ve diğer tedaviler 2010/41 nolu Genelgeye göre sonuçlandırılır.

  A- Sevk İşlemleri;

  1) % 40 ve üzerinde özürlü kişiler hariç olmak üzere kapsamdaki kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından tedavinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları zorunludur.

  2) % 40 ve üzerinde özürlü kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için özürlülük durumunu belgelendirmek kaydıyla müracaat ettikleri Kurumla sözleşmeli ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen sağlık hizmeti sunucularında tedavilerinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları zorunludur.

  Başta zihinsel özürlü olmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşanan özürlü kişilerin diş tedavileri sınırlı uyuşturma altında gerçekleştirilemiyorsa ve genel anestezi altında müdahale gerekmesi durumunda genel anestezi bedelinin ödenebilmesi için; tedavinin anesteziyoloji ve reanimasyon uzman hekiminin sorumluluğunda genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanabilen, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu genel anestezi ile müdahale birimi olan sağlık hizmeti sunucularında yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

  14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş raporun bir örneği düzenlenerek faturaya eklenir.

  3) Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine yapılacak sevkler, SUT eki Ek-7/B-1’de yer alan “Diş Tedavileri Sevk Formu” düzenlenmek suretiyle yapılacak olup sevk tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde tedaviye başlanması gerekmektedir. Ortodontik tedavi gereksinimi olan hastalar için sevk koşulu aranmaz. Bu hastalar; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince en az bir ortodonti uzmanının/ortodonti konusunda doktoraya sahip diş hekiminin yer aldığı üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine başvurabilirler. Tedavinin başlanacağı il sınırları içerisinde, ortodonti uzmanının/ortodonti konusunda doktoraya sahip diş hekiminin bulunmaması halinde sağlık kurulu üç diş hekiminden oluşur. Sağlık kurulu raporunda yapılan tedavinin estetik amaçlı olmadığı ve maloklüzyon tipi açıkça belirtilir. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanılması gerekmektedir.

  4) Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularınca yapılan diş tedavileri sonrasında, SUT eki Ek-7/B-1’de yer alan Diş Tedavileri Sevk Formu ve/veya ortodontik tedavilerde SUT eki Ek-7/B-2’de yer alan “Ortodontik Tedavi Kontrol Formu”da yer alan tedavinin yapıldığına dair bölümün diş ünitesi bulunan protokollü resmi sağlık hizmeti sunucusunda görevli diş hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir.

  B- Ödeme İşlemleri

  1) SUT eki Ek-7 de yer alan “Diş Tedavileri Puan Listesi”nde yer alması koşuluyla özel sağlık hizmeti sunucularında uygulanan ortodontik tedaviler dışındaki ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bedelleri, “Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Rehber Tarifesi’’nde yer alan fiyatlar tavan olmak kaydıyla, fatura tutarı üzerinden ödenir. Ancak ödeme tutarı; tedavinin yapıldığı ilde o işlem için fatura edilen en düşük fatura tutarını geçemez. En düşük tutarın SUT eki Ek-7 de yer alan tutardan az olması halinde bu tutar en düşük tutar hesabında dikkate alınmaz.

  SUT eki Ek-7 de yer alması şartıyla Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki ağız ve diş sağlığı hizmetleri ücretleri SUT eki Ek-7 Listesi üzerinden ödenir.

  Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucuları diş ünitelerinde uygulanan ortodontik tedavi bedelleri SUT’un 4.5.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasına göre ödenir.

  Ödemelerde; SUT ve eki Ek-7 Listesindeki süre ve adet ile ilgili hükümlere uyulur.

  2) Hastalar, başvurdukları Kurum ile sözleşmeli ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sevke ilişkin belgede ve/veya ortodontik tedaviler için düzenlenen sağlık kurulu raporunda imzası bulunan hekimin kendisinin, birinci derece yakınının veya bunların ortaklarının özel muayenehanelerine/özel sağlık hizmeti sunucularına sevk edilemezler. Bu şekilde, sevk belgesinde veya sağlık kurulu raporunda onayı bulunan ve tedaviyi sağlayan hekimin aynı olduğu veya eşi veya ortakları tarafından yapıldığı belirlenen tedavilere ait giderler ödenmez.

