5510 sayılı yasanın 60 ve 61. maddelerinde yapılan değişikliklerin ardından, ülkemizde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ile ülkemizdeki yerleşim süresi bir yılı aşan yabancılar için, zorunlu olan genel sağlık sigortası uygulamasına 6486 sayılı Kanunla son verildi.

5510 sayılı yasanın 60 ve 61. maddelerinde yapılan değişikliklerin ardından, ülkemizde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ile ülkemizdeki yerleşim süresi bir yılı aşan yabancılar için, zorunlu olan genel sağlık sigortası uygulamasına 6486 sayılı Kanunla son verildi.

Yabancı uyruklu öğrenciler torba yasayla değişiklik yapılmadan önce, yükseköğrenimlerinin devam ettiği süre zarfında genel sağlık sigortalısı olmakla yükümlü tutulmuşken, torba yasayla yapılan değişikliğin ardından, zorunlu genel sağlık sigortalısı olma yükümlülüklerine son verilmiş ve ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olma imkanına kavuşmuşlardır.

Yabancı uyruklu öğrenciler için torba yasayla yapılan bir diğer değişiklik ise daha önce prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden prim ödeyerek genel sağlık sigortalısı olurlarken, torba yasayla yapılan değişikliklerin ardından prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden prim ödeyerek genel sağlık sigortalısı olma imkanı kazanmışlardır.

Ülkemizdeki yerleşim süresi bir yılı aşan yabancılar ise, daha önce ülkemizdeki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmakta iken, torba yasada yapılan değişikliklerin ardından, Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten sonra ve talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı sayılmaya başlanılmıştır.

Dolayısıyla, Torba Yasa’da denilen 6486 sayılı yasayla yapılan bu değişiklikler sonucunda;

-Yabancı uyruklu öğrenciler için genel sağlık sigortası uygulaması hem isteğe bağlı hale getirilmiş, hem de bu kişilerin ödeyecekleri aylık GSS primi 2013 yılı Haziran ayı itibariyle, 117,43 TL’den 39,14 TL’ye düşürülmüş,

- Ülkemizdeki yerleşim süresi bir yılı aşan yabancılar ise, bir yıllık sürenin sona erdiği tarihten itibaren talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı olma imkanı kazanmışlardır.