GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİ ÜNİVERSİTELİLERİN YERİNE DEVLET ÖDEYECEK


SGK, sosyal güvenliği olmayan herkesin 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren gelir testi yaptırmasını zorunlu tutmuştu ve gelir durumuna göre de her ay genel sağlık sigortası prim borcu yazılıyordu.
1 Nisan 2017 tarihinden itibaren gelir testi yaptırma zorunluluğu ortadan kalktı.


gss_borclari_siliniyor_mu_gss_borc_sorgulama_ekrani_1466664225_4369.jpg

Ancak gelir seviyesinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunu gelir testiyle tespit ettirenler dışında kalan sosyal güvenliği olmayanların ise hâlen asgari ücretin brüt aylık tutarının yüzde 3’ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilmektedir. Öğrenciler ise bu uygulamadan muaf tutuldu.

Buna göre lise mezunu gençlerimize 20, üniversite mezunu gençlerimize 25 yaşına kadar anne ya da babasından iki yıl boyunca bakmakla yükümlü olarak; anne veya babasından yararlanamıyor ise gelir testi yaptırmaksızın ödemeleri gereken genel sağlık sigortası primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanmak üzere genel sağlık sigortalısı olmaları sağlanacaktır.

Özetle bu yıl üniversiteye başlayacak olan gençler; anne-babalarının sigortasının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 25 yaşına kadar genel sağlık sigortasından muaf olacaklardır.

Örneğin üniversiteyi 22 yaşında bitirmiş olan bir öğrenci, işsiz kaldığı takdirde 3 yıl boyunca genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından 25 yaşına gelinceye kadar karşılanacak ve SGK sağlık yardımlarından bedava faydalanabilecektir...