Tahsis işlemleri genel olarak sigorta müdürlüklerince yürütülmekte olup, bağlanan dosyalar daha sonra Genel Müdürlüğe intikal ettirildiğinden sonraki işlemler Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Daire Başkanlığınca yapılmaktadır. Buna göre; sigortalı, emekli, dul ve yetimlerinin Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili olan işlemleri konusunda hangi belgelerle nereye başvuracakları aşağıda belirtilmiştir.

İşlem Adı

Verilecek Belgeler


Başvurulacak Birim

Buna göre de;

a)Sigortalı bir işte çalışmaya başlayan sigortalınınişe başladığı tarihtensonraki bir ay içinde Sosyal GüvenlikBildirim Belgesi ile ,

b)Birden fazla sigorta sicil numarası almış olan sigortalının sigorta sicil numaralarını belirten bir dilekçe ile,

c)Askerlik borçlanması yapmak isteyen bir sigortalının dilekçe ve askerlik cüzdanı ile,

d)İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyen sigortalının bir dilekçe ile,

e)Farklı sigorta müdürlüklerinde ve sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerini birleştirmek isteyen sigortalıların nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyecekleri bir dilekçe ile,

f)Ne zaman emekli olacaklarını öğrenmek isteyen sigortalıların bir dilekçe ile,

g)Malüllük aylığı talebinde bulunan sigortalıların tahsis talep dilekçesi, noterden onaylı nüfus cüzdanı örneği, bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden alacağı nüfus kağıt örneği, iki adet fotoğraf ,beyan taahhüt belgesi ve işvereni tarafından üç nüsha olarak doldurulacak sigortalı hesap fişi ile,

h)Yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların tahsis talep dilekçesi noterden onaylı nüfus cüzdanı örneği ya da bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden alacağı nüfus kağıt örneği, iki adet fotoğraf ,beyan taahhüt belgesi ve işvereni tarafından üç nüsha olarak doldurulacak sigortalı hesap fişi ile,

i)Çalışırken ölen sigortalılarınhak sahiplerine ölüm aylığıbağlanabilmesi için;

Eş :Tahsis talep dilekçesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, beyan taahhüt belgesi, iki adet fotoğraf ile ,

Erkek Çocuklar :18 yaşından büyük erkek çocuklar için, tahsis talep dilekçesi,iki adet fotoğraf, orta öğrenim veya yüksek öğrenim yapmaları halinde ilgili okul idaresinden alacakları öğrenci belgesi, malül olmaları halinde Kurumumuz hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile,

Kız Çocuklar : 18 yaşından büyük kız çocukları için, tahsistalep dilekçesi, beyan taahhüt belgesi, iki adet fotoğraf ile,

Ana veya Baba :Tahsis talep dilekçesi mahallemuhtarlığınca onaylı beyan taahhüt belgesi , iki adet fotoğraf ve bakıma muhtaç olduğunu gösteren belgeler ile,

j)Toptan ödeme talebinde bulunan sigortalılar ile haksahipleri

Yaşlılık Toptan Ödemesi : Talep dilekçesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile,

Evlenme Toptan Ödemesi :Talep dilekçesi, evlenme tarihini gösterir vukuatlı nüfus kağıt örneği ile,

Ölüm Toptan Ödemesi : Talep dilekçesisigortalının ölüm tarihini gösterir vukuatlınüfus kağıt örneği ve ölüm aylığı bağlanması sırasında istenilen diğer belgeler ile,

k)Kurumumuzdan ne kadar aylık aldığını öğrenmek isteyen sigortalılar bir dilekçe ile

Doğrudan en son çalışmalarının tabi oldukları sigorta/sigorta il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

a)Kurumumuzdan gelir ve aylık almakta iken ölen sigortalılarınhak sahiplerine ölüm aylığıbağlanabilmesi için;

Eş :Tahsis talep dilekçesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, beyan taahhüt belgesi, iki adet fotoğraf ile ,

Erkek Çocuklar :18 yaşından büyük erkek çocuklar için, tahsis talep dilekçesi,iki adet fotoğraf, orta öğrenim veya yüksek öğrenim yapmaları halinde ilgili okul idaresinden alacakları öğrenci belgesi, malül olmaları halinde Kurumumuz hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile,

Kız Çocuklar : 18 yaşından büyük kız çocukları için, tahsistalep dilekçesi, beyan taahhüt belgesi, iki adet fotoğraf ile,

Ana veya Baba :Tahsis talep dilekçesi mahallemuhtarlığınca onaylı beyan taahhüt belgesi , iki adet fotoğraf ve bakıma muhtaç olduğunu gösteren belgeler ile,

b)Kurumumuzdanana veya babasından aylık almakta iken evlenen kız çocuklarının talep dilekçesi ve evlenme tarihlerini gösteren vukuatlı nüfus kağıt örneği ile,

c)Kurumumuzdan gelir ve aylık almakta olan sigortalıların aylık bağlandıktan sonraki ikinci karar işlemleri için talep dilekçesi ile,

doğrudan Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekmektedir.

a)Cenaze masrafı karşılığının alınabilmesi için; dilekçe, gömme izin kağıdı ve cenazenin kaldırıldığını gösterir belgeler ile,

b)Kurumumuzdan gelir ve aylık almakta olan sigortalı ve hak sahiplerinin banka değişikliği talepleri ile ilgili olarak bir dilekçe ile,

en yakın sigorta müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sigortalı Bir İşte Çalışmaya Başlayan SigortalınınKendisini Kuruma Bildirmesi.


- Sosyal Güvenlik Bildirim Belgesi.


Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü.

Birden Fazla Sigorta Sicil Numarası Olanların SicilNumaralarının Teke İndirilmesi


-Talep Dilekçesi .

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.


Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü.

Askerlik Borçlanması


- Talebine İlişkin Dilekçe

- Askerlik Cüzdanının Bir

Fotokopisi.


Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü.

İsteğe Bağlı Sigortaya Devam Etme.


- Talebine İlişkin Dilekçe.

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.


Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü.

Farklı Sigorta Müdürlükleri Ve Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi.


- Talebine İlişkin Dilekçe.

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü.

Ne Zaman Emekli Olacağını Öğrenmek İçin.


- Talebine İlişkin Dilekçe.

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.


Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğü.

Malüllük Aylığı Bağlanması.


- Tahsis Talep Dilekçesi.

--Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

-- Beyan Ve Taahhüt Belgesi

-- Sigortalı Hesap Fişi

-- İki Adet Fotoğraf


Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü.

Yaşlılık Aylığı Bağlanması


- Tahsis TalepDilekçesi.

-- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

-- Beyan Ve Taahhüt Belgesi

-- Sigortalı Hesap Fişi

- İki Adet Fotoğraf
Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü.Çalışırken Veya Sosyal Güvenlik Kurumları Kapsamı Dışında İken Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması .


- Tahsis Talep Dilekçesi

-- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

-- Beyan Ve Taahhüt Belgesi

-- Sigortalı Hesap Fişi

- İki Adet Fotoğraf

- Öğrenim Belgesi (Erkek Çocuklar İçin)

- Kurumumuz HastanelerindenAlınacak Sağlık Kurulu Raporu (Malül Erkek Çocuklarİçin)

- Mahalle Muhtarınca OnaylıBeyan Taahhüt Belgesi (AnaBaba İçin)


Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü.

Kurumumuzdan Malüllük Ve Yaşlılık Aylığı Almakta İken Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması.


- Tahsis Talep Dilekçesi

-- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

-- Beyan Ve Taahhüt Belgesi

-- Sigortalı Hesap Fişi

- İki Adet Fotoğraf

- Öğrenim Belgesi (Erkek Çocuklar İçin)

- Kurumumuz HastanelerindenAlınacak Sağlık Kurulu Raporu (Malül Erkek Çocuklar İçin)

-Mahalle Muhtarınca OnaylıBeyan Taahhüt Belgesi (Ana Baba İçin)


Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Dairesi Başkanlığına

Evlenme, Yaşlılık Ve Ölüm Toptan Ödemesi
- Talep Dilekçisi

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

- Diğer Belgeler (Ölüm ToptanÖdemesi Taleplerinde, ÖlümAylığı Bağlanması için gerekliBelgeler.)


Son Defa Çalıştığı İşyerinin Bağlı Bulunduğu Sigorta/ Sigorta İl Müdürlüğü.Evlenme Yardımı


- Talep Dilekçesi

- Evlenme cüzdanı fotokopisi veya Evlenme Tarihini GösterenVukuatlı Nüfus Kayıt Örneği


Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Dairesi Başkanlığına

Cenaze Masrafı Karşılığı


- Talep Dilekçesi

- Gömme İzin Kağıdı

- Cenazenin Kim Tarafından KaldırıldığınıGösteren Belgeler
En Yakın Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğü

Aylık Alınan Banka Şubesinin Değiştirilmesi


-Talep Dilekçesi
En Yakın Sigorta/Sigorta İl MüdürlüğüKurumumuzdan Gelir/Aylık Almakta Olan Emekli, Dul ve Yetimlerin İkinci Karar İşlemleri


- Talep Dilekçesi


Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Dairesi Başkanlığına

Kurumumuzdan Almakta Olduğu Gelir/Aylık Miktarlarının Öğrenilmesi.


- Talep Dilekçesi


En Yakın Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğü

sskemekli.com