1. #1
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  13,564
  Blog Mesajları
  15
  Bahsedilme
  126 Gönderi
  Etiketleme
  38 Konu

  Trafik kazalarında tüm tedaviyi SGK karşılayacak!

  Sponsor Bağlantılar


  Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi...

  Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Ülke içinde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını kapsıyor.

  Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları tedavinin gerektirdiği tüm sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, SGK tarafından yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılanacak.

  SGK tarafından karşılanan sağlık hizmet bedelleri için bu yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre, ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından SGK'ya aktarım yapılacak.

  Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketleri, kısa süreliler dahil yazdıkları sigorta priminin bu yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını, primin tahakkuk ettiği ilgili ayı izleyen 3. ay sonuna kadar defaten veya 3 eşit taksitte SGK'ya aktaracaklar.

  Zorunlu Taşımacılık Sigortası ile Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketleri de yazdıkları sigorta priminin söz konusu hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını, primin tahakkuk ettiği ilgili ayı izleyen 3. ay sonuna kadar defaten veya 3 eşit taksitte SGK'ya aktaracaklar.

  Güvence Hesabı da Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası için ilgili sigorta şirketlerinden tahsil ettiği tüm katılım paylarının yüzde 15'ini, tahsilatı izleyen ayın 10. gününe kadar SGK'ya aktaracak.

  SGK alacağının süresinde ödenmemesi halinde, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, ödenmeyen kısım, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılacak ve ilgili diğer hükümler uygulanacak.

  Trafik kazaları sebebiyle sağlık hizmeti talebine konu olabilecek isteğe bağlı sigortaları düzenleyen sigorta şirketlerinin anılan poliçeler çerçevesindeki sorumlulukları saklı kalacak.

  Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Kuruma yapılan aktarımla, sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçeleri kapsamında sigortalılara ve hak sahiplerine karşı sağlık/tedavi giderleri teminatı bakımından sorumlulukları sona erecek.

  Yönetmelik çerçevesindeki sağlık hizmet bedelleri için Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde sigortalı olan kişilerden ayrıca talepte bulunulamayacak.

  AA


 2. #2
  Fırtına
  Guest

  Trafik Kazalarına İlişkin Yayımlanan Yönetmelik Sorunları Çözüyor mu?

  Sponsor Bağlantılar


  Trafik kazları nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 27 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Yönetmelik neleri düzenliyor?

  Yönetmeliğin Getirdikleri;

  Yönetmeliğin getirdiklerini maddeler halinde sıralayacak olursak;

  1-Trafik kazaları nedeniyle özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları tedavinin gerektirdiği tüm sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

  2- Trafik kazaları nedeniyle oluşan tedavi gideri bedelleri Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan hükümler doğrultusunda karşılanacaktır.

  3- Kurum tarafından yapılan ödemelere karşılık olarak Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara göre ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarım yapılacaktır.

  4- Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketlerinin yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmı en geç 3 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılacaktır.

  5- Yine Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketlerinin Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazaları bakımından Yönetmelik ekinde yer alan Zorunlu Trafik Sigortası hesaplama yöntemine göre belirlenen tutarı yine Müsteşarlıkça belirlenen vadelerde Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 yıl boyunca ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılacaktır.

  6- Benzer şekilde Zorunlu Taşımacılık Sigortası ile Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketlerinin yazdıkları sigorta primini Sosyal Güvenlik Kurumuna ne şekilde aktaracakları belirtilmiştir.

  7- Güvence Hesabının Güvence Hesabına ilişkin mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde sigorta şirketlerinden tahsil ettiği tüm katılım paylarının % 15'ini tahsilatı izleyen ayın 10 uncu gününe kadar Kuruma aktarılacaktır.

  8- Yabancı plakalı araçların karıştığı ülkemizde meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan sağlık hizmet bedelinden Yeşil Kart Sigortası çerçevesinde yabancı plakalı araç işleteninin sorumluluğuna isabet eden kısmının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Bürodan talep edileceği belirtilmiştir.

  9- Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslarda Kuruma yapılan aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçeleri kapsamında sigortalılara ve hak sahiplerine karşı sağlık/tedavi giderleri teminatı bakımından sorumlulukları sona erecektir.

  10- Sağlık Bakanlığınca tedavi bedellerinin tahsili için kurulan sistemin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 6 aylık süre içerisinde devralınacaktır.

  11- MEDULA sisteminde trafik kazası nedeniyle yapılan veya devam eden tüm sağlık hizmet bedelleri, ilgili trafik kazası ile bağını devam ettirecek şekilde güncel olarak kayıt altına alınacaktır.

  12- Yönetmelik çerçevesindeki sağlık hizmet bedelleri için Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde sigortalı olan kişilerden ayrıca talepte bulunulamayacaktır.

  13- Tespit edilen sorumluluk çerçevesinde sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının ilgili mevzuat çerçevesinde zarar sorumlusuna karşı rücu hakları saklı olacaktır.

  Yayımlanan Yönetmelik Yaşanan Sorunları Çözüyor mu?

  Daha önce yine web sayfamızda trafik kazalarında 6111 sayılı Kanunun getirdiklerinden ve cevap bekleyen sorulardan bahsetmiştik. Yönetmelik incelendiğinde daha önce bildirdiğimiz soruların cevabını ne yazık ki bu Yönetmelikte bulamadık. En azından ana ilkelerini görmek isterdik.

  Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna oluşan kazlara ilişkin aktarım yapılacağından bahsedilmektedir. O zamanda şu soruların açıklanması gerekmektedir.

  1- Kazaya karışan araç sahibi arcına Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmamış ise oluşan tedavi giderlerini yine Kurum karşılayacak mı?

  2- Kazaya karışan araç tespit edilememiş ise örneğin kaldırımda yürüyen çocuğa vurup kaçan araç sahibi tespit edilemez ise bu çocuğun trafik kazasına bağlı tedavi giderleri bu Yönetmelik kapsamında karşılanacak mı?

  3- Tedavi giderlerinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) esaslarında ve yine SUT fiyatları esas alınarak ödeneği belirtilirken daha önce sigorta şirketleri tarafından karşılanan ancak SUT ta yer almayan veya SUT a göre ödenmeyen tedavi giderleri ne olacak? (Örneğin estetik işlemler, evde bakım, şehiriçi hasta nakli vb)

  4- Kanunun yayımı tarihinden önce vukuu bulmuş ve genel sağlık sigortalısı olmayan kişilerin halen ödenmemiş faturalarını Kurum karşılayacak mı?

  5- Yeşil kart sigortası kapsamında meydana gelen kazalar nedeniyle devam eden tedaviler için oluşan giderlerin bürodan tahsilatı, takip usul ve esasları ne şekilde olacaktır?

  6- Sağlık Bakanlığında oluşturulan sistem Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilirken bu sistemin işleyişinden sorumlu ve sistemde görevli bir çok çalışanın olduğu bilinmekte olup, Kurum aynı sayıda istihdam sağlayabilecek mi ya da yeni sistem ne şekilde işleyecek?

  Daha bunun gibi bir çok soru hala karşılığını bulmuş değildir. En fazla merak edileni ise SUT fiyatı ile hastaların dışarıdan temin ettikleri tıbbi cihaz ve malzemelerin fiyatları arasında oluşacak fark ne şekilde giderilecektir. Galiba yayımlanan bu yönetmelik ile Hazine Müsteşarlığı kendi açısından gerekli düzenlemeyi yaptığını söyleyerek topu Sosyal Güvenlik Kurumuna atmış görünmektedir.

  Galiba Sosyal Güvenlik Kurumu açısından asıl sıkıntı bundan sonra başlayacaktır. Sigorta şirketleri tarafından açılacak davalar, Kanunun yayımından önce sigorta şirketlerinde ödenmemiş ve bekletilen faturalar, kaza tespit tutanağı olmadığı durumlarda uygulanacak prosedürler, hangi tedavinin trafik kazasına bağlı bir tedavi olduğunun (şikayete konu hasalığın olağan yada kazaya bağlı- illiyet bağı-bir hastalık olup olmadığının) tam olarak tespit edilememesi, yıllarca sürecek ve devam eden tedavilerin sağlık hizmeti sunucuları tarafından trafik kazasına bağlı tedavi olduğunu MEDULA dan bildirmemiş olduğu durumlarda yaşanacak sıkıntılar.!

  Dileriz, bu Yönetmeliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak düzenlemeleri merakla bekleyen kazazedeler, sağlık hizmeti sunucuları ve sigorta şirketleri beklentilerini karşılamışlardır. Bu konuların takipçisiyiz ve takipçisi de olacağız.

  Sağlığın bedeli olmaz. Bedelsiz de sağlık olmaz.


  SGK Rehberi


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş