Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 03.01.2014 tarihli ve 54 sayılı Genelgesiyle 2014 yılı için esas alınacak maaş katsayıları belirlenmiştir. Buna göre; aylık katsayısı (0,076998), taban aylık katsayısı (1,205274), yan ödeme katsayısı ise (0,024416) olarak belirlenmiştir.

Bu bilgilere göre; 2014 yılında memurlardan: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere 9500 x 0,076998 = 731,48 TL, memurun ölümü halinde ise 731,48 x 2 = 1.462,96 TL ölüm yardımı ödeneği verilecektir.

Çocuğu dünyaya gelen memurlara 2500 x 0,076998= 192,5 TL doğum yardımı ödeneği verilecektir.

Eş için: Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi için 2.134 x 0,076998 = 164,31 TL aile yardımı ödenecektir.

72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için; 500 x 0,076998= 38,5 TL, ödeneğe müstehak diğer çocuklar için; 250 x 0,076998= 19,25 TL, çocuk yardımı ödenecektir.

Sigortalıların 2014 yılında ödeyecekleri asgari ve azami prim tutarları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'yla 2014 yılı için sigortalılara ödenecek asgari ücret tutarı belirlendi. Bu çerçevede, aşağıda, cenaze ve emzirme ödeneği, yemek, aile ve çocuk zamları ve sigortalıların ödeyecekleri azami ve asgari sigorta primleri ile borçlanma tutarları hakkında okuyucularımızı bilgilendirmeye çalışacağız.

1- 2014 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arası için: 16 yaşını doldurmuş veya doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 35,7 TL, aylık asgari ücret ise 1.071 TL,

1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arası için: 16 yaşını doldurmuş veya doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 37,8 TL, aylık asgari ücret ise 1.134 TL,

2- 2014 yılında sigortalılar için prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk ve aile zammı (yardımı) tutarları: 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların aşağıda belirtilen kazançları prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

- Yemek parası: 1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında; 35,7 TL x % 6 = 2,14 TL (Günlük)

- Çocuk zammı: 1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ; 1.071 TL x % 2 = 21,42 TL (Aylık)

– Aile zammı (yardımı): 1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ; 1.071 TL x %10 = 107,1 TL (Aylık)

3- İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları:

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler için;

-1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı 35,7 TL x 30 x % 32 = 342,72 TL.

-1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı 232,05 TL x 30 x % 32 =2.227,68 TL.

b) 5510 sayılı Kanun'un geçici 16'ncı maddesine göre isteğe bağlı kadın sigortalılar için;

5510 sayılı Kanun'a göre hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evde tarhana, erişte ve mantı yapan ev kadınlarının daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık yoluyla emeklilik hakkını elde etme ve sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır. Bunların ödeyecekleri prim tutarları;

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ; 35,7 TL x 21 x % 32 = 239,90 TL'dir.

4- 5510 sayılı Kanun'un 60'ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançları ve ödenecek prim tutarları:

18 yaşın üzerinde çalışmayan/okumayan veya 25 yaşın üzerinde okuyan/okumayan/ çalışmayan erkek çocukları 1/1/2012 tarihi itibarıyla re'sen GSS'li olarak tescil edilmişler ve bu kapsamdakilerin, gelir testi yaptırmaları için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekmişti. İşte bunlardan gelir testini geçemeyenlerin ödeyecekleri prim tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarları;

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 1.071 TL / 3 =357 TL x % 12 = 42,84 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 1.071 TL x % 12 = 128,52 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için, 1.071 TL x 2 =2.142 TL x % 12 = 257,04 TL.

5- 2014 yılı için yurtdışı hizmet borçlanma tutarları ile diğer hizmet borçlanma tutarları

3201 sayılı Kanun'a göre yurtdışında geçen sürelerin ve 5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılmasına esas tutar başvuru tarihindeki, prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'sidir. Buna göre, 1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 35,7 TL x % 32 =11,42 TL, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı ise; 232,05 TL x % 32 = 74,26 TL'dir.

6- 2014 yılı için emzirme ve cenaze ödeneği tutarları

2013 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 7,40 olduğu dikkate alındığında; 5510 sayılı Kanun'a göre, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe; 2014 yılında 103 TL emzirme ödeneği verilecektir. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine; 2014 yılında 415 TL cenaze ödeneği verilecektir.