Like Tree1Beğeni
 • 1 Mesaj Sahibi gülümse_hayata

Konu: Yeşil Kart Sahipleri'ne Uyarı!

 1. #1
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Yeşil Kart Sahipleri'ne Uyarı!

  Sponsor Bağlantılar


  Sosyal Güvenlik Kurumu yaptı yapacağını. Bundan sonra yeşil kartlı
  vatandaşlar özel sağlık kuruluşlarına gidemeyecekler

  SGK Sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapmıştır. Değişiklik yapılmadan önce ki durum, Gelir tespitine göre GSS primleri devletçe karşılananlar(c-1) ile 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanlar (c-3) ve geçici köy korucuları(c-9), Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşlarına doğrudan müracaat edebilirken kurumla anlaşmalı Sağlık Bakanlığı dışındaki sağlık kuruluşlarına müracaatlar sevke tabi tutulmuştur. Bu durumdaki sigortalıların Sağlık Bakanlığı dışındaki sağlık hizmet sunucularına gidebilmeleri için öncelikle sağlık bakanlığına bağlı ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşuna müracaatı ve gerekli sevki alması gerekmekte idi. Şimdi ise bu kişilerin özel sağlık kuruluşlarına gitmeleri tamamen imkansız hale gelmiş desek abartmış olmayız.
  GSS primleri devletçe karşılananlar (c-1), 2022 sayılı Kanuna göre aylı alanlar (c-3) ve geçici köy korucuları (c-9) ayakta veya yatarak teşhis tedavi hizmeti veren sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarda MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstahaklık sorgulaması sonucu Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 olarak dönen kişilerin müracaat kabul ve sevk işlemleri aşağıdaki şekilde olacaktır.
  Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve sevk işlemleri

  Kişiler, aile hekimliklerine, Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucusu dışındaki sağlık hizmeti sunucularına yapılacak sevkler anılan Bakanlık ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılacaktır.

  Müracaat edilen Sağlık Bakanlığı ikinci basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kişiler aynı yerleşim yerinde, varsa anılan Bakanlığa bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusuna, yoksa diğer resmi sağlık hizmeti sunucularına sevk edilir. Müracaat edilen Sağlık Bakanlığı ikinci basamak sağlık hizmeti sunucusunca hastanın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavisinin gerekli görülmesi ancak yerleşim yerinde üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması halinde kişiler, yerleşim yeri dışındaki Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilir.

  Sevkle veya doğrudan müracaat edilen Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kişiler üniversite hastanesine sevk edilir.

  Hemodiyaliz tedavisi için resmi sağlık hizmeti sunucularına yapılacak sevkler, aynı yerleşim yerinde varsa bünyesinde hemodiyaliz merkezi bulunan Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca yapılacaktır.

  Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden elektronik sevk belgesi düzenlenmesi uygulamasına geçilinceye kadar sevkler, SUT eki "Hasta sevk formu" (EK-4/A) ile veya bu formda istenilen bilgilerin yer aldığı belge tanzim edilerek yapılacaktır. Ancak, sevk belgesinde sevk edilen branş ile birlikte sağlık hizmeti sunucusu adı mutlaka yer alacaktır. Kişiler sevk belgesi ile sevkin düzenlendiği tarih dahil 5 (beş) işgünü içinde sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edeceklerdir.

  Sağlık Bakanlığı dışındaki RESMİ sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri

  Aşağıda belirtilen istisnalar dışında hasta takip numarası alındıktan sonra müracaatın usulüne uygun sevk ile yapıldığına dair beyan, Kurum bilgi işlem sistemine girilecektir. Sevk belgesinin bir örneği fatura eki belge olarak SGK'ya gönderilecektir.
  Sevk edilen branş hekimince (konsültasyon istemi hariç) hastanın aynı sağlık hizmeti sunucusunda diğer branşlarda da muayene veya tedavisinin gerekli görülmesi durumunda; sevk edilen branş hekimince aynı sevk belgesi üzerinde branşın belirtilmesi ve ilgili branş için Kurum bilgi işlem sistemine yeniden sevk beyanı girilmesi gereklidir. Sevk belgesinin bir örneği fatura eki belge olarak SGK'YA gönderilecektir.

  Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sevk edilen hastaların, aynı sağlık hizmeti sunucusunca tedavi veya kontrol amaçlı çağrılması durumunda, yeniden sevk alınmasına gerek olmaksızın müracaatın çağrıya istinaden yapıldığına dair Kurum bilgi işlem sistemine beyan girilecek ve çağrı evrakının bir örneği fatura ekinde SGK'YA gönderilecektir.

  Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi, hemodiyaliz tedavisi, radyoterapi ve kemoterapi gibi belli bir program dahilinde tedavi için resmi sağlık hizmeti sunucularına sevk edilen hastaların, tedavi süresi içindeki her müracaatında sevk belgesi istenmeyecek olup ilk sevk belgesinin bir örneği fatura eki belge olarak SGK ya gönderilecektir. Hemodiyaliz amaçlı sevkler 3 (üç) ay süre ile geçerli olup sürenin bitiminde sevk belgesinin yenilenmesi gerekmektedir.

  Acil servis müracaatlarına ilişkin sağlık hizmetleri, SUT'un (4.3) numaralı maddesi hükümleri doğrultusunda yürütülür.

  Özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri

  MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstahaklık sorgulaması sonucu Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 bilgisi dönen kişilerin aşağıda belirtilen sevkli müracaatları dışında sunulan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz.

  Resmi sağlık hizmeti sunucularında uygun yoğun bakım yatağının bulunmaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla yoğun bakım tedavisi için sevk edilen hastalar (Fatura ekinde 112 Ambulans Formunun bir örneği SGK'YA gönderilecektir.),

  Radyoterapi tedavisi gereken ancak aynı il içindeki resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanabileceği radyoterapi merkezi bulunmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca sevk edilen hastalar (Sevk belgesi fatura ekinde SGK'YA gönderilecektir.),

  Acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlarda resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanamaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla acil tedavi için sevk edilen hastalar (Fatura ekinde 112 Ambulans Formunun bir örneği SGK'ya gönderilecektir.).

  Genel sağlık sigortası kapsamındaki diğer kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri

  Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler, SUT'ta belirtilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurum ile sözleşmesi bulunan ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler. Ancak 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personelin kendilerinin, mesai saatleri içerisindeki müracaatlarının var ise öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık ünitelerine yapılması zorunludur.

  Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin, SUT'un 4.2(5) fıkrasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere acil haller dışında Kurum ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmeti sunucularından aldıkları sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz.

  Kurum ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatlarını ayrım yapmaksızın kabul etmek zorundadır."

  Yeşil Kart Sağlık Cüzdanlarında geçerli vizesi olan kimselerin Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında MEDULA sisteminden hasta takip numarası alınamaması durumunda Yeşil Kart Sağlık Cüzdanının ilgili bölümlerinin bir örneği fatura ekinde gönderilmek koşuluyla sunulan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanır. Sağlık hizmeti verildikten sonra kişiler tescil ve aktivasyon işlemlerinin elektronik ortamda kontrol ve düzeltilmesi için en yakın SGK'ya yönlendirilecektir.

  SGK Rehberi

  YassaX bunu beğendi

 2. #2
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2011
  Şehir
  eskişehir
  Mesajlar
  69
  Bahsedilme
  1 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  evi olan kişi yeşil kart alabilirmi yada yeşil kartı varken ev alırsa ne olur

 3. #3
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu


  1/1/2012 tarihinden itibaren SGK ya geçildi artık yeşil kart uygulaması yapılmıyor. Ayrıca yeşil kart iptal olmamış olsa bile bu haktan yararlanmak için üzerinize herhangi bir kayıtlı mülk olmaması gerektiğini biliyorum. Şu an itibari ile gelir tespitine göre bir takım haklardan faydalanabiliyorsunuz.
  Aile içindeki aylık gelirin kişi başına düşen miktarı;

  - Asgari ücretin üçte birinden (279 TL) az ise ücretsiz olarak
  - Asgari ücretin üçte biri (279 TL) ile asgari ücret (837 TL) arasında ise 33 TL,
  - Asgari ücret (837 TL) ile asgari ücretin iki katı (1674 TL) arasında ise 100 TL,
  - Asgari ücretin iki katından (1674 TL) fazla ise 200 TL,

 4. #4
  Üye
  ertugrul01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar
  16
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  2012 itibari ile eski adıyla yeşil kartlılar artık üniversite hastanelerine egitim ve araştırma hastanesi sevki ile gidebiliyor ve eskiden hastanelerden alınmayan muayene ücreti alınmaya başladı ve özel hastenelerede gidilemiyor.

 5. #5
  Üye

  Üyelik tarihi
  Jan 2012
  Şehir
  adana
  Mesajlar
  380
  Bahsedilme
  34 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  peki gülümse hanım gelir testine bakıcı maaşı ve üç aylıklar dahil ediliyormu vereceniz cevaplar için teşekkür ederiz

 6. #6
  Üye
  sinandeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  etme bulma dünyası afacan sokak no 30 evde yokuz ;)
  Mesajlar
  890
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  2022 maaşı alan direk geçiş yapıyor haykolik kendisi ve eşi çocukları varsa engelli kişinin direk geçiş yapıyor gss ye
  iğce işin cılkını çıkartmaya başladılar hayırlısı bakalım


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş