SGK bünyesinde sağlık ödemeleri inceleme ve sağlık ödemeleri itiraz komisyonları kurulabilmesine ilişkin düzenleme 1 Aralık 2012'ye kadar uygulanmayacak.


Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yönetmeliğe, sağlık ödemeleri inceleme ve sağlık ödemeleri itiraz komisyonuna ilişkin geçiş hükmü eklendi. Böylece il müdürlüğünde veya sağlık sosyal güvenlik merkezinde sağlık ödemeleri inceleme ve sağlık ödemeleri itiraz komisyonları kurulabilmesine ilişkin düzenleme 1 Aralık 2012'ye kadar uygulanmayacak. Bu konuda bugüne kadar yapılan işlemler ise geçerliliğini koruyacak.

AA