Okul öncesi eğitim programları engelli çocuklar için ücretsiz olarak verilmek üzere hazırlanmıştır. Yapılan çalışmalarda okul öncesi engelli çocukların faydalanması sağlanacaktır. 0-66 aylar arasındaki engelli çocuklar bu fırsatlardan yararlanabilecek.Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları kapsamında olan bu düzenlemenin tüm detayları çalışma sistemleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

İşte Engelli Çocuklara Okul Öncesi Eğitim Ücretsiz konulu yazımızın detayları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitimi güçlendirme çalışmaları kapsamında erken çocukluk eğitim hizmetine erişemeyen veya erişmekte zorlanan çocuklara bu hizmetin ücretsiz sunumuna yönelik modeller hazırladı.Projede özellikle okul öncesi eğitime erişimi olmayan veya güçlükle erişen dezavantajlı kesimlerin erken çocukluk hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasını desteklemek amacıyla yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve işveren kuruluşların işbirliğiyle oluşturulacak toplum temelli erken çocukluk hizmeti sunumuna yönelik 10 model yer aldı.Toplum temelli erken çocukluk hizmeti sunan kurumlar ve kuruluşlar, Mobil Oyun Otobüsü, Oyun Odaları, Topluma Hizmet Gönüllüleri Merkezleri, Erken Eğitim Merkezleri, Çocuk Evleri, Anne ve Çocuk Sağlığı ve Spor Merkezleri, Aile Kütüphanesi, Çocuk ve Aile Bilim Sanat Kültür Merkezi, Oyuncak Fabrikası ile Oyuncak Kütüphanesi modellerini referans alacak.Bu kurum ve kuruluşlarda, 0-66 aylar arasındaki dezavantajlı gruplarda yer alan çocukların ücretiz eğitim alması sağlanacak. Böylece çocukların ev ve aile ortamında sahip olmadığı olanaklarla tanışmasına ve sosyal bir ortamda eğitici faaliyetler içerisinde bulunmasına olanak verilecek.Erken çocukluk eğitimleri aracılığıyla ebeveynlerin de eğitilmesi sağlanacak. Ailelere çocukla iletişim, çocuk gelişimi, çocuk eğitimi, beslenme, sağlık, bakım, kazalar, güvenlik, büyüme ve gelişim, ilk yardım, kadın sağlığı, kişisel gelişim, çocuk hakları gibi eğitimler verilecek. Ayrıca ailelere yönelik okuma etkinlikleri ve tartışma saatleri planlanacak, film gösterimleri düzenlenecek.Aile ve Oyuncak Kütüphanesi AçılacakAile Kütüphaneleri modelinde de normal gelişim gösteren çocuklarla, görme engelli çocukların gelişimsel gereksinimlerini karşılayacak özel kitap koleksiyonu olan kütüphaneler oluşturulacak. Mevcut kütüphanelerin içinde çocuklar ve aileleri için ayrılan özel bir bölüm Aile Kütüphanesi olarak kullanılabileceği gibi tamamen bağımsız bir şekilde de Aile Kütüphanesi oluşturulabilinecek.Okullaşma oranı düşük, erken çocukluk çağ nüfusu yüksek ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan aileler ve onların 3-5 yaşındaki okul öncesi eğitim almayan çocukların, Çocuk ve Aile Bilim Sanat Kültür Merkezleri'nde ebeveynleriyle ya da bireysel olarak bilim, sanat ve kültür etkinliklerine katılmaları sağlanacak. Merkezler, sinema tiyatro, müze ve sanat galerileriyle bilim merkezleri içinde açılabilecek.Çocuklar doğal ortamlarda, açık havada oyun oynamak yerine evde, kapalı alanlarda ve özellikle de teknoloji bağımlısı olma yolunda bir değişim yaşadıkları göz önüne alınarak hazırlanan Oyuncak Kütüphaneleri modelinde ise ebeveynler çocuklarıyla neyle ve nasıl oynayabileceklerini öğrenecek.