  3) Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucuları diş ünitelerinde uygulanan protez tedavileri için malzeme dahil döküm ve işçilik ücreti ödenmez.

  4) SUT eki Ek-7 Listesinde (*) işaretli olan tedaviler ile 7.1 başlıklı bölümde yer alan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi için, tedavinin konularında uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

  5) Ortodontik tedavi uygulanan kişilere ait faturaların ödemeleri SUT eki Ek-7/B-2’de yer alan formlar üzerinden üç aşamada yapılır. Her bir aşama tamamlandığında tedavi bedelinin 1/3 tutarı ödenir.

  memurlar net
  güz gülleri ve capsi bunu beğendi.

 3. #3
  Üye
  sinandeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  etme bulma dünyası afacan sokak no 30 evde yokuz ;)
  Mesajlar
  890
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  acaba yeşilkartlı engellilerin diş bakım giderlerinide ssk karşılayacakmı bilen varmı arkadaşlar ?

 4. #4
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu


  1 Ocak'tan itibaren herkes genel sağlık sigortası kapsamında. Yeşil kart uygulaması kalkıyor 2022 maaşı alanlar otomatik olarak Genel Sağlık Sigortası Kapsamına alındı. Diğer bireyler ise hesaplamalar dahilindeki primleri ödeyerek Sağlık Sigortası Kapsamına geçiriliyor. Bu durumda Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından tedavinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olma durumuyla özel hastahanelerde tedavisi yapılacaktır.

 5. #5
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Özelde diş tedavisi yürürlüğe girdi!  SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişikliğe giderek sigortalıların özel sağlık kuruluşlarından ağız ve diş sağlığı için hizmet alabilmelerine imkân sağladı.

  Devlet hastanelerinde diş tedavisi için aylarca sıra bekleyen vatandaşın çilesi son buluyor.

  SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'ni 9 Kasım itibariyle değiştirdi. Değişikliğin ilk maddesinde özelde diş tedavisinin detayları yer aldı.

  Buna göre, bir hastanın özeldeki diş tedavi ücretinin ödenebilmesi için ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından tedavinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları gerekiyor.

  Değiştirilen maddelerin özelde diş tedavisiyle ilgili diğer detaylar şöyle:

  - Özürlünün özeldeki diş tedavi ücretinin ödenebilmesi için de, yine tedavilerinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları gerekmektedir.

  - Sevkler sırasında, “Diş Tedavileri Sevk Formu” doldurulacaltır. Sevk tarihinden itibaren 10 iş günü içerisindetedaviye başlanması gerekmektedir.

  - Ortodontik tedavi gereksinimi olan hastalarda, en az bir ortodonti uzmanının/ortodonti konusunda doktorayasahip diş hekiminin yer aldığı üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi yeterlidir. Tedavininbaşlanacağı il sınırları içerisinde, ortodonti uzmanının/ortodonti konusunda doktoraya sahip diş hekiminin bulunmaması halinde sağlık kurulu üç diş hekiminden oluşur. Sağlık kurulu raporunda yapılan tedavinin estetikamaçlı olmadığı ve maloklüzyon tipi açıkça belirtilir. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanılması gerekmektedir.

  - Özeldeki tedavi sonrasında, formların, diş ünitesi bulunan protokollü resmi sağlık hizmeti sunucusunda görevlidiş hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir.


 6. #6
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  SGK sonunda özelde diş tedavisini uygulamaya soktu  Sosyal Güvenlik Kurumu 09 Kasım 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan SosyalGüvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde değişikliğe giderek özel sağlık hizmeti sunucularında da diş tedavisi yaptırabilmesine yönelik düzenleme yaptı.

  Bu işin bütçeye maliyeti konusunda kimseden ses çıkmadı. Ama bir yerlerden patlak vereceğini tahmin etmek için kahin olmaya da gerek yoktur diye düşünüyoruz. Öğretmene maaş artışı denilince hemen Yunanistan örneği veriliyor ama bu işin sonun nereye varacağı konusunda ise kimseden tık çıkmadı. Bu işin Maliye Bakanına rağmen yapıldığını düşünüyoruz. Yoksa bütçenin bu durumda olduğu bilinerek böyle bir şeye müsaade edilmezdi.

  Aslında 2010 yılı öncesindeki Sağlık Uygulama Tebliğinde bu yeni düzenlemeye paralel hükümler vardı. Bu düzenlemelere benzer bir düzenleme yapılmıştır.

  Önceki düzenlemelerde sevkin belirli gerekçeler ile yapılması ( örneğin 90 gün içinde yapılamadığı için özele sevk edilmesi) zorunlu iken yeni düzenlemede herhangi bir gerekçe sınırlaması getirilmemiştir.

  Özelde diş tedavisi yaptırabilmesi için hangi yol izlenmelidir?

  Öncelikle hastaların, müracaat ettikleri Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığıeğitim ve araştırma hastaneleri tarafından sevk edilmiş olmaları gerekir. Alınan sevk belgesi ile tedavilerini sadece özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularının diş ünitelerinde yaptırmak zorundadırlar.

  Sevkin Tebliğ ekinde yayımlanan “Diş Tedavileri Sevk Formu” ile yapılmış olması ve sevk tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde tedaviye başlanılması gerekmektedir. Tedavi bitiminde ise sevk belgesinde belirtilen tedavinin yapıldığına dair diş ünitesi bulunan protokollü resmi sağlık hizmeti sunucusunda görevli diş hekimi tarafından onay işleminin yapılması gerekecektir.

  Mauyenehanesi olan diş hekimlerine sevk ile gidilemeyecek.

  Sağlık Uygulama Tebliğinin 2 nci maddesinde sağlık hizmeti sunucuları tanımlanarak basamak sınıfları da belirlenmiştir. Buna göre özel sağlık hizmeti sunucuları olarak “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan özel poliklinikler, “Ağız ve Diş SağlığıHizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları ile “Özel Hastaneler Yönetmeliği” ne göre ruhsat almış hastaneler, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan tıp merkezleri ile “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden tıp merkezleri ve dal merkezleri özel sağlık hizmeti sunucuları olarak tanımlanmıştır.

  Sağlık hizmeti sunucularının tanım ve basamakları incelendiğinde özel muayenehanesi bulunan diş hekimleri bu tanımın kapsamında bulunamamaktadır. Bu nedenle özelde diş tedavisi yaptırırken buna dikkat edilmesi gerekir. Diş tedavilerini özel muayenehanede yaptırırsa Kurum ilgililere geri ödeme yapmayacaktır. Özel sağlıkhizmeti sunucuları arasında mauyenehaneler yer almamaktadır.

  Kurum, sözleşme imzaladığı özel sağlık hizmeti sunucularının diş tedavi ünitelerini sözleşme kapsamı dışında tutmuş ve bu branştan hizmet alımı yapmamıştı. Bu branş yine sözleşme dışı olmakla birlikte sevkle gidilmek kaydıyla buralarda yapılacak diş tedavileri ilgililer tarafından karşılanmış olması halinde yine SUT ekinde yer alan EK-7/B de yer alan usul ve esaslar dahilinde kendilerine ödeme yapılacaktır.
  Unutmayalım ki sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar.

  Daha önce "Özelde diş tedavisinin maliyeti: Yıllık 8 milyar TL" başlıklı haberde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kendi hazırladığı rapora göre özelde diş tedavisinin maliyeti ortaya konulmuştu. İnşallah bu iş bütçe açığını patlatmaz. Gerçi kimin umurunda.  Erol YÜKSEL
  mavibalina2012 bunu beğendi

 7. #7
  denizin kızı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  26
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  okudum ama pek bir şey analmayamadım beni bağışlayın mesela ben şimdi özelde ortodonti tedavisi yaptırsam sgk bunu ödeyecek mi? ne kadarını ?

 8. #8
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu


  SGK nın bu tedavi ücreti ödemesi için Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından sevk edilmiş olmaları gerekir. Tedavinin buralarda yapılamayacağı hekimler tarafından onaylanıp sevkiniz yapıldıktan sonra her bir aşama tamamlandığında tedavi bedelinin 1/3 tutarı ödenir.

 9. #9
  denizin kızı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  26
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  teşekkürler

 10. #10
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  Rica ederim..


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş