1. #1
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Yeşil Kartlı Hastalar Mağdur Edilmeyecek

  Sponsor Bağlantılar


  Sağlık Bakanlığı, bir dizi yönetmelikte değişiklik yaptı.

  Sağlık Bakanlığı, bir dizi yönetmelikte değişiklik yaptı. Yeşil kartlı hastaların mağdur edilmemesini isteyen bakanlık, 81 il valiliğini uyardı.

  Sağlık Bakanlığı, 'Ödeme Gücü Omayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımladı. Sürekli hastane tedavi gerektiren kronik hastalar ile hastanelerden tedavi ve kontrol için çağrılı olanlar, Üniversite hastanesi de dahil tedavi gördükleri veya çağrılı oldukları hastaneye yeni sevk almaksızın çağrı evrakı ile başvurabilecek.

  Acil müdahale edilmemesi halinde, hastanın uzuv kaybı veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlar ile yoğun bakım tedavisine ihtiyacı olan yeşil kartlı hastaların ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde tedavisinin sağlanamaması ve uygun yoğun bakım yatağı bulunmaması halinde durumu 112 Komuta Merkezi'ne bildirilecek.

  Bu durumun, sağlık tesisi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından belgelendirilmesi kaydıyla hastanın tedavi edilebileceği ve uygun yoğun bakım yatağı bulunan özel sağlık tesisine hasta sevk edilebilecek. Sevk işlemi bakanlığa ait sağlık tesisince, hasta nakli ise 112 sistemi ile yapılacak.

  Radyoterapi tedavisine ihtiyacı olduğu, sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen Yeşil Kartlı hastaların, Yeşil Kart verilmesine esas alınan ikamet yerlerinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde radyoterapi merkezi bulunmaması halinde, bu durumun sağlık tesisi tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aynı il içinde hastanın tedavi edilebileceği radyoterapi merkezi bulunan özel sağlık tesisine hasta sevk edilecek.

  Sağlık tesisleri tarafından, Yeşil Kart sahiplerine verilecek yataklı tedavi hizmetleri için gerekli olan tetkik, tedavi ve ameliyatlarda kullanılan her türlü tıbbi araç ve sarf malzemeleri ile ilaçlar, ilgili sağlık tesislerince karşılanarak faturaya dahil edilecek.

  Söz konusu malzeme ve ilaçların alımı ile ilgili reçete ve benzeri belgeler, Yeşil Kart sahibine veya yakınlarına verilmeyecek. Yeni yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:

  "Ayakta tedavi kapsamında reçete edilen tıbbi cihaz ve malzemelerden, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bütün genel sağlık sigortalıları için sağlık yardımı kapsamına dahil edilmiş olanlarının bedeli, tebliğde belirlenmiş olan ilk defa reçeteleme veya yenileme usul ve esasları aynı şekilde uygulanmak kaydıyla ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanmakta olan birim fiyatları geçmeyecek şekilde Yeşil Kart sahipleri için de ödenir.

  Bu kapsamdaki tıbbi cihaz ve malzemelerin temini için Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunması gereken gerçek veya tüzel kişi satıcılar, söz konusu sözleşmelerinin kapsamına giren tıbbi cihaz ve malzemelerin bedelini, müdürlük ile ayrıca bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın, reçetenin ait olduğu kişi adına Yeşil Kartı düzenleyen müdürlüğe fatura ederler.

  Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme yapılmış olması şartına bağlanmamış tıbbi cihaz ve malzemeler ise reçete düzenlenen kişi adına Yeşil Kartı düzenleyen müdürlük ile münhasıran sözleşme yapmış olan gerçek veya tüzel kişi satıcılar tarafından müdürlük adına fatura düzenlenmek suretiyle temin edilir. Bedeli ödenecek tıbbi cihaz ve malzemelerin bedelinin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanmakta olan birim fiyattan fazla olması durumunda, birim fiyatı geçecek şekilde ödeme yapılamaz. "
  (Cihan Haber Ajansı)


 2. #2
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Yeşil kartlıya sigortalılar gibi tedavi olma imkanı  Ödeme gücü olmayan milyonlarca yeşil kartlının tedavi kapsamı sigortalı vatandaşlarla eşitleniyor. Yeni yönetmelik değişikliğiyle yeşil kartlı hastalar sevk almadan üniversite hastanelerine gidebilecek.

  Sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetlerinden yararlanması için verilen yeşil kartın kapsamı genişliyor. Yaklaşık 10 milyon yeşil kartlının tedavisi sigortalılarla eşit seviyeye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliğine göre ödeme gücü olmayan yeşil kartlı vatandaşlardan daha önce sadece hastanede tedavisi devam edenler yeni sevk evrakı almadan üniversite hastanelerine gidebilirken şimdi herhangi bir kronik hastalığı var ise hiç sevk almadan doğrudan üniversite hastanelerine başvurabilecek. Ayakta tedavilerde reçete edilen tıbbi cihaz ve malzeme bedelleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca vakfın imkanları dahilinde karşılanıyordu. Bakanlık yeni yönetmelikte değişikliğe giderek ilaç dışında kalan tedavi edici tıbbi malzemeler için SGK’lı hastalarda olduğu gibi aynı fiyat bantları içinde doğrudan Yeşil Kart ödeneğinden karşılanacak. Bu kapsamda şeker ölçüm cihazı ve çubukları bu sisteme dahil edildi.

  Diş tedavisinin kapsamı arttı

  Yeşil kartlı vatandaşların diş rahatsızlıkları olduğunda hastanede yapılması gereken diş tedavisinin hepsini kapsamıyordu. Bu da yeşil kartlı vatandaşlarda sorun oluşturduğu için Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı son mevcut düzenlemede diş tedavisi tamamını kapsayacak şekilde yeniliğe gitti. Bundan sonra yeşil kartlı hastaların diş tedavileri için aynı sigortalı hastalar gibi bütün diş tedavilerini içine aldı. Ayrıca, yeşil kartlı kanser hastalarının kendi ilinde imkan varken artık başka illere tedavi için gönderilmeyecek. Bundan sonra kendi ilinde kamuda tedavi imkanı yok ise en yakınındaki özel merkezden de ışın tedavisi alma imkanı sağlanacak. 8STAR ANKARA

  SAĞLIK BAKANLIĞI RAPORU

  OECD’nin 30 yılda yaptığı 8 yılda oldu

  Sağlık Bakanlığı 2010 yılı idari faaliyet raporu açıklandı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun şunları söyledi: “Ülke genelinde 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiş olup, 20 bin 185 hekim görev yapmaya başlamıştır. Aşılamada gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılarak, bu oran yüzde 97 olarak gerçekleşmiştir. OECD ülkelerinin anne ölümlerinde 23 yılda kat ettiği mesafe son 8 yılda başarılarak yüz binde 16.4, bebek ölümlerinde ise 30 yılda kat ettiği mesafe son 8 yılda başarılarak binde 10.1 olarak gerçekleşmiştir.”

  Anadolu Ajansı

 3. #3
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Yeşil Kart 'iptal' çilesi bitiyor

  Sponsor Bağlantılar


  Hükümet, yeşil kart sahibi vatandaşları büyük bir sıkıntıdan kurtaracak yeni bir düzenlemeye daha imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na geçiş yapan aile bireyinin Yeşil Kartı'nın iptali yerine askıya alınacağı bildirildi.

  Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren yeni uygulama ile Yeşil Kartlı iken Sosyal Güvenlik Kurumu'na giriş yapan ve kartı iptal edilen vatandaşların, artık kartlarının iptal edilmeyerek askıya alınacağı bildirildi. 13 Ağustos 1992 tarihli 21314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 5'inci Maddesi'nin 22'nci maddesine eklenen fıkrada, "Yeşil Kart verilen kişilerden 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4'üncü Maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi veya (b) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentlerine tabi sigortalı olarak çalışan ve bu çalışmalarından dolayı Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, 5510 sayılı kanuna göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanma tarihinden sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarının sona erdiği tarihe kadar, bu çalışmalardan dolayı elde edecekleri gelirlerine bakılmaksızın Yeşil Kartları askıya alınır. Bu kişilerin Yeşil Kartları 5510 sayılı kanuna göre Genel Sağlık Sigortası, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının sona erdiği tarihi takip eden gün itibariyle başvuru veya başka bir işleme gerek olmaksızın aktif hale getirilir.

  MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA KATILANLARIN 'YEŞİL KART'TAN FAYDALANMALARI DEVAM EDECEK

  Aynı hanede bulunmakla birlikte, bakmakla yükümlü olunan kişiler dışında kalan kişileri Yeşil Kart hak sahipliği devam eder ve bu hak sahipliğinin sürdürülmesinde bu fıkra kapsamındaki çalışmalardan elde edilecek gelirler dikkate alınmaz. Yeşil Kartları askıya alınanlardan 5510 sayılı kanuna göre bakmakla yükümlü olunan kişi, sıfatını yitirenlerin ise bu fıkra kapsamındaki çalışmalardan elde edilecek gelir dikkate alınmaksızın Yeşil Kartları aktif hale getirilir. Ayrıca, 5510 sayılı kanunun 5'inci Maddesi'nin 1'inci fıkrasının (e) bendi kapsamında sayılanlarla ile kamu kaynaklı meslek edindirme kurslarına katılanların kurs sürelerince yeşil kartları devam eder.

  Cihan Haber Ajansı


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş