1. #1
  Fırtına
  Guest

  Trafik kazasında yaralananların tedavi masraflarını devlet ödeyecek

  Sponsor Bağlantılar


  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Torba Yasa kapsamında ev hanımları, gezici tarım işçileri, şoförler, amatör sporcular, amatör sanatçılar ve set işçilerine yönelik isteğe bağlı sigortalılık imkanı sağlıyor. İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak bu meslektekiler, genel sağlık hizmetlerini alabilecek. Bunun yanında 9 bin gün olan emeklilik için gerekli prim gün sayıları da aşağı çekilerek 7 bin 200 gün olarak belirlendi.

  Bakanlık, ayrıca bu meslektekilere aylık 18 günlük sigortalılık için 3'de 1 oranında az ücret yatırma fırsatı sunacak. Torba Yasa'da, bakanlık Bağ-Kurluları da unutmadı.

  Bağ-Kurlu SSK'lılar gibi sağlık hizmetleri alacak. Sosyal güvenlik kurumunun hizmetlerinde ayrıcalıklar ortadan kalkmış oluyor. Bakanlık, trafik kazalarındaki yaralanmalarla ilgili vatandaşın tedavi hizmetlerine de kolaylık getirdi. Öte yandan trafik kazası sonrasında yaralanarak tedavi hizmeti alan vatandaşın sağlık gideri ödemelerini Sosyal Güvenlik Kurumu yapacak. Bakanlık, bu ödenen miktarı sigorta şirketlerinden kendisi tahsil edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu uygulama kurumun 300 milyon liralık açığını kapatmayı amaçlıyor.

  Torba Yasadaki düzenlemelerde vatandaşa kolaylıklar getirdiklerini ifade eden Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Bağ-Kurluların yaşadığı sorunları çözüme kavuşturduklarını söyledi.

  Ömer Dinçer, yaptıkları çalışma ile ilgili şu bilgileri verdi;

  "Bağ-kurluların sorununu çözüyoruz. Esnaf ve Tarım Bağ-Kurlusunuz. Bir dönem Bağ-Kurlu olmuş daha sonra şöyle veya böyle işini kapatmış, çiftçilikten vazgeçmiş, başka kurumda çalışmaya başlamış vatandaşımız varsa ve SSK'lı olmuşsa; biliyorsunuz her iki sistem birbirinden ayrı olduğu için iki sistem birleştirilemiyordu. Eğer Bağ-Kurlu olarak 10 yıllık süre ile prim yatırmadıysa sağlık hizmeti almakta zorlanıyordu. Primini belli dönem vermediyse sağlık hizmetini hiç alamıyordu. Bu arada SSK'da prim yatırmışsa da bu görmezlikten geliniyordu."

  Yeni düzenleme ile kurumları ayrı ayrı görmekten vazgeçtiklerini ifade eden Bakan Ömer Dinçer, "Herhangi bir vatandaşımızı kimlik numarası ile takip ediyoruz. Bağ-Kurlu olsa, SSK'lı olsa bile bunların hizmetlerini birleştiren ve ödediği primleri esas alan, son ödediği prim sistemini dikkate alan sistem getirdik. Ödediği primden de sağlık ve güvenlik hizmetleri alabilecekleri bir mekanizma bu kanunda var. Düzenlemesi var. Benzer problemler kalmadı. Artık hangi kurumdan olursanız olun, hizmetleriniz birleşiyor. Aynı hizmeti Sosyal Güvenlik Kurumu olarak genel sağlık hizmetlerini vermeye devam edeceğiz" dedi.

  "İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKTA KOLAYLIKLAR SAĞLADIK"

  Torba kanunda ev kadınlarını unutmadıklarını ifade eden Bakan Ömer Dinçer, temizliğe giden kadınların, şoförlerin, kendi arabası olmayan yada kendi şirketi olmayan şoförleri, gezici tarım işçilerini, tarım işçilerini, amatör sporcuları, amatör sanatçıları, set işçilerini ve evinde çalışan vatandaşları yeni torba yasada unutmadıklarını dile getirdi.

  Bakan Dinçer, bu mesleklerde çalışan vatandaşlar için yaptıkları düzenleme ile ilgili şunları anlattı; "Bugüne kadar herhangi bir şoför, taksi kullanıyorsa, kendi arabası değilse, bir gün birkaç gün birinin arabasında, birkaç gün şirkette belirli zaman da çalıştığından dolayı işveren tarafından sigortası yaptırılmıyordu. Biz bu şoförlerimize isteğe bağlı sigortalılık getiriyoruz. Bu sistem daha önce vardı. Ama şartları çok ağırdı. Aşağı yukarı kendi adına isteğe bağlı sigortalı olduğunda 30 günlük prim yatırmak zorundaydı. Buna göre 240-250 lira para yatırıyordu. Aldığı maaşın büyük bölümünü buraya vermek zorunda kalıyordu.

  O nedenle düşünmüyordu. 9 bin gün süreyle emekli olacaktı. Bunu da hesap ediyor ve ömrünün tamamını prim yatırarak geçirmesi gerekiyordu. Biz bu prim gün sayısını 7 bin 200 güne düşürdük. Dolaysıyla 5 yıl erken emekli olma şansı olacak. Yine 18 gün üzerinden prim ödeme kolaylığı getirdik. Böylece 3'de 1 oranında primi daha az ödeyecek. Böyle avantajı olacak. Şoförlerimiz isteğe bağlı sigortalı olduğunda hem bir gün çalışamayacak durumla geldiklerinde emekli olma imkanı bulacaklar. Hem de çalıştıkları ve prim yatırdıkları sürece hiçbir şeye muhtaç olmadan genel sağlık hizmeti alma imkanına kavuştular. Bunlar diğer meslekler için toplumun herhangi bir kesiminde sorun yaşamış insanlarımıza imkanları sunuyoruz."

  "300 MİLYON LİRALIK YENİ BİR GELİR ALANI OLUŞTU"

  Bakan Ömer Dinçer, trafik kazaları başta olmak üzere çeşitli kazalara maruz kalan vatandaşların herhangi bir hastanede tedavi hizmeti alacağını ve bu hastanenin vatandaştan tedavi ücreti talep edemeyeceğini söyledi. Bakan, bu ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşılayacağını belirtti.

  Yapılan düzenlemede kaza geçiren vatandaşın sağlık hizmeti almasında kolaylıklar tanıdıklarını anlatan Dinçer, şöyle konuştu; "Torba Yasa'nın sağlık hizmetlerindeki etkinliği ve kapsamını genişletiyoruz. Sağlık hizmetleri ile ilgili kazaya uğrayan vatandaşlarımızın, sağlık hizmetleri almasında düzenleme yaptık. Araç sahibi insanlarımız zorunlu kasko sigortası yaptırıyor. Zorunlu kaskonun iki boyutu var. Biri araçtaki fiziki hasar ve ikincisi de insandaki yaralanma ve sağlık hizmetleri ile ilgili sorunlar. Kaza sonrası bir kişi sağlık hizmeti almak zorunda kaldıysa, devlet hastanelerinden hizmet alırken bu hizmetin bedelini özel sağlık sigortalarının ödemesi gerekiyordu. Genel zorunlu sigorta işini onlar yapıyordu. Zorunlu sigorta şirketleri bazen, o vatandaşlarımızın hata kendisi olduğu veya işlemleri yetersiz yada faturadaki eksiklikleri bahane ederek ödemiyordu. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı yetkilileri vatandaşları kazadan değil normal acil servise gelmiş vatandaşlar gibi gösteriyordu.

  Bunun tahsilini bizden yapıyordu. Yaptığımız tespitlere göre, vatandaşların sağlık hizmetleri için verdiği primlerin yüzde 22'si tedavi gören vatandaşlara ödeniyordu. Yüzde 78'i bu ödemeyi geri alamıyordu. Biz bunu vatandaşa yansıtıyorduk." Artık yapılan düzenleme ile birlikte bunun önüne geçeceklerini aktaran Dinçer, "Buna göre herhangi bir kazaya karışmış vatandaşımız, şayet sağlık hizmeti alırsa hiçbir hastane ondan ücret talep etmeden tedavi edecek. Onların tamamını biz ödeyeceğiz. Biz bu paraları özel sigorta şirketlerinden peşin tahsil edeceğiz. Onların her yıl tahsil ettikleri zorunlu kasko bedellerinin yüzde 15'ini kaynağından mahsup ederek, 300 milyon liralık yeni bir gelir alanı oluştu. Vatandaşlarımızın bütün sorunu çözüldü." diye konuştu.


  cihan


 2. #2
  Fırtına
  Guest
  Sponsor Bağlantılar


  6111 sayılı yasa yürürlüğe girdi..

  Madde 59 - 2918 sayılı Kanunun 98 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Sağlık hizmet bedellerinin ödenmesi;

  MADDE 98 - Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

  Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı paylarının % 15'ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri çerçevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesinde düzenlenen durumlar için Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının bu teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erer. Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu söz konusu tutarı % 50'sine kadar artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

  Bu madde çerçevesinde sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından ödenecek meblağın süresinde ödenmemesi halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

  Sigorta şirketleri ve Güvence Hesabından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılacak meblağın belirlenmesi ve ödenmesi ile sağlık hizmetleri için teminat sağlanan sigortaların tespiti ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Trafik kazası sebebiyle Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarınca gerçekleştirilen tedavi giderleri bakımından, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığına yapılacak ödemeye ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca belirlenir."

  Geçici Madde 1-

  (1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59 uncu maddesine göre belirlenen tutarın % 20'sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülükleri sona erer. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

  (2) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün trafik kazalarından kaynaklanan tedavi giderlerinin tahsili için kurduğu sistem mevcut haliyle Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilir. Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler aynı tarih itibarıyla Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir.


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş