SGK; geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi giderini kendi cebinden karşılayan vatandaşların parasını geri ödeyecek.!

Trafik kazalarının ardından hastanelerden aldıkları sağlık hizmetinin sosyal güvence kapsamı dışında olması nedeniyle tedavi giderlerini kendisi karşılayan vatandaşlara parası geri ödenecek.. Kazazedelerin yanı sıra sağlık hizmeti veren, ancak tedavi gideri ödenmeyen hastaneler de geriye dönük alacaklarını Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) tahsil edecek.

Kanun değişikliği ile SGK'nın ödeme kapsamına giren trafik kazalarının tedavi giderleri Hazine'ce yapılacak yönetmelik ile geriye dönük olarak da işletilecek. Sosyal güvencesi olan olmayan herkesin trafik kazası sonucu yapılan tedavi giderini karşılamaya başlayan SGK, yasanın yürürlüğe giriş tarihi olan 25 Şubat 2011 öncesinde yaşanan tedavi giderlerini de ödeme kapsamına alacak. Yeni yönetmelikle 2008'den bu yana, geçirilen trafik kazası sonucu yapılan tedaviyi cebinden karşılayan vatandaşlar, ödediği parayı SGK'dan alabilecek.

Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren kaza giderini ödeyen herkes, elinde kaza tutanağı bulunması halinde hastaneye ödediği parayı SGK'dan tahsil edecek